Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 17.09.2019

Liczba wejść na stronę: 10692399
Data (2019-09-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 672
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 109/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Piotra Cyrka, w dniu 13 września 2019 r. dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Osadniczej w Toruniu (dz. nr 106/1, 377, 381, 94, 97, 388, 376, 380, 385, 384, 98, 389, 378, 382, 386, 387, 383, 379 – obręb 69) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 16.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 108/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Włocławskiej 233-235 (dz. nr 114, 149 w obrębie 76) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 16.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 106/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej w ul. 63 Pułku Piechoty, ul. Trzcinowej, ul. Łódzkiej i ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 119, 813, 820, 825, 1104 z obrębu 70; dz. nr 721, 725, 545/2, 564/3, 566/1, 566/2, 574/4, 669, 677 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 11.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 105/2019Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Panią Jadwigę Kaniewską, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci gazowej przy ul. Gaikowej / Przy Skarpie w Toruniu (dz. nr 12, 24, 17/1 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 10.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 104/2019Informacja, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Bieleckiej, dotyczącego zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ogród zimowy przy ul. Dekerta 22 w Toruniu, na terenie dz. nr 536 i 350 z obrębu 10 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń 09.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 102/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu – Etap I (dz. nr 190/3, 191/5, 191/6, 196/10, 196/12 w obrębie 56) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 03.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 100/2019Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała wycofania zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej i przyłącza cieplnego do budynku hali przy ulicy Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 120/4 z obrębu 40, dz. nr 82, 83/12, 83/11, 83/13, 83/14, 83/4, 83/16 z obrębu 41, dz. nr 32/12, 32/13, 70/3, 33/13, 229/8, 229/6, 33/15, 33/17, 33/16, 33/10, 32/15 z obrębu 44). 28.08.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 99/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy osiedlowej sieci cieplnej Dn 600 w ul. Łukowej, drodze dojazdowej do ul. Łukowej, ul. M. Skłodowskiej – Curie wraz z budową przyłącza dla potrzeb Szpitala Psychiatrycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 29 i drodze dojazdowej do ul. M. Skłodowskiej – Curie (dz. nr 218, 219/1, 219/2, 261, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 317, 468/18, 468/21 z obrębu 49) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 19.08.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 97/2019Informuję, że w dniu 12.08.2019 r., Pani Elżbieta Bielecka dokonała zgłoszenia zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ogród zimowy przy ul. Dekerta 22 w Toruniu, na terenie dz. nr 536 z obrębu 10 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). 16.08.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 96/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej i przyłącza cieplnego do budynku hali przy ulicy Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 120/4 z obrębu 40, dz. nr 82, 83/12, 83/11, 83/13, 83/14, 83/4, 83/16 z obrębu 41, dz. nr 32/12, 32/13, 70/30, 33/13, 229/8, 229/6, 33/15, 33/17, 33/16, 33/10, 32/15 z obrębu 44) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 13.08.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 94/2019Informuję, że Pani Anna Kołata dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na powiększeniu otworu okiennego w domu jednorodzinnym przy ul. Osiedlowej 12/Irysowej 1 w Toruniu (dot. dz. nr 594 obręb 35) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 29.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 92/2019Informuję, że Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LEM-BUD Sp. z o.o. JAR Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Okólnej 128 w Toruniu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Kormorana 3 i Szuwarów 38 w Toruniu (dz. nr 898, 900, 901, 904 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 26.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 91/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy osiedlowej sieci cieplnej w ul.: Łukowej, M. Skłodowskiej – Curie z przyłączem do budynku Szpitala Psychiatrycznego zlokalizowanego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 29 w Toruniu (dz. nr 218, 219/1, 219/2, 261, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 317, 468/18, 468/21 z obrębu 49) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 26.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 89/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej w ul. 63 Pułku Piechoty i ul. Trzcinowej w Toruniu (dz. nr 119, 813, 820, 825 z obrębu 70; dz. nr 721, 725 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 16.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 88/2019Informuję, że Pan Piotr Janowski, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem oraz przyłącza wodociągowego dla posesji przy ul. Tarnowskiej w Toruniu (dz. nr 49/37 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 16.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, w dniu 10 czerwca 2019 r. wycofała wniosek dot. zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul.: Matejki i Gałczyńskiego w Toruniu (dz. nr 13/4, 16/10, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 17/2, 18/1, 18/2, 19/2, 27/1, 27/2, 28 z obrębu 9). 12.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 85/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską, dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu średniego dn 32 PE do żłobka miejskiego przy ul. gen. Władysława Andersa w Toruniu” - (dz. nr 706, 805, 717, 725, 726 z obrębu 74). Obszar oddziaływania obiektu: dz. nr 705, 706, 805, 717, 725, 726 z obrębu 74 – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 11.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 84/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Panią Jadwigę Radzimierską – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TESAN” Pracownia Projek-towa – dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami gazu średniego dn 32 PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kresowej – Działowej w Toruniu (dz. 41/4, 41/6, 41/8, 41/10, 41/11, 41/24, 41/38, 41/39, 41/40 obr. 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 11.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21 w Toruniu (dz. nr 686 – obręb 35) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 02.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A