Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Data (2018-10-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20115
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Patronaty 146/2018Międzynarodowa Konferencja Stratosferyczna „Near Space 3” – Citizen science close to space 21.09.2018
Patronaty 145/2018Światowy Dzień Sybiraka 21.09.2018
Patronaty 144/2018Decydujesz Pomagamy TESCO 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 929/2018Wydział Inwestycji i Remontów UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę piętrowego budynku przy ul. Rolniczej 20.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 158/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”. 20.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 157/2018przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi dla zadań: część 1: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. |Gagarina 36 w Toruniu; część 2: Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku IV LO w Toruniu, na cele dzielnicowego Centrum Medialno – Edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; część 3: Kompleksowe zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 10 , pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 20.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 154/2018Przetarg nieograniczony na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu na cele lokali mieszkalnych”. 20.09.2018
Informacje o środowisku 20/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 20.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 928/2018Urząd Miasta Torunia - Wydział Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi dotyczącej opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Kultury do roku 2020 19.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 388/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na dostarczeniu oraz odbiorze sprzętu niezbędnego do wyposażenia 121 lokali wyborczych – Wybory Samorządowe. 19.09.2018
Zarządzenie PMT 306/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu dotyczącego przeprowadzenia konkursu na prowadzenie punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego 19.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 155/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce. 19.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 133/2018Data zgromadzenia:21.09.2018
Godzina zgromadzenia:19.00 - 21.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń, ul. Piekary 51
19.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 132/2018Data zgromadzenia: 22.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Warszawska, Bulwar Filadelfijski, Al. 500-lecia, Tujakowskiego, Mickiewicza, Szosa Bydgoska, Szosa Okrężna, Gagarina, Reja, Fałata, Bema, Podgórna, Kościuszki, Batorego, Bażyńskich, Grudziądzka, Szosa Chełmińska, Al. Solidarności, Chełmińska, Rynek Staromiejski
Zakończenie: Rynek Staromiejski, Toruń
19.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 131/2018Data zgromadzenia: 22.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00 - 17:00
Miejsce zgromadzenia: przy ul. Szerokiej 16
18.09.2018
Informacje o środowisku 19/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta u zbiegu ulicy Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu (Uchwała Nr 654/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r.); 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu (Uchwała Nr 724/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r.); 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu (Uchwała Nr 726/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r.); 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudak C" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu (Uchwała Nr 808/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r.); 5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosy - Przy Forcie" dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu (Uchwała Nr 828/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r.). 18.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 387/2018Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie: 300 szt. bloczków opłaty komunikacyjne – licencje na transport drogowy oraz 200 szt. bloczków - opłaty komunikacyjne - prawa jazdy. 17.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 386/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Prace konserwatorskie rzeźby przedstawiającej postać Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującej się na pomniku przy Pl. Rapackiego w Toruniu". 17.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 385/2018Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu". 17.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 384/2018Biuro Rady Miasta zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej. 17.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A