Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13165736
Data (2020-08-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24646
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 430/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 429/2020w sprawie zamiany nieruchomości. 23.07.2020
Uchwała RMT 428/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Jana Keplera 13-15b i ul. Jana Heweliusza 46-56. 23.07.2020
Uchwała RMT 427/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 118, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 23.07.2020
Uchwała RMT 426/2020w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Osiedlowej 55. 23.07.2020
Uchwała RMT 425/2020w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 23.07.2020
Uchwała RMT 424/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 25. 23.07.2020
Uchwała RMT 423/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6B, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 25A. 23.07.2020
Uchwała RMT 422/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 72A. 23.07.2020
Uchwała RMT 421/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jana Keplera 58 i ul. Jana Heweliusza 17, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 23.07.2020
Uchwała RMT 420/2020w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 419/2020w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 418/2020w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 417/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen. J. Dwernickiego w Toruniu. 23.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 111/2020Informuję, że w dniu 20 lipca 2020 r. spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Ślaskiego/ Szosa Lubicka w Toruniu (działki nr 35/54, 35/22, 35/11, 48/35 – obr. 58) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 23.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 109/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanych przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wod. – kan. wraz z fragmentami KS – odgałęzieniami bocznymi w ul. Sportowej w Toruniu (dz. nr 69/1, 70/7, 149/1 – obr. 69) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 98, 99/1 – obr. 66. 23.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 99/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 12 czerwca 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu- II NABÓR (Konkurs nr 42). 23.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 98/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zadania gminy z zakresu pomocy społecznej pn. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Konkurs nr 44). 23.07.2020
Patronaty 66/2020CRUISING TORUŃ 2020- EDYCJA PIĄTA 23.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 52/2020Data zgromadzenia: 01.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 17.30
Miejsce zgromadzenia: ul. Marii Panny przy kościele Najświętszej Marii Panny, przejście pod pomnik Mikołaja Kopernika
23.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A