Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212446
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24691
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 164/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jaroczyńskiego 5 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.07.2020
Zarządzenie PMT 163/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 26/ Strumykowej 2 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 121/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentami KS - odgałęzieniami bocznymi do posesji przy ul. Basieńki 10 i 12 w Toruniu (dz. nr 253/7, 254, 259 w obrębie 67) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 253/7, 254, 259, 253/2, 253/4 – obręb 67 29.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 84/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.138.2020.EB 29.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 81/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.45.2018.IW, ul. Królowej Jadwigi 26/Strumykowa 2 m. 8) 29.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 57/2020Data zgromadzenia: 16.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 13.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Przystań Toruń AZS UMK,
Przejazd: Przystań Toruń AZS UMK – przejazd w kierunku ul. Bydgoskiej do Ignacego Danielewskiego, Rybaki do ul. Matejki. Następnie ul. Matejki w kierunku Areny Toruń. Później grupa dojedzie do ronda Hoffamana, następnie ul. Broniewskiego do ul. Szosa Okrężna. Grupa skręci w ul. Łukasiewicza, którą dojedzie do Motoareny. Powrót ul. Łukasiewicza do Szosy Okrężnej a następnie wjazd w ul. Grunwaldzką i dojazd do ul. Źródlanej,
Zakończenie: ul. Źródlana-UCS.
29.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 56/2020Data zgromadzenia: 15.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 13.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Wydział Matematyki UMK, Toruń,
Przejazd: Wydział Matematyki UMK, ul. Bydgoska – przejazd w kierunku parku miejskiego ścieżką wzdłuż ul. Bydgoskiej do ul. Ignacego Danielewskiego. Następnie aleją parkową do ul. Przybyszewskiego w kierunku ul. Reja, ul. Reja do ul. Gagarina, ul. Balonową, do ul. Św. Józefa, ul. Św. Klemensa do ul. 4 Pułku Lotniczego na teren aeroklubu Pomorskiego,
Zakończenie: teren Aeroklubu Pomorskiego.
29.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 34/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn (wraz z rozbiórką istniejącej stacji transformatorowej) na terenie położonym przy ul. Przedzamcze 8A w Toruniu (dz. nr 22/1, obręb 17). 29.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 120/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Olęderskiej 23A w Toruniu (dz. nr 122 w obrębie 68)zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 122, 129/7 – obręb 68 28.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 119/2020Informuję, że w dniu 24 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa oraz Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Równinnej 17A w Toruniu (dz. nr 57 – obr. 45) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 28.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 118/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, w dniu 24 lipca 2020 r. dokonały zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Chrobrego 64 w Toruniu (dz. nr 188 – obręb 43) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 113/2 – obręb 43 28.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 117/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, w dniu 24 lipca 2020 r. dokonały zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Ceglanej 8 w Toruniu (dz. nr 122/90 – obręb 42) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 122/95 – obręb 42 28.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 116/2020Informuję, że w dniu 24 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa oraz Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Dożynkowej 10 A w Toruniu (dz. nr 362 – obr. 61) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 28.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 100/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Wydłużamy kadencję rad okręgów" w sprawie projektu uchwały dotyczącej wydłużenia kadencji rad okręgów - jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń. 28.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 79/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (WGN.6840.1.24.2018.EK - ul. Jana Keplera 58 i ul. Jana Heweliusza 17). 28.07.2020
Patronaty 68/2020Seminarium Warsztatowe- Drogi Publiczne 28.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Olęderskiej w Toruniu (dz. nr 80, 113, 112/8, 121, 122, 477, 129/1, 155, 280, 289, 298/17, 298/18, 156, 152 – obręb 68; dz. nr 110, 114, 161, 150, 181/6 – obręb 69)” 28.07.2020
Zagospodarowanie przestrzenne 1/2020Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia Nr 185/19 z dnia 12 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 28.07.2020
Rejestry, ewidencje, archiwaRejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rok 2020. 28.07.2020
Rejestry, ewidencje, archiwaRejestr wniosków o wydanie warunków zabudowy, rok 2020. 28.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A