Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Data (2019-10-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22647
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie położonym przy ul. Broniewskiego 9 w Toruniu (działka nr 326/1 obręb 7) 20.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 394/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn."Remont kojców dla psów" w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Toruniu 19.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 393/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców oraz dla analizy cen rynkowych zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania dokumentacji pn.:"Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Toruń" 19.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 392/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącego przebudowy traktów światłowodowych, budowy łącznika kanalizacji teletechnicznej i usunięcia światłowodów z kanalizacji sanitarnej kolektora ściekowego. 19.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 143/2019Data zgromadzenia: 21.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Odrodzenia (za apteką Puls, między ul. Uniwersytecką a al. Solidarności).
19.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 142/2019Data zgromadzenia: 21.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Czerwona Droga na placu przy pomniku Kargula i Pawlaka.
19.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 49.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obr. 11). 19.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 47/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV oraz dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej na linię kablową SN-15 kV GPZ Toruń Podgórz – Włocławska 3, odgałęzienie Gajowa, Czerniewice 2, Czerniewice 4, Strzelnica (działki nr 497, 498, 215, 216, 217 oraz części działek nr 224, 223, 221, 499, 500, 513, 515, 494, 495, 517, obręb 76) 19.09.2019
Inne dokumenty 33/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do dłużnika o powierzchni 39,80m2 położonej:87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 19/25 19.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 391/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac instalacyjnych dla 6 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 18.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 390/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac przy budowie przyłączy światłowodowo-energetycznych dla 6 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 18.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 389/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Program modernizacji przystanków autobusowych w Toruniu na lata 2020 – 2021” 18.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 388/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania i dostawy następujących skrzynek lęgowych: - 39 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu A - 30 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu J. - 2 skrzynki lęgowe dla ptaków typu E - 2 szt. potrójnych półek lęgowych 18.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 387/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: przygotowanie infrastruktury sieciowej pod instalację sieci Wi-Fi zgodnie z projektami wykonawczymi, w ramach zadania pn. „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu” oraz mostów radiowych 18.09.2019
Zarządzenie PMT 299/2019w sprawie powołania Zespołu doradczego Prezydenta Miasta Torunia do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2019 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 18.09.2019
Zarządzenie PMT 298/2019w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniami w ramach projektów Kulturalna szkieletówka - adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne oraz REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie uzyteczne 18.09.2019
Patronaty 166/2019II Toruński Edukacyjny Piknik Osób Niepełnosprawnych 18.09.2019
Patronaty 165/2019VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne 18.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 141/2019Data zgromadzenia:21.09.2019
Godzina zgromadzenia:8.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Centrum Handlowe Kometa
18.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 140/2019Data zgromadzenia:20.09.2019
Godzina zgromadzenia:8.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Centrum Handlowe Kometa
18.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A