Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.04.2021

Liczba wejść na stronę: 15279671
Data (2021-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26337
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 17/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 08.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 148/2021Informuję, iż organ w dniu 6 kwietnia 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia firmy PHU FONTE Elżbieta Mielnik reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Dorotę Drągowską, dot. montażu przyłącza gazowego od kurka gazowego istniejącego na budynku do podłączenia palarki kawy – gaz LPG w budynku przy ul. Na Zapleczu 8 w Toruniu (działka nr 259/22 z obrębu 46) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 102/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1. VMware vSphere 7 Enterprise – jedna licencja na 2 procesory 16-sto rdzeniowe wraz z opieką serwisową Basic Support – okres 1 roku 2. VMware vSphere 7 Enterprise – jedna licencja na 2 procesory 16-sto rdzeniowe wraz z opieką serwisową Basic Support – okres 1 roku wraz z minimalną wymaganą liczbą punktów PSO w postaci Vouchera na warsztaty techniczne prowadzone przez autoryzowanego producenta oprogramowania 07.04.2021
Zarządzenie PMT 78/2021w sprawie przyjęcia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość, położoną przy ul. Rydygiera 22-26/Donimirskiego 1-3/Łyskowskiego 42 w Toruniu 07.04.2021
Zarządzenie PMT 77/2021w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy Rynku Nowomiejskim 25 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 07.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 63/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza: II. otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI (konkurs nr 22.1/2021) 07.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 62/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28.01. 2021r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w okresie od 1 marca 2021r. do 31 marca 2022r. zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 07.04.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 31/2021Data zgromadzenia:03.05.2021
Godzina zgromadzenia:08.00-21.00
Miejsce zgromadzenia:Żwirki i Wigury 80 Przejście od Żwirki i Wigury/Lotników do ronda na ul. Legionów.
07.04.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 25/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.36.2021.EB 07.04.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 24/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. (WGN.6845.43.2021.ANP - ogród nr 12 i 14), (WGN.6845.42.2021.ANP - ogród nr 18). 07.04.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi na terenie położonym przy ul. Idzikowskiego w Toruniu (dz. nr 568/3, 569/5 oraz część dz. nr 560 obręb 71) 07.04.2021
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 26. sesji RMT 07.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 147/2021Informuję, że Oferta Toruń Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 63 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego SN i nn dla zasilania obiektu produkcyjno – usługowego przy ul. Chrobrego 94 w Toruniu (dz. nr 1124/1, 1124/2, 1124/3 obręb 43) 06.04.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 16740.15.1/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Kołowej w Toruniu” – 63/2, 140/8, 62, 61 – obręb 46; dz. nr 114/1 Tp, 115 – obręb 42 (Tp numer działki po projektowanym podziale).Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 248/2, 248/12, 140/7, 139 – obr. 46;dz. nr 113, 116 – obr. 42 06.04.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 147/2021Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączem wod. – kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Watzenrodego 19, 21-21A, 23-23B, 29-29B w Toruniu – III etap – budynki B, C, D, E” (dz. nr 199 z obrębu 30). 02.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 146/2021Informuję, że Pani Barbara Iwanowska, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Podbipięty 25 w Toruniu (działka nr 304 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 145/2021Informuję, że Pani Aneta Garlińska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jastrzębiej 47 w Toruniu (dz. nr 241, obręb 31) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 144/2021Informuję, że Pani Violetta Flisiak dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szosa Chełmińska 269 w Toruniu (dz. nr 96/7, obręb 31) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 143/2021Informuję, że Pani Urszula Głowacka, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Białej 43 w Toruniu (działka nr 453 z obrębu 71) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 142/2021Informuję, że Pani Bożena Zalewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 41 w Toruniu (dz. nr 269/2, obręb 48) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.04.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A