Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 04.07.2020
Data (2020-07-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 803
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 94/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznych linii kablowych (elektroenergetycznej sieci kablowej) nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Suwalskiej i Krośnieńskiej w Toruniu (dz. nr 271, 293/39, 269/6, 268/12, 268/16, 268/17, 268/18, 269/8, 268/13, 268/14, 269/7, 268/11, 269/5 obręb 53) 02.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 93/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., dot. budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Szosa Lubicka w Toruniu (dz. nr 191/4, 196/4, 197/4 w obrębie 56) w ramach inwestycji: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości w rejonie ulicy Pająkowskiego w Toruniu – ETAP I – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 92/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Wiesława Kusińskiego dot. budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych przy ul. Witosa 3, 5, 7 w Toruniu (dz. nr 92/9 w obrębie 59) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 30.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 91/2020Informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władyslawa Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Olęderskiej 23 A w Toruniu (dz. nr 122 – obr. 68) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 ze zmianami). 26.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 90/2020Informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jacka Romanowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci FTTH dla zabudowy jednorodzinnej na terenie OLT RUBINKOWO dla: Toruń, Osiedle PZWANN, część 3 - dz. nr 125, 124, 569/1, 320, 509/1, 297, 636, 295, 483, 621/21, 621/22 w obrębie 50; dz. nr 21/35, 61, 87/1, 87/6, 87/7, 87/2, 41/3, 41/1 w obrębie 51 – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 26.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 89/2020Informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władyslawa Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 117 A przy ul. Włocławskiej w Toruniu (dz. nr 415 – obr. 68) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 ze zmianami). 26.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 88/2020Informuję, że w dniu 15 czerwca 2020 r. spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jacka Romanowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci FTTH dla zabudowy jednorodzinnej na terenie OLT RUBINKOWO dla: Toruń, Osiedle PZWANN, część 1 - dz. nr 430/1, 431, 460 w obrębie 49; dz. nr 252/1, 251/1, 249/1, 248/5, 235/6, 322/1, 480, 325, 481, 485/2, 513, 514, 488/2, 178, 233/1, 231/1, 143/1, 144/1, 230/5, 146/1, 220, 145/1 w obrębie 50 – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 19.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21.6220.2./2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do sieci cieplnej 5 hal magazynowych przy ul. Kociewskiej 26, 26A-F w Toruniu (dz. nr 131/27, 131/17, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23 – obręb 40)” 18.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2020Informuję, że Gmina Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, działająca poprzez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Gen. Bema 23/29 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Toruń – Czerniewice” przy ul. Włocławskiej i Zdrojowej w Toruniu (dz. nr 512, 499, 500, 264, 271 obręb 76) 15.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 86/2020Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Witosa 3, 5, 7 w Toruniu (działka nr 92/9 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 12.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 85/2020Informuję, iż w dniu 09.06.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, 85-097 Bydgoszcz, dotyczącego budowy gazociągu średn. ciśn. dla hal magazynowo – produkcyjnych firmy Panattoni Europe sp. z o.o. na działkach nr 79/8, 81/1 z obrębu 54 - działki nr 322/1, 310/5, 309/2, 308/3, 303/7, 304/7, 304/6 z obrębu 53 – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 10.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 84/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości w rejonie ul. Pająkowskiego w Toruniu (działki nr 191/4, 196/4, 197/4 z obrębu 56) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 03.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 83/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej (dz. nr 507, 539 w obrębie 74) i odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Okólnej 114D w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 29.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 82/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonały zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Okólnej 114D w Toruniu (działki nr 507, 539 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 25.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 81/2020Informuję, że spółka TEDIMEX Sp. j. Maria Karwowska Tadeusz Karwowski z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 97A w Toruniu, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego i fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 50 w Toruniu (obręb 8, działki nr 170, 151) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 19.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Kartuskiej (obręb 53, działki nr 243/5, 244/5, 245/5) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 19.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 79/2020Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Bartłomieja Turskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy gazociągu średniego ciśnienia dla hal magazynowo – produkcyjnych na działkach nr 79/8, 81/1 z obrębu 54 (działki nr 662/2, 310/4, 322/1, 310/5, 309/2, 308/3, 303/7, 304/7, 304/6 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 14.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 78/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marka Morysona, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 63 PE wraz z przyłączami do budynków dwulokalowych w zabudowie szeregowej w ul.: Kikolska, Golubska w Toruniu (dz. nr 298/15, 298/62, 307/4, 308/3, 302/21, 298/47, 298/49, 298/51, 298/53, 298/55 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30 pkt 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 08.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 77/2020Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora w dniu 10 kwietnia 2020r., w dniu 28 kwietnia 2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno – kanalizacyjnej przy rondzie J. Kuronia i przy ulicach Gen. W. Andersa i Okólnej w Toruniu (obręb 70 - działki nr 540, 807, 812, 808, obręb 75 - działki nr 1/56, 1/6, 1/89), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: obręb 70 - działki nr 540, 807, 812, 808, obręb 75 - działki nr 1/56, 1/6, 1/89, obręb 75 – działka 1/90 29.04.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A