Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Data (2018-10-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20115
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 932/2018Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych - typ Kali B zainstalowanej w budynku Urzędu przy ul. Bydgoskiej 5. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 931/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie badania społecznego, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 930/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na udostępnienie i wdrożenie internetowej platformy (generator ofert) do obsługi procedury zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2021. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 394/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli światłowodowych GMT zainstalowanych w kanałach ulic Wały Gen. Sikorskiego, Legionów oraz Matejki w Toruniu. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 393/2018Wydział Prawny zaprasza do składania ofert na obsługę prawną. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 392/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu, ul. Międzyrzecze 16. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 391/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej opracowanie koncepcji projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Toruniu. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 389/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Zagospodarowanie ronda im. Pułkownika Pileckiego przy ul. Łódzkiej w Toruniu". 21.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 159/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.” Część 1: Remont kompleksowy budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu Część 2: „Przebudowa wejście głównego i kortu na boisko plażowe w SP 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu. ” 21.09.2018
Patronaty 157/2018Obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej i odsłonięcia ronda im. Adw. Stefana Michałka 21.09.2018
Patronaty 156/2018Konferencja Techniczna: Automatyzacja i Technika Napędowa w zakładach produkcyjnych 21.09.2018
Patronaty 155/2018Jubileusz 70-lecia III Liceum Ogólnokształcącego 21.09.2018
Patronaty 154/2018III Festiwal Muzyki Sakralnej MUSICA VERA – „Muzyka Nowych Świątyń” 21.09.2018
Patronaty 153/2018Siódemka z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 21.09.2018
Patronaty 152/2018EXPO Zdrowie 21.09.2018
Patronaty 151/2018Kongres „Sąsiedztwo w środku Europy” 21.09.2018
Patronaty 150/2018Akademia Rozwoju Osobistego Columbus 21.09.2018
Patronaty 149/2018Mistrzostwa Polski w Strzelaniu z Kuszy Historycznej 21.09.2018
Patronaty 148/2018Wystawa Malarska Walerego Siejbatałowa 21.09.2018
Patronaty 147/2018Spotkanie Delegatów ESN Polska 21.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A