Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.05.2018

Liczba wejść na stronę: 8186067
Data (2018-05-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 477
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 70/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dokonały zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Droga Trzeposka 29 w Toruniu (dz. 30/6, 31 obr. 56) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 21.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 69/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń, Pl. Fr. Skarbka 7/9, reprezentowana przez Panią Mirosławę Zielińską, w dniu 17 maja 2018 r. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowych n.n. zasilających zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C,D na działkach od 47/6 do 47/9 (dawna 47/5) przy ul. Poznańskiej 294 C, D, H, J w Toruniu (dz. nr 47/4, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10 – obręb 77) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 21.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Grzegorza Chrapkowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kościelnej 9A w Toruniu (dot. dz. nr 639, 647, 648, 659, 673, 758 obręb 67) , uzupełnionego i poprawionego dnia 17.05.2018 r. - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 67/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu (dz. nr 643/5 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 66/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Nad Rzeczką 24 w Toruniu (dz. nr 190/22 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 65/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego - kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów i Pana Janusza Janiaka – kierownika Zespołu ds. Terenowych i GIS, z dnia 23 kwietnia 2018 r., dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Czecha 20 – 20A w Toruniu (dz. nr 731/2, 664/2 – obręb 37) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 15.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 64/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Orange Polska S.A. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 160 w Warszawie, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid – UP-Telekom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Gdańsk z siedzibą przy ul. Synów Pułku 37 w Gdańsku dot. budowy sieci światłowodowej w ciągu ulic: św. Wojciecha, Licealnej i Kniaziewicza w Toruniu (dz. nr 119, 120, 121 z obrębu 65; dz. nr 143, 200, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 z obrębu 73). – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 14.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 63/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Toruniu (dz. nr 32/12 z obrębu 77) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 62/2018Informuję, że spółka P.G.E. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi dla podłączenia czterech nowoprojektowanych budynków przy ul. Hubego10-20 w Toruniu (dz. nr: 200/2 – obręb 30). 09.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 61/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez spółkę: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, która dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Lipnowskiej w Toruniu” (dz. nr 296, 295, 294 – obręb 69, dz. nr 349, 343, 348 – obręb 68) 07.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 60/2018Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szmaragdowej 14 w Toruniu, dz. nr 827 obr. 66 02.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 59/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic: Okólna, Korfantego, Dandelskiego, Karnowskiego, Ratajczaka, Balewskiego w Toruniu ” (dz. nr 506, 507, 656, 498, 487, 488, 489, 384/2, 385, 364, 365, 350, 349, 477 obr. 74) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 58/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic: św. Wojciecha, Kniaziewicza, Hallera w Toruniu ” (dz. nr 53, 54 obr. 72, dz. nr 143 obr. 73, dz. nr 121 obr. 65) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 57/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic: Plebiscytowej, Powstańców Wielkopolskich, Domachowskiego, Powstańców Śląskich w Toruniu ” (dz. nr 65, 106, 139/5, 292 obr. 774) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 56/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Kryńskiego, Korfantego, Hulewicza, Ratajczaka, Bagińskiego w Toruniu” (dz. nr 383, 284, 349, 283, 350, 382, 384/2, 384/1, 470 obr. 74) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 55/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Licealna, Hallera w Toruniu”(dz. nr 246, 257/2, 277, 298, 304, 317, 326 obr. 73) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 54/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów i Pana Janusza Janiaka – kierownika Zespołu ds. Terenowych i GIS, w dniu 23 kwietnia 2018 r. dokonały zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Czecha 20 – 20A w Toruniu (dz. nr 731/2, 664/2 – obręb 37) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 25.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Św. Wojciecha, Radiowej, Kniaziewicza, Łódzkiej w Toruniu” (dz. nr 90, 144, 145, 98, 120, 102, 55, 45, 30, 21, 140, 170, 105 obr. 73 oraz dz. 118, 119 obr. 65) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 25.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 52/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Okólnej, Powstańców Wielkopolskich, Domachowskiego, Plebiscytowej w Toruniu (dz. nr 227/2, 507, 371, 539, 217, 139/5, 229, 292 obręb 74) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 25.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 50/2018Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedziba przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Dorau, w dniu 18 kwietnia 2018 r. dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 680, 700, 702, 766/1, 766/2, 767/1, – obręb 74) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 20.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A