Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 17.07.2018

Liczba wejść na stronę: 8370149
Data (2018-07-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 509
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 102/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do posesji w ul. Łącznej w Toruniu (dz. nr 881, 999, 1000, 1020/3, 1200/6 – obr. 74) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 13.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 101/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej w Toruniu (dz. nr 534, 560, 562 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 13.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 100/2018Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu, dokonała zgłoszenia przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy w ul. Franciszkańskiej oraz budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej i ul. Chełmińskiej wraz z dwoma przyłączami do budynków kamienic zlokalizowanych przy ul. Chełmińskiej 1 / Rynek Staromiejski 26-27 i ul. Chełmińskiej 4 w Toruniu (dz. nr 57, 59, 60, 138 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 09.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 99/2018Informuję, że Pan Arkadiusz Żuchowski, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Toruniu (dz. nr 762 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,poz. 1202). 02.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 98/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Panią Mirosławę Zielińską, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania zakładu produkcyjnego przy ul. Chrzanowskiego 29 i 30-34 w Toruniu (dz. nr 99, 259/2, 259/3, 259/7 obręb 46) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 29.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 97/2018Informuję, że w dniu 25.06.2018 r. organ administracji architektoniczno – budowlanej decyzją wniósł sprzeciw do zgłoszenia Państwa Zbigniewa i Agnieszki Adamskich dotyczącego rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szmaragdowej 14 w Toruniu polegającej na budowie zadaszenia tarasu (dz. nr 827, obręb 66, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202. 25.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 96/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej w Toruniu (dz. nr 534, 560, 562 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 21.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 95/2018Informuję, że spółka ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu reprezentowana przez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego, dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza, Fałata Broniewskiego w Toruniu (dz. nr 188/16, 188/15, 188/3, 188/2, 116/3, 116/2 – obr.60) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 19.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 94/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Częstochowskiej 7 w Toruniu (dz. 295/5 obr. 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 19.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 93/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Lilii Wodnych 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 w Toruniu (dz. nr 300 obręb 72, dz. nr 845, 848, 849, 850, 860, 861, 852 i 851 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 19.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 92/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dwernickiego w Toruniu (dz. nr 600, 601 z obrębu 66; dz. nr 874, 896, 925, 923/1, 893, 886, 877, 909, 878, 910/1 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 91/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Szosa Bydgoska 26 w Toruniu (dz. nr 234/7 z obrębu 5) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 90/2018Informuję o braku sprzeciwu dla spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Częstochowskiej 3 w Toruniu (dz. nr 294/2 – obr. 53). 15.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 89/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Wiesława Radzikowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Toruniu (dot. dz. nr 67/3, 102/2, 135/11, 136/20, 136/25, 136/26, 136/30 obręb 47) - zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 14.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 88/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń, Pl. Fr. Skarbka 7/9, reprezentowanej przez Panią Mirosławę Zielińską, z dnia 17 maja 2018 r., dot. budowy linii kablowych n.n. zasilających zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C,D na działkach od 47/6 do 47/9 (dawna 47/5) przy ul. Poznańskiej 294 C, D, H, J w Toruniu (dz. nr 47/4, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10 – obręb 77) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 08.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji Remontów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do posesji, przy ul. Chrobrego 98 w Toruniu. 08.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 86/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Panią Mirosławę Zielińską, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania zakładu produkcyjnego przy ul. Chrzanowskiego 29 i 30-34 w Toruniu (dz. nr 99, 259/2, 259/3, 259/7 obręb 46) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 08.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 85/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Droga Trzeposka 29 w Toruniu (dz. 30/6, 31 obr. 56) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 07.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 84/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu (dz. nr 643/5 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 07.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 83/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Nad Rzeczką 24 w Toruniu (dz. nr 190/22 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 07.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A