Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Data (2020-10-01)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24997
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 511/2020Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie systemu alarmowego oraz systemu CCTV w budynku Urzędu Miasta Torunia. 30.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 509/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej plecionej powlekanej montowanej na istniejących słupkach przy ul. Zbożowej w Toruniu. 30.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 508/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu tarasu w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Toruniu. 30.09.2020
Zarządzenie PMT 207/2020sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku. 30.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 187/2020Informuję, że w dniu 25 września 2020 r. (data wpływu do WAiB – 28.09.2020 r.) spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej przy ul. Równinnej w Toruniu (dz. nr 33/13, 229/6, 229/8 – obr. 44) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 186/2020Informuję, że Pani Anna Pietrzak, dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 w Toruniu przy ul. Poznańskiej 109 (działka nr 326 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 185/2020Informuję, że Pani Maria Smyk, dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wyrzyska 16 w Toruniu (działka nr 368 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 184/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanym pozwoleniu na budowę obejmująca zmianę pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1-6 z usługami (bud. nr 1-2), garażami indywidualnymi w piwnicach (bud. nr 3-6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego 15-15A/ Hubego 17-17A, 19-19A w Toruniu” (dz. nr 249, 250, 251, 252, 232/1 z obrębu 30 – poprzednie nr dz. 198/2, 237, 232/1, 232/2). 30.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 184/2020Informuję, że Pan Paweł Tatara, dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazu ziemnego dla budynku usługowo – handlowo - produkcyjnego przy ul. Równinnej 6A w Toruniu (działki nr 129/74, 129/16, 115/12 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 183/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Wiesława Kusińskiego dot. budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków hal przy ul. Kociewskiej 26 w Toruniu (działka nr 131/27, 131/17, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23 z obrębu 40) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 30.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 61.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Bankowej 12 w Toruniu (dz. nr 90; obręb 14) 30.09.2020
Inne dokumenty 45/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji nr 29/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji. 30.09.2020
Inne dokumenty 44/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o II licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00030527/9. 30.09.2020
Inne dokumenty 43/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o I licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00018392/3. 30.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6220.3/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budynku magazynowo - usługowe przy ul. Kociewskiej 26 w Toruniu" 30.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 507/2020Wydział Środowiska i Ekologii zaprasza do złożenia oferty na zakup nagród rzeczowych (akcesoriów rowerowych) dla laureatów konkursu Fotograficznego "Dbam o przyrodę nie poruszam się samochodem" 29.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 506/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: I. udzielenie (przedłużenie obecnie posiadanych) licencji na okres 1 roku wraz ze wsparciem technicznym dla: • udzielenie licencji – Barracuda NG Firewall F400 NG Advanced Threat and Malware Protection Bundle na 1 rok • udzielenie licencji - Licencję Advance Remote Access na 1 rok • usługę wsparcia technicznego – Barracuda NG Firewall F400 NG Energize Updates [EU] na 1 rok • usługę gwarancyjną – Barracuda NG Firewall F400 NG Instant Replacement [IR] na 1 rok II. dla 2 osób szkolenie (w postaci vouchera do wykorzystania w terminie dogodnym dla Zamawiającego w formie zdalnej) dot. zagadnienia techniki hackingu cyberprzestępczości poziom 2 – ataki na systemy i sieci organizowane przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe producenta rozwiązania 29.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A