Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480491
Data (2021-01-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25727
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/20121Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. WGN.6850.15.2020.EB, WGN.6850.19.2020.EB 04.01.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Familijnej w Toruniu (część działki nr 61/1 obręb 78) na potrzeby posesji położonej przy ul. Familijnej 24A 26.01.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 2/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu 25.01.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 1/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu 25.01.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu położonego przy ul. Łukasiewicza w Toruniu (części działek nr 53, 80, 77/2, 79/1 i działka nr 152 obręb 5) pod ciągi piesze, zieleń, część drogi i stanowisk postojowych jako część inwestycji wchodzącej w skład zamierzenia planowanego również na terenie sąsiednim objętym miejscowym planem zagospodarowania terenu 25.01.2021
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.67/2021Instalacja radiokomunikacyjna - (46014N!) ATRA (GTO_TORUN_CHROBREGO117) 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 27/2021Informuję, że organ w dniu 21.01.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Barbary Babickiej, dla zamierzenia polegającego na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Czerniewickiej 14 w Toruniu (działka nr 417, obręb 68) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 26/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Renaty Bruk, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku gospodarczego przy ul. Hiacyntowej 47 w Toruniu (dz. nr 71, obręb 32) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 25/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Wacława Baranowicza, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnym jednorodzinnego przy ul. Hiacyntowej 47 w Toruniu (dz. nr 71, obręb 32) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o uzupełnienie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Remont dachu w budynku oficyny oraz montaż pomostu technicznego przy ul. Szewskiej 8 w Toruniu (dz. nr 141 z obrębu 15). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 23/2021Informuję, że Pani Honorata Fajga-Żurańska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Pułaskiego 13 w (dz. nr 195 obręb 55) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 22/2021Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. poprzez pełnomocnika Panią Jadwigę Kaniewską dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej n.c. dn 125 z przyłączem przy ul. Podmurnej 2-2A w Toruniu (dz. nr 191, 148, obręb 15) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Wiolety Piotrowicz dla inwestycji polegającej na przebudowie części istniejącego przyłącza gazowego i części wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Studziennej 11 w Toruniu (dz. nr 371/2, obręb 55), – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 20/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Agnieszki Majewskiej budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 62A w Toruniu (działka nr 115/5, 115/1, 115/8 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 6/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 stycznia 2021r. (WGN.6840.1.57.2017.IW) w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Akacjowa 19 m. 1) 22.01.2021
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 26. sesji (21.01.2021 r.). 22.01.2021
Uchwała RMT 568/2021w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 21.01.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A