Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 08.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11240038
Data (2019-12-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23067
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 859.6740.1/2019obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "montaż antenowej konstrukcji wsporczej oraz montaż instalacji radiokomunikacyjnej przy ul. Rynek Staromiejski 24 w Toruniu (dz. 49 obręb 15)" 06.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 496/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi konwojowania wartości pieniężnych z ich ochroną. 06.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 495/2019Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38. 06.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 184/2019Data zgromadzenia: 14.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 8:30 - 16:30
Miejsce zgromadzenia: ul. Pera Jonssona 7, tj. Motoarena Toruń oraz tereny przyległe
Uwaga! Organizator zgromadzenia w rozmowie telefonicznej został poproszony o przesłanie informacji dotyczącej doprecyzowania trasy przejścia zgromadzenia
06.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych przy ul. Kaźmierczak - Połońskiej w Toruniu (dz. nr 106, 19/5, 19/2, 20/11, 20/10, 20/9, 20/8, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 20/3, 20/1 w obrębie 30) 06.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6740.1/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 lipca 2018 r. znak: WAiB.6740.15.3.4.2018 KJ dla inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybińskiego, J. Keplera w Toruniu” 06.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 819.6740.4/2019Obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy od decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Instalacja urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). Obszar oddziaływania obiektu(-ów) zgodnie z informacją zawartą w projekcie budowlanym, o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działka nr 47/1, 47/45, 47/46, 47/28, 47/4, 47/5, 47/6, 163/1, 162, 164, 50, 49, 48, 64, 63, 170, 866, 867, 873, 65/2, 65/1, 865/4, 865/8, 864/5, 864/4, 864/3, 863/18 863/15, 47/41, 117, 47/26, 47/40 obręb 29 oraz 92/7, obr. 28 Inwestor: T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę Dąbrowską - ATEM Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łużyckiej 2 w Gdyni 05.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 494/2019Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn. „Instalacja wiązań w koronach drzew w ramach rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja”. 05.12.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 220/2019Prezydent Miasta Torunia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu. Konsultacje odbywają się w dniach 5-31 grudnia 2020 r. 05.12.2019
Patronaty 218/2019XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne 05.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 493/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę polegającą na dostawach drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych, w ramach zgłaszanych potrzeb, do kwoty 500 zł brutto miesięcznie, na podstawie wydań magazynowych i rozliczanych z dołu fakturami na zakończenie każdego miesięcznego okresu. 04.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 492/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na administrowanie w roku 2020 programem autorskim BUDŻET pracującym w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta w Torunia. 04.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 491/2019Biuro Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego w Wydziale Spraw Administracyjnych w roku kalendarzowym 2020 dla oprogramowania: System Ewidencji Ludności , Rejestr Wyborców. 04.12.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 219/2019W dniu 28.11.2019 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: II Mariacki Koncert Bożonarodzeniowy - prawykonanie cyklu kolęd Jędrzeja Rocheckiego w ramach zadania publicznego – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 04.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 183/2019Data zgromadzenia: 07.12.2019
Godzina zgromadzenia: 15.30 - 17.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Bema 73 przy wejściu na stadion
04.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 182/2019Data zgromadzenia: 07.12.2019
Godzina zgromadzenia: 11.50 - 13.20
Miejsce zgromadzenia: ul. Bema 73 przy wejściu na stadion
04.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 181/2019Data zgromadzenia:07.12.2019
Godzina zgromadzenia:11.50-13.20
Miejsce zgromadzenia:Bema 73(przy wjeździe na parking)
04.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A