Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9705455
Data (2019-04-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21263
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 37/2019Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Włocławskiej 234/237 w Toruniu. 16.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa dwóch hal magazynowo - usługowych wraz z nawierzchnią utwardzoną - placami manewrowymi dla samochodów dostawczych, parkingami oraz drogami wewnętrznymi przy ul. Równinnej 24, 24a, 26 w Toruniu" 16.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na terenie położonym przy ul. Morcinka 11a, 13 w Toruniu (części działek nr 180/1, 181, 182/1, 233, obręb 9) na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 11a 16.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 180/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zestawienie i utrzymanie połączeń teleinformatycznych między wybranymi lokalizacjami na terenie miasta Torunia w okresie 05.06.2019 – 04.06.2020 15.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 52/2019Przetarg nieograniczony na dostawę 25 kamer stacjonarnych 19 kamer szybkoobrotowych oraz rozszerzenie (upgrade) 78 posiadanych licencji w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta. 15.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie windy zewnętrznej i dwóch palarni do Domu Pomocy Społecznej na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działka nr 736/4 i części działek nr 737 i 740/1, obręb 32). 15.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w miejscu parterowej części obiektu na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działka nr 736/4 i części działek nr 737 i 740/1, obręb 32). 15.04.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 5. sesji RMT. 15.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 47/2019Data zgromadzenia: 17.04.2019
Godzina zgromadzenia:18.00 - 19.30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski pod pomnikiem M. Kopernika, przejście ul. Szeroką na Rynek Nowomiejski i z powrotem pod pomnik M. Kopernika
14.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 46/2019Data zgromadzenia: 16.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-19:00
Miejsce zgromadzenia: Boisko sportowe Orlik, obok teatru Baj Pomorski
14.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 179/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie czyszczenia kloszy i obudów kamer obrotowych i mega pikselowych zainstalowanych na terenie miasta Torunia. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 178/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadania pn: Budowa szaletu miejskiego na terenie zespołu podominikańskiego przy ul. Dominikańskiej 1-5 w Toruniu, działki 110/4; 120 obręb 15. Przewidywany okres realizacji robót: maj-lipiec 2019 r. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 177/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamknięcie ul. Spokojnej dz. nr.352 obr. 35 w Toruniu poprzez montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 176/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę oczyszczania i mycia aranżacji miejskich. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 175/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o dostarczenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów na osiedlu Jar w Toruniu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 12.04.2019
Zarządzenie PMT 114/2019w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Torunia" 12.04.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 6. sesji (11.04.2019 r.). 12.04.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 5. sesji RMT. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 174/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zestawienie radiowego łącza internetowego do dwóch szkół będących jednostkami GMT. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 173/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o pow. ok.40 m2 z dachem drewnianym krytym papą, budynku gospodarczego o pow. ok. 20 m2 murowanego z dachem drewnianym krytym papą, budynku gospodarczego drewnianego, garażu oraz ogrodzenia metalowego z siatki stalowej przy ul. Drzewieckiego 4 A w Toruniu. 11.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A