Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020
Data (2020-01-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23416
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 202/2019Data zgromadzenia:04.01.2020
Godzina zgromadzenia:16.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:Róg ul.Szerokiej i ul. Mostowej Uwagi: dnia 04.01.2020 o godzinie 9:15 organizator zgromadzenia poinformował telefonicznie, że zgromadzenie nie odbędzie się.
20.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 201/2019Data zgromadzenia:29.12.2019
Godzina zgromadzenia:16.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:Róg ul. Szerokiej i ul. Mostowej
20.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 200/2019Data zgromadzenia:27.12.2019
Godzina zgromadzenia:16.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:Róg ul. Szerokiej i ul. Mostowej
20.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 187/2019Informacja PMT o wydanej decyzji nr WAiB.6740.21.1062.119.2019.RO dot. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr WAiB.6740.12.1048.125.2016.MS z dnia 11 lipca 2017 r. dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1-6 z usługami w parterze (budynek nr 1,2), garażami indywidualnymi w piwnicach (bud. nr 3-6), z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego/ Hubego w Toruniu” (działki nr 198/2, 237, 232/1, 232/2, obręb 30 - po podziałach działki 249, 250, 251, 252, 232/1). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 186/2019Informuję, że decyzją z dnia 19.12.2019 r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” przy ul. Antczaka w Toruniu (dz. nr 216, 232, 289, 336, 337, 339, 340, 371/2, 398, 399, 406, 408, 410, 411, 414, 417, 422, 424/1, 454, 456 w obrębie 55, dz. nr 161, 172/2 w obrębie 56) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 185/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Kolankowskiego w Toruniu w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (działki nr nr 5/6, 5/7, 7/8, 7/12, 7/13, 13/18, 13/26, 15/27, 15/29, 15/31, 92/9, 94/13, 95 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 184/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla OM Pancernych w rejonie ul. Twardej w Toruniu (dz. nr 25,26,27,29, 30, 31/2, 31/4, 32, 33, 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39, 41/1, 41/4, 41/5, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 73, 81/2, 82, 84, 85 w obrębie 46) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 183/2019Informuję, że w dn. 20 grudnia 2019 r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Inowrocławskiej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr: 1/25, 1/27, 1/30, 1/56, 1/89, 1/91, 2 - obręb 75) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 182/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym ul. Bażyńskich w Toruniu w ramach zadania pn.: „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 138, 262/1, 264, 266, 267, 268 – obręb 4; dz. nr 11/5, 102, 118, 150/1, 197 – obręb 11) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 181/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Batorego w Toruniu w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (działki nr 168/1, 197, 271/3, 279, 280/1, 293/8, 318/2, 319, 320, 321, 329 z obrębu 4) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 180/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Placu Św. Katarzyny w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 10, 11/1, 16, 18/2, 41, 60/1, 60/2, 61/2, 64/1, 65/1, 81, 94/1, 94/2, 95, 96, 101/2, 103, 105, 106, 107, 131 – obr. 18) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 179/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Podgórskiej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 394 – obr. 64; dz. nr 96, 97, 105, 106, 107, 111 – obr. 65; dz. nr 44, 50, 56, 65, 81, 82 – obr. 66; dz. nr 590, 848 – obr. 67) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 178/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. tut organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Słonecznej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 647, 649, 196, 651, 652, 655, 666/1, 666/2, 674/1, 674/2, 674/3, 855, 858 z obrębu 29) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 177/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. tut organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 16/2, 61, 25 z obrębu 19, dz. nr 220, 216, 217, 218, 229 z obrębu 55) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 176/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. tut organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Mohna w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 294, 504 z obrębu 37, dz. nr 88/4, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 128/6, 173/36, 173/38, 173/44, 173/22, 409/1, 411, 412/3, 414 z obrębu 38) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 175/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. tut organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Buszczyńskich w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 31/3, 31/11, 31/13, 31/42, 31/44, 31/45, 31/46 obręb 51) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 20.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6733.58/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla zamierzenia polegającego na budowie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej apartamentowej na terenie położonym przy ul. Winnica 25-27 w Toruniu (działka nr 99/2 i 100/2 obręb 57). 20.12.2019
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 5.6733.58/2019Wniosek (wraz z załącznikami) o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla zamierzenia polegającego na budowie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej apartamentowej na terenie położonym przy ul. Winnica 25-27 w Toruniu (działka nr 99/2 i 100/2 obręb 57). 20.12.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 13. sesji (19.12.2019 r.). 20.12.2019
Uchwała RMT 321/2019w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 19.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A