Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.06.2018
Data (2018-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19430
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 82/2018Data zgromadzenia: 17.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 20:30 - 21:30
Miejsce zgromadzenia: Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej
13.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 81/2018Data zgromadzenia: 16.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 19:00 - 21:45
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski - pierzeja południowa
13.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 262/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: 1)budowę rurociągu kablowego wzdłuż ul. Żółkiewskiego na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania terenu 2)instalację kabla światłowodowego wraz z likwidacją kabli światłowodowych zlokalizowanych w kanałach ogólnospławnych ul. Żółkiewskiego na odcinku od pl. Daszyńskiego do pl. Skarbka. 12.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 93/2018Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 12.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 80/2018Data zgromadzenia: 16.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Szeroka 16
12.06.2018
Patronaty 9/2018XV Karnawałowy Bal Integracyjny ”W Krainie Lodu” 12.06.2018
Sprawozdania 5/2018Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. 12.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 261/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:"Remont kojców dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu". 11.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 260/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:"Wymiana kanalizacji deszczowej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu". 11.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 79/2018Data zgromadzenia: 13.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: przy pomniku Mikołaja Kopernika
11.06.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski i zapytania złożone między sesjami. 11.06.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 51. sesji (17.05.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 11.06.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienia wcześniejszych odpowiedzi. 11.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 259/2018Oczyszczenie i uporządkowanie wnętrza oraz najbliższego otoczenia obiektu fortecznego – lewej kaponiery przeciwskarpowej Fortu I im. Jana III Sobieskiego przy ul.Winnej, na terenie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji numerem 79/2, obręb 58. 08.06.2018
Zarządzenie PMT 187/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 08.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 95/2018Przetarg nieograniczony na remont i przebudowa hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap I. 08.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 88/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń, Pl. Fr. Skarbka 7/9, reprezentowanej przez Panią Mirosławę Zielińską, z dnia 17 maja 2018 r., dot. budowy linii kablowych n.n. zasilających zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C,D na działkach od 47/6 do 47/9 (dawna 47/5) przy ul. Poznańskiej 294 C, D, H, J w Toruniu (dz. nr 47/4, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10 – obręb 77) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 08.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji Remontów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do posesji, przy ul. Chrobrego 98 w Toruniu. 08.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 86/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Panią Mirosławę Zielińską, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania zakładu produkcyjnego przy ul. Chrzanowskiego 29 i 30-34 w Toruniu (dz. nr 99, 259/2, 259/3, 259/7 obręb 46) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 08.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 258/2018Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej oraz podanie terminu wykonania teczek kartonowych dla potrzeb Wydziału Ewidencji i Rejestracji. 07.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A