Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.09.2018
Data (2018-09-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 527
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 120/2018Informuję, że Pan Ryszard Urbański prowadzący działalność pn.: URBAŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Toruniu (dz. nr 121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2, 46/2 z obrębu 2) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 24.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 119/2018Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Marcina Kaczmarka, w dniu 21 września 2018 r. dokonał zgłoszenia przebudowy ulicy Pawiej obejmującej przebudowę nawierzchni drogi oraz rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Toruniu (dz. nr 39/18, 43/1, 40/1 – obręb 25) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 24.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 118/2018Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej magistralnej dn600 od źródła ciepła EC1 przy ul. Ceramicznej 6 do komory S16 zlokalizowanej przy ul. Konstytucji 3 Maja / ul. L. Teligi w Toruniu poprzez ul. Ceramiczną, ul. Ukośną, ul. Kołową, ul. Chrzanowskiego, ul. Na Zapleczu, ul. M. Skłodowskiej – Curie, ul. Olsztyńską, ul. Olimpijską, ul. Szosa Lubicka, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. L. Teligi (dz. nr 111, 113, 114, 122/9, 122/18, 122/139, 122/141, 122/144 z obrębu 42; dz. nr 166/3, 167/3, 171/1, 172, 175, 176, 179 z obrębu 45; dz. nr 62, 63/2, 128/2, 128/11, 248/2, 248/4, 248/22, 259/3, 259/5, 259/35, 261/3, 261/5, 263, 396/4, 396/8, 396/9 z obrębu 46; dz. nr 56/3, 56/4 z obrębu 47; dz. nr 662/2, 662/3, 662/4, 663/1, 655/13 z obrębu 53; dz. nr 15/27, 15/29, 15/30, 15/31, 15/33, 26/3, 26/8, 96/6, 97, 98 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 117/2018Informuję, że Geotermia Toruń sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Starotoruńskiej 3 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Piotra Szeflera, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Geotermalnej do obiektów: Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zakładu TOWIMOR S.A. oraz Term Toruńskich – w zakresie etapu I, tj. odcinka od budowanej Ciepłowni Geotermalnej do miejsca lokalizacji przyłącza dla Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 213/4, 213/7, 213/8, 213/6, 213/2, 213/1 z obrębu 22) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 116/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dot. rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Toruniu (dz. nr 67/3, 116/3, 116/5, 118/1, 119/1, 122/1, 123/1, 129/1, 131/3 w obrębie 47, dz. nr 67/4, 68 w obrębie 52) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 31.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 115/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia F.H.P. PAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Witolda Karbowskiego – Prezesa Zarządu, dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Dębową Górą dla potrzeb posesji przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu (dz. nr 1048/1, 610/16 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 21.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 114/2018Informuję, że w dniu 10.08.2018 r. Pan Krzysztof Cmiel wycofał wniosek zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lubej 12 w Toruniu (dz. nr 228, obręb 46, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) o taras. 13.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 113/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Michała Matusiaka, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV do zasilania działek nr 217/21, 217/22, 217/23, 217/24 przy ul. Zielonogórskiej i Tarnowskiej w Toruniu (dot. dz. nr 217/21, 217/22, 217/23, 217/24, 215/22, 217/5 obręb 53) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 112/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Toruniu (dz. nr 67/3, 116/3, 116/5, 118/1, 119/1, 122/1, 123/1, 129/1, 131/3 w obrębie 47, dz. nr 67/4, 68 w obrębie 52) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 111/2018Informuję, że LIDL Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 48 w Jankowicach, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Michała Wróblewskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego SN-15 kV dla zasilania obiektu handlowego przy ul. Trzcinowej w Toruniu (dot. dz. nr 1196 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 02.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 110/2018Informuję, że F.H.P. PAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Witolda Karbowskiego – Prezesa Zarządu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Dębową Górą dla potrzeb posesji przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu (dz. nr 1048/1, 610/16 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 01.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 109/2018Informuję, że Państwo Dorota i Krzysztof Kowalscy zamieszkali w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 54/18, dokonali zgłoszenia nadbudowy poddasza (konstrukcji dachu) budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Radosnej 5 w Toruniu (dz. nr 529 – obręb 76) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 30.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 108/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu dot. budowy przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy w ul. Franciszkańskiej oraz budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej i ul. Chełmińskiej wraz z dwoma przyłączami do budynków kamienic zlokalizowanych przy ul. Chełmińskiej 1 / Rynek Staromiejski 26-27 i ul. Chełmińskiej 4 w Toruniu (dz. nr 57, 59, 60, 138 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 27.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 107/2018Informuję, że dla spółki Energa Operator S.A. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania: budowa linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Toruniu. 27.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 106/2018Informuję, że dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do posesji w ul. Łącznej w Toruniu – dz. nr 881, 999, 1000, 1020/3, 1200/6 w obrębie 74. 27.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 105/2018Informuję, że w dniu 23.07.2018 r. Pan Krzysztof Cmiel dokonał zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lubej 12 w Toruniu (dz. nr 228, obręb 46, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) o taras – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 24.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 104/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Toruniu (dz. nr 762 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 20.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 103/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Michała Matusiaka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV do zasilania działek nr 217/21, 217/22, 217/23, 217/24 przy ul. Zielonogórskiej i Tarnowskiej w Toruniu (dot. dz. nr 217/21, 217/22, 217/23, 217/24, 215/22, 217/5 obręb 53) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 20.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 102/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do posesji w ul. Łącznej w Toruniu (dz. nr 881, 999, 1000, 1020/3, 1200/6 – obr. 74) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 13.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 101/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej w Toruniu (dz. nr 534, 560, 562 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 13.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A