Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 26.04.2018

Liczba wejść na stronę: 8108084
Data (2018-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19121
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 146/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wielkoformatowego muralu pn. "Czysta Skarpa" w technice anamorficznej(efekt przestrzenny 3D) na elewacji wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 170 (sektor BOŻENA II) 04.04.2018
Zarządzenie PMT 82/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia 04.04.2018
Zarządzenie PMT 81/2018w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących a skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń 04.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 44/2018Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard wielkości 11 m2 (format 5 m x 2,3 m) w liczbie min 50 sztuk, w min 10 miastach, dla potrzeb promocji Miasta Torunia, polegającej na ekspozycji materiałów promocyjnych Miasta Torunia 04.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 145/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na opracowanie "Wykazu potencjalnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Gminy Miasto Toruń" 03.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 45/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.” Część 1: Remont kompleksowy budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu Część 2: „Przebudowa wejście głównego i kortu na boisko plażowe w SP 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu. ” 03.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 43/2018Przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 03.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 41/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Plebiscytowej, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich i Domachowskiego w Toruniu (dz. nr 106, 139/5, 292 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 03.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 36/2018Data zgromadzenia:8,15,22,29.04 i 6.05.18
Godzina zgromadzenia:15.00-17.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy kościele Św.Ducha Przejście na Rynek Nowomiejski i tam zakończenie. UWAGA:
Wydarzenie powyższe wyczerpuje zapis art. 2 ust 2 ustawy „Prawo o zgromadzeniach”, wg którego przepisów tej ustawy do tego wydarzenia nie stosuje się.
03.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 35/2018Data zgromadzenia:22.04.2018
Godzina zgromadzenia:10.00-13.00
Miejsce zgromadzenia:parking Motoareny Przejazd ulicami:Bydgoska,Bulwar Filadelfijski,Piastowska, Dobrzyńska,Przy Kaszowniku,Warneńczyka,Grudziądzka,Polna, Szosa Chełmińska,Droga wojewódzka 553.
03.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 144/2018Rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, polegającym na dostawie akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 29.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 41/2018Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa DPS ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu. 29.03.2018
Informacje o środowisku 4/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, ul. Szosa Bydgoska, a zachodnią granicą miasta w Toruniu (Uchwała Nr 803/18 z dnia 25 stycznia 2018r.). 29.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 143/2018Wydział Środowiska i Zieleni, w ramach rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu". 28.03.2018
Zarządzenie PMT 80/2018w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki antykorupcyjnej 28.03.2018
Zarządzenie PMT 79/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Mostowej 5 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 28.03.2018
Zarządzenie PMT 78/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1, wchodzących w skład budynków przy ul.Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 28.03.2018
Zarządzenie PMT 77/2018w sprawie ustalenia Regulaminu III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Fortecznej 13, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 28.03.2018
Zarządzenie PMT 76/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 28.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 40/2018Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Żłobka Miejskiego nr 1, 2 , 3 w Toruniu. 28.03.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A