Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 20.08.2019
Data (2019-08-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22180
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Patronaty 146/2019XVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST 20.08.2019
Patronaty 145/2019Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego pn. "V kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-V" 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 46.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych (oświetlenia chodnika dla pieszych – dojścia do budynku wielorodzinnego) przy ul. Tłoczka 10b w Toruniu (części działek nr 58/35, 58/36, 59/19, obręb 59 oraz część działki nr 86, obręb 61) 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 45.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowie oświetlenia ulicy Dybowskiej w Toruniu (kablowa sieć oświetleniowa oraz słupy oświetleniowe) na działkach nr 75/1, 75/2, 78/1, 78/2 obręb 65 oraz na działce nr 140 obręb 64. 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 36.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej planowanej w pasie drogowym ulicy Elektrycznej w Toruniu (części dz. nr 23/3, 145, obręb 33). 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych w pasie drogowym ul. Waryńskiego w Toruniu (działki nr 25, 61 i część działki nr 16/2, obręb 19 oraz działki nr 185, 217, 218, 219, 220, 229, 230 oraz część działki nr 216, obręb 55) 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "nadbudowa istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. 254 - obręb 7)" 19.08.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 99/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy osiedlowej sieci cieplnej Dn 600 w ul. Łukowej, drodze dojazdowej do ul. Łukowej, ul. M. Skłodowskiej – Curie wraz z budową przyłącza dla potrzeb Szpitala Psychiatrycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 29 i drodze dojazdowej do ul. M. Skłodowskiej – Curie (dz. nr 218, 219/1, 219/2, 261, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 317, 468/18, 468/21 z obrębu 49) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 19.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 346/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeglądu masztów: 1) maszt o wysokości 22m, stojący na budynku przy ul.Legionów 70/76; 2) maszt o wysokości 21m, stojący na budynku przy ul. Okólnej 169. 16.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 345/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi przeglądu serwisowego zasilania gwarantowanego oraz urządzeń UPS: 1) - 2 szt. UPS GreenForce 20 kVA; 2) - 2 szt. agregatów prądotwórczych firmy FG Wilson z silnikiem Perkins P30E; 3) - Zespół UPS Fideltronik 16.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 111/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, z dnia 16.08.2019r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.176.2019.EB 16.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 110/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.175.2019.EB 16.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 104/2019Data zgromadzenia: 24.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 21.00 - 23.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, ul. Browarna, ul. Piernikarska, ul. św. Jakuba, ul. Wola Zamkowa, Plac św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego, ul. PCK, ul. Podgórna, ul. Szosa Chełmińska, ul. Trasa Średnicowa Północna, ul. Legionów, ul. Żwirki i Wigury, ul. Grudziądzka, ul. Podgórna, ul. Kościuszki, ul. Chrobrego, ul. Plac Pokoju Toruńskiego, ul. Sobieskiego, ul. Prądzyńskiego, ul. Targowa, ul. Antczaka, ul. Waryńskiego, Plac Pokoju Toruńskiego, ul. Dobrzyńska, Plac św. Katarzyny, ul. św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski
Zakończenie: Rynek Nowomiejski, Toruń.
16.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 103/2019Data zgromadzenia: 7.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Nadwiślańskie Błonia, ul. ks. Jerzego Popiełuszki
Przejście: „Nadwiślańskie Błonia, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Bulwar Filadelfijski, ul. Wola Zamkowa, ul. Świętego Jakuba, ul. Bulwar Filadelfijski, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Rybaki, Park Miejski, ul. Stanisława Przybyszewskiego, Park Miejski, ul. Rybaki, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Nadwiślańskie Błonia”
Zakończenie: Nadwiślańskie Błonia.
16.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 100/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo – gospodarczego na Klub Ucznia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu”. 16.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 98/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej – etap 2 – budynek T3 na terenie przy ul. Targowej 12-12A, 16, 18 w Toruniu (obręb 56, działki nr 253, 252, 145/2) 16.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 16.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A