Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019

Liczba wejść na stronę: 9166739
Data (2019-01-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 584
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 5/2019nformuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Sylwestra Lewandowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na wymianie i budowie kabla/zmianie sposobu zasilania nn ST.FORT obw. 04 do ZK1-106464 przy ul. Szosa Okrężna w Toruniu (dot. dz. nr 61/1, 61/3, 61/6, 69, 64/1, 65/7, 65/9, 65/10, 65/12, 65/13, 65/14, 66, 67, 81/5, 85 obręb 23; dz. nr 141/2 obręb 21) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Rafała Drygalskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej nn dla zasilania dz. nr 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 312/7, 298/60, 298/58, 298/56, 298/54, 298/52, 298/50, 298/48, 298/46, 298/47, 298/49, 298/51, 298/53, 298/55, 298/57, 302/6, 302/5 przy ul. Golubskiej i Rypińskiej w Toruniu (dot. dz. nr 298/15, 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 298/41, 298/46, 298/47, 298/48, 298/49, 298/50, 298/51, 298/52, 298/53, 298/54, 298/55, 298/56, 298/57, 298/58, 298/60, 298/62, 302/5, 302/6, 302/21, 307/4, 308/3, 312/5, 312/7, 300, 299, 291/7 obręb 68) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu dla Gminy Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Piotra Porosę, do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania: Rewitalizacja terenu osiedla wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze ograniczonym ulicami: Przy Kaszowniku, Grudziądzką, Przy Rynku Wełnianym i Jagiellońską w Toruniu (dz. nr 603/9, 632/20, 636/35 – obr. 10) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) dla potrzeb posesji przy ul. Żelaznej 10-12 w Toruniu (dz. nr 578/4 – obręb 3) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 02.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 1/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Kruczej w Toruniu (dz. nr 788 z obrębu 31) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 02.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 172/2018Informuję o braku sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez spółkę Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, która dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Sadowej 10A w Toruniu (dz. nr 67/1, 68, 62/1, 63/1 – obr. 28) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 31.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 171/2018Informuję, że Gmina Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu reprezentowana przez Pana Piotra Porosę, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania: Rewitalizacja terenu osiedla wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze ograniczonym ulicami: Przy Kaszowniku, Grudziądzką, Przy Rynku Wełnianym i Jagiellońską w Toruniu (dz. nr 603/9, 632/20, 636/35 – obr. 10) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 28.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ścieżce rowerowej przy ul. Hubego w Toruniu (dz. nr 197, 196 z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 27.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 169/2018Informuję o braku sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez spółkę Murapol Projekt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Partyzantów 49, reprezentowanej przez Pana Dariusza Pyrzewskiego, która dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej (S1-S2), przyłącza wody (Trl-SW) oraz przyłącza kanalizacji deszczowej (D1-SSR) dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Henryka Strobanda w Toruniu. Etap III (działka nr 162/2, 170 obręb 30) - zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) 21.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 168/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji pn. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do Jednostki wojskowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Toruniu – dz. nr 21, 22 w obrębie 55, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 20.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 167/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji pn. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Rubinowej w Toruniu – dz. nr 878 w obrębie 66, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 20.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 166/2018Informacja PMT o wydaniu sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu reprezentowanego przez firmę ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z Cieszyna - dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1kV w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy integralnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” w ciągu ulicy Szubińskiej (dz. nr 653, 656, 659 – obręb 63, dz. nr 15/1, 19/1, 20, 21 obręb 77) 19.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 165/2018Informuję, że Energa Operator S.A. Odział w Toruniu z siedzibą przy ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Jakuba Dąbrowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy złącza kablowego ZK-SN, skablowanie linii napowietrznych SN przewidzianych do demontażu przy ul. gen. J. Dwernickiego i ul. Lipnowskiej w Toruniu (dz. nr 887, 877, 878, 909, 881/2, 884, 886, 890/1, 893, 895/1, 894, 923/3, 910/1, 896 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej dla obszaru położonego przy drodze dojazdowej do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu (dz. nr 84/2, 88/2, 98, 102, 108/1, 111/1, 116/1, 120/1, 167 z obrębu 31), zaświadczono Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 14.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) dla potrzeb posesji przy ul. Żelaznej 10-12 w Toruniu (dz. nr 578/4 – obręb 3) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 13.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Rubinowej Toruniu (dz. nr 878 – obręb 66) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Szosa Chełmińska 82 w Toruniu (dz. nr 47 w obrębie 2 i dz. nr 13/1 w obrębie 3) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Kruczej 17A w Toruniu (dz. nr 788 w obrębie 31) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 159/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Sadowej w Toruniu (dz. nr 67/1, 68, 62/1, 63/1 – obr. 28) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 158/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Toruniu (dz. nr 186/2, 186/3, 187, 273, 286, 287, 290/1, 318/1, 323, 396/1, 396/3, 396/4, 397, 428, 434 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.12.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A