Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 22.09.2019
Data (2019-09-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22446
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Stanowisko RMT 2/2019w sprawie treści budżetu miasta na rok 2020. 12.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 380/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na dostarczenie eko gadżetów promujących program lojalnościowy Moja starówk@ 11.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 141/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu ostatniego etapu konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 11.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 133/2019Data zgromadzenie: 15.09.2019
Godzina zgromadzenia:17.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
11.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 106/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej w ul. 63 Pułku Piechoty, ul. Trzcinowej, ul. Łódzkiej i ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 119, 813, 820, 825, 1104 z obrębu 70; dz. nr 721, 725, 545/2, 564/3, 566/1, 566/2, 574/4, 669, 677 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 11.09.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniawniosek międzysesyjny wraz z odpowiedzią. 11.09.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 9. sesji RMT (II). 11.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 379/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie koncepcji projektowej dla utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) poprzez adaptację obecnych pomieszczeń parteru Izby Przyjęć oraz sąsiadujących pomieszczeń parteru Oddziału Chorób Wewnętrznych w Specjalistycznym szpitalu miejskim przy ul. Batorego w Toruniu - Uwaga zaktualizowane zapytanie ofertowe !!! Oferty można składać w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, pocztą lub przesyłać pod adres wiir@um.torun.pl 10.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 378/2019Wydział inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie 68 szt. nawiewników ciśnieniowych w oknach z PCV w budynku wielorodzinnym przy ul. Rolniczej 9A w Toruniu. 10.09.2019
Zarządzenie PMT 290/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 10.09.2019
Zarządzenie PMT 289/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu 10.09.2019
Zarządzenie PMT 288/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 in. Wady Szuman w Toruniu 10.09.2019
Zarządzenie PMT 287/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora szkoły podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 10.09.2019
Zarządzenie PMT 286/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Toruniu 10.09.2019
Zarządzenie PMT 285/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu 10.09.2019
Zarządzenie PMT 284/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Toruniu 10.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 140/2019Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - nabór do dnia 31.07.2019 r. 10.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 139/2019Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 11 lipca 2019 r. na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ III. 10.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 110/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynku użyteczności publicznej – zespołu grodzy VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 10.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 105/2019Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Panią Jadwigę Kaniewską, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci gazowej przy ul. Gaikowej / Przy Skarpie w Toruniu (dz. nr 12, 24, 17/1 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 10.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A