Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 20.08.2018

Liczba wejść na stronę: 8479738
Data (2018-08-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19858
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 248/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy Rynku Nowomiejskim 25 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 01.08.2018
Zarządzenie PMT 247/2018w sprawie ustalenia regulaminu IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1 stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład budynków przy ul. Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 01.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 134/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”. 01.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 110/2018Informuję, że F.H.P. PAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Witolda Karbowskiego – Prezesa Zarządu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Dębową Górą dla potrzeb posesji przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu (dz. nr 1048/1, 610/16 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 01.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 327/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę elektrycznego ekranu projekcyjnego oraz projektora krótkoogniskowego. 31.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 326/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac dla zadania pn. "Budowa trampolinowego placu zabaw na Barbarce w Toruniu". 31.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 129/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi dla zadań: część 1: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. |Gagarina 36 w Toruniu; część 2: Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku IV LO w Toruniu, na cele dzielnicowego Centrum Medialno – Edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; część 3: Kompleksowe zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 10 , pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 31.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 103/2018Data zgromadzenia: 02.08.2018
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 20.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 13,chodnik przed Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
31.07.2018
Informacje o środowisku 14/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni budynek Urzędu Miasta Torunia, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 31.07.2018
Informacje o środowisku 13/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni budynek Urzędu Miasta Torunia, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 31.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 124/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.” Część 1: Remont kompleksowy budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu Część 2: „Przebudowa wejście głównego i kortu na boisko plażowe w SP 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu. ” 30.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 109/2018Informuję, że Państwo Dorota i Krzysztof Kowalscy zamieszkali w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 54/18, dokonali zgłoszenia nadbudowy poddasza (konstrukcji dachu) budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Radosnej 5 w Toruniu (dz. nr 529 – obręb 76) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 30.07.2018
Petycje 7/2018Petycja w sprawie kontynuowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów. 30.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 325/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z aneksem do projektu i opracowaną dokumentacją projektową pn. "Zielony skwer odpoczynku przy ul. Hallera w Toruniu". 27.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 324/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:"Rewitalizacja ul. Rybaki w otoczeniu Ogrodu Zoobotanicznego i Pałacu Ślubów w Toruniu". 27.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 323/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w pasach drogowych i na zieleńcach w Toruniu". 27.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 322/2018Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu. 27.07.2018
Zarządzenie PMT 246/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 27.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 133/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy od strony dziedzińca w budynku B Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 27.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 130/2018Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Żłobka Miejskiego nr 2 w Toruniu. 27.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A