Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 17.12.2018
Data (2018-12-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20475
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 466/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej powtórnie zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 16 sztuk kości pamięci (16GB, RDIMM, dual-rank, 1600 MT/s) do serwera Dell PowerEdge R720 (s/t: 1XHF5Z1). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Rubinowej Toruniu (dz. nr 878 – obręb 66) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Szosa Chełmińska 82 w Toruniu (dz. nr 47 w obrębie 2 i dz. nr 13/1 w obrębie 3) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Kruczej 17A w Toruniu (dz. nr 788 w obrębie 31) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 159/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Sadowej w Toruniu (dz. nr 67/1, 68, 62/1, 63/1 – obr. 28) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 970/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące ceny projektu i wykonania namiotu pneumatycznego. 10.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 969/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy przy organizacji Balu Sportowca 2019 połączonego z galą wręczenia nagród laureatom Plebiscytu na „Sportowca Torunia 2018 Roku”. 10.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 158/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Toruniu (dz. nr 186/2, 186/3, 187, 273, 286, 287, 290/1, 318/1, 323, 396/1, 396/3, 396/4, 397, 428, 434 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 29/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.355.2018.EB 10.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 968/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu. 07.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 967/2018Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, na sukcesywne wykonywanie materiałów promocyjnych takich jak: teczki, papier korespondencyjny - listowniki, koperty, papier okolicznościowy - dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją obowiązującą w Urzędzie Miasta Torunia. 07.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 966/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie urządzeń obsługujących punkty dostępowe Wi-Fi w ramach kontynuacji zadania „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu”: 1. bezprzewodowy punkt dostępowy AP-7662-680B30-WR lub AP-7662-680B40-WR wraz z zestawem montażowym – 2 sztuka 2. bezprzewodowy punkt dostępowy AP-7632-680B30-WR – 6 sztuk 3. system kontroli dostępu dla gości hot-spot (sieć zewnętrzna) EGuest-LIC-10AP Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 1 roku na urządzenia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 07.12.2018
Informacje o środowisku 29/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 07.12.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 2. sesji (06.12.2018 r.). 07.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 966/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.6840.3.5.2015.MS z dnia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany 06.12.2018
Zarządzenie PMT 389/2018W sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 06.12.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 191/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema >>Rudelka<< w Toruniu. 06.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 28/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.182.2018.EB 06.12.2018
Uchwała RMT 18/2018w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2018 i 2019. 06.12.2018
Uchwała RMT 17/2018w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 06.12.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A