Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Data (2020-07-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24405
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 31/2020Obwieszczenie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 31/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 30/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń. 18.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do sieci cieplnej 5 hal magazynowych przy ul. Kociewskiej 26, 26A-F w Toruniu (dz. nr 131/27, 131/17, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23 – obręb 40)” 18.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21.6220.2./2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do sieci cieplnej 5 hal magazynowych przy ul. Kociewskiej 26, 26A-F w Toruniu (dz. nr 131/27, 131/17, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23 – obręb 40)” 18.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty na: 1. Sprzedaż i dostarczenie 15 licencji do kamer IP dla platformy zarządzającej Genetec Security Center; 2. Sprzedaż i dostarczenie urządzeń niezbędnych do wykonania zadania pn. "Podłączenie do miejskiej sieci monitoringu systemu kamer na osiedlu Solanki w Toruniu" 3. Montaż wraz z uruchomieniem urządzeń niezbędnych do wykonania zadania pn. "Podłączenie do miejskiej sieci monitoringu systemu kamer na osiedlu Solanki w Toruniu". 17.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 409/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składania ofert na „Usługę doradczą w zakresie doboru systemów parkowania i poboru opłat oraz zarządzania i powiązania z komunikacja miejską w Toruniu obowiązujących na parkingach Park&Ride 17.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 408/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu żłobków miejskich 17.06.2020
Zarządzenie PMT 104/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rybaki 53 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 17.06.2020
Zarządzenie PMT 103/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ducha Świętego 19 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 17.06.2020
Zarządzenie PMT 102/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Prostej 28 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 17.06.2020
Zarządzenie PMT 101/2020w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 92 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 17.06.2020
Zarządzenie PMT 100/2020w sprawie zmiany Zarządzenia PMT w sprawie ustalonych terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń 17.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 88/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 10 czerwca 2020 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53). 17.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 83/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 13 lutego 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w 2020 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2019-2020. 17.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 44/2020Data zgromadzenia:19.06.2020
Godzina zgromadzenia:13.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
17.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.2019.3/2020obwieszczenie PMT o przekazaniu do organów uzgadniających zapytania czy w związku ze zmianą nazwy inwestycji (na "budowę") zmienią się ich stanowiska dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Żwirki i wigury 55 w Toruniu (dz. 284/5 - obręb 37)" 17.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.6220.2019.3/2020obwieszczenie PMT o przekazaniu do RDOŚ raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Toruńska Kolej Gondolowa "ORBITA" w Toruniu - ul. św. Jakuba - Kujawska" 17.06.2020
Petycje 25/2020Petycja w sprawie poszerzenia oferty karty Moja Starówka. 17.06.2020
Petycje 24/2020Petycja w sprawie corocznych konsultacji społecznych budżetu miasta. 17.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A