Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.06.2018
Data (2018-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19430
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 157/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze 28.05.2018
Zarządzenie PMT 156/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 28.05.2018
Zarządzenie PMT 155/2018zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Torunia 28.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 78/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Szosa Bydgoska 26 w Toruniu (dz. nr 234/7 z obrębu 5) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 28.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 77/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dwernickiego w Toruniu (dz. nr 874, 896, 925, 923/1, 893, 886, 877, 909, 878, 910/1 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 28.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 76/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Lilii Wodnych 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 w Toruniu (dz. nr 300, 845, 848, 849, 850, 860, 861, 852 i 851 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 28.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 75/2018Data zgromadzenia: 10.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-17:00
Rozpoczęcie zgromadzenia: południowa płyta Rynku Staromiejskiego ograniczona od północy ścianą Ratusza,od południa pierzeją, od zachodu wylotem ulicy Różanej i od wschodu wylotem ul. Szerokiej. Trasa przejścia: ul. Szeroka, Królowej Jadwigi, Małe Garbary, Jęczmienna, Sukiennicza,północna część Rynku Nowomiejskiego,wschodnia część Rynku Nowomiejskiego, Ślusarska, Wielkie Garbary, Szeroka i zakończenie trasy Rynek Staromiejski
28.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 75/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, w dniu 25 maja 2018 roku dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Chrobrego 98 w Toruniu. 28.05.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 74/2018Data zgromadzenia: 30.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 18:20-20:20
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski (zachodnia część)
28.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 74/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Częstochowskiej 3 w Toruniu (dz. nr 294/2 – obręb 53) 28.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 73/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Szosa Chełmińska 167-167a w Toruniu na terenie działki nr 31 z obrębu 36 zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 28.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 239/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na "Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu" - budowa siłowni zewnętrznej i chodników wewnętrznych - etap II i III". 25.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 238/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zieleni na osiedlu przy ul. Gerwazego (od nr 12-22)w Toruniu, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową". 25.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 237/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 5 szt. toalet przenośnych, fabrycznie nowych wykonanych z wysoko zagęszczonego polietylenu 25.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 236/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej w szczycie sali gimnastycznej w związku z budową nowej bieżni na terenie ZSO nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 224/2018Biuro Obsługi Urzędu - Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zakup i dostarczenie zestawów komputerowych, notebooków, kolorowej drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego laserowego i rzutnika multimedialnego o parametrach przedstawionych w załączonym opisie przedmiotu zamówienia. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 91/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 90/2018Przetarg nieograniczony na ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 88/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 87/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: -Termomodernizacja budynku SP 11 ( mały budynek) przy ul. Fałata 96 w Toruniu ( dz.187 obr.5) . 25.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A