Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017

Liczba wejść na stronę: 6771436
Data (2017-04-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 278
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 51/2017 Informuję, że Fasterm Budownictwo sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Warszawskiej 63 w Głogowie gmina Obrowo, reprezentowana przez Pana Marka Majkowskiego – Prezesa Zarządu, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 710/1, 215/22 z obrębu 53 przy ul. Tarnowskiej i ul. Zielonogórskiej w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). Obszar oddziaływania obiektu: dz. nr 215/22, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/20, 215/8, 215/7, 215/6, 215/5, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 217/3, 215/22, 217/10, 217/9, 217/8, 215/18 z obrębu 53. 24.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 50/2017 Informuję, że Fasterm Budownictwo sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Warszawska 63, Głgowo, 87-123 Dobrzejewice, reprezentowana przez Pana mgr inż. Marka Majkowskiego – Prezesa Zarządu, pismem z dnia 21.04.2017 roku (ldz. 3715/2017) zgłosiła zamiar rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami i odwodnieniem jezdni na terenie działek nr 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/22 w obrębie 53 położonych przy ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki nr: 215/22, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/20, 215/8, 215/7, 215/6, 215/5, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 217/3, 217/10, 217/9, 217/8, 215/18 obręb 53. 24.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 49/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Arkadiusza Kolasińskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ul. Wiśniowieckiego i Projektowanej CLXVIII w Toruniu (dot. dz. nr 757/20, 757/21, 757/22, 757/23, 757/24, 757/25, 757/26, 757/27, 757/29, 757/13, 757/11, 757/16, 757/14, 757/32, 757/31 w obrębie 32) 24.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 48/2017 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szubińskiej 20 w Toruniu (dz. nr 623, obr. 63, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) 18.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 47/2017 Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Województwa Kujawsko - Pomorskiego, działającego poprzez pełnomocnika – Pana Wojciecha Jędrzejczyka, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci i przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowie instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków deszczowych, przebudowie przyłącza sieci cieplnej, przebudowie oświetlenia zewnętrznego oraz budowie wewnętrznej linii zasilającej i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu (dot. dz. nr 52/2, 54/14, 56/4, 326, 52/4 w obrębie 36) 11.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 46/2017 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Andrzeja Mikuć dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku magazynu z częścią socjalno – biurową i ekspozycyjną przy ul. Sieradzkiej 17A–19 w Toruniu (dz. nr 288/21, 288/22, 288/7 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 10.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 45/2017 Informuję o braku sprzeciwu dla spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Sławomira Wesołowskiego – Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi przy ul. Tarnowskiej w Toruniu 10.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 44/2017 Informuję, że w dniu 3 kwietnia 2017 r., decyzją znak: WAiB.6743.33.10.21.2017 MP wniesiono sprzeciw do zgłoszenia Fasterm Budownictwo sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Warszawskiej 63 w Głogowie gmina Obrowo, reprezentowana przez Pana Marka Majkowskiego – Prezesa Zarządu, dotyczącego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 710/1, 215/22 z obrębu 53 w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 07.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 43/2017 Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Arkadiusza Kolasińskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Wiśniowieckiego w Toruniu (dot. dz. nr 757/20, 757/21, 757/22, 757/23, 757/24, 757/25, 757/26, 757/27, 757/29, 757/13, 757/11, 757/16, 757/14, 757/32, 757/31 w obrębie 32) 31.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 42/2017 Informuję,ze organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót polegających na przebudowie i budowie sieci wodociagowej do budynków mieszkalnych przy ul. Pod Dębowa Górą, Pałubickiego, Mazowieckiej, Bukiewicz w Toruniu na terenie dz. nr. 367/6, 367/7, 368/2, 370, 404, 453/13, 490, 942, 949/1, 960, 972, 987, 988, 1048/1, 1051 obręb 43. 30.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 41/2017 Informuję, że EDF Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, poprzez pełnomocnika Pana Janusza Szynal – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu, wycofała wniosek dotyczący zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej wraz z budową przyłączy ciepłowniczych dla projektowanych budynków: biurowego i magazynowego przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu (dz. nr 157/2, 167 z obrębu 30). 28.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 40/2017 Informuję, że Województwo Kujawsko - Pomorskie, działające poprzez pełnomocnika – Pana Wojciecha Jędrzejczyka, dokonało zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci i przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowie instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków deszczowych, przebudowie przyłącza sieci cieplnej, przebudowie oświetlenia zewnętrznego oraz budowie wewnętrznej linii zasilającej i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu (dot. dz. nr 52/2, 54/14, 56/4, 326, 52/4 w obrębie 36) 22.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 39/2017 Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn -0,4kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kłopot w Toruniu na dz. nr 6/5, 6/7, 7, 12, 11/11, 11/10,11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/7 obręb 42. 20.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 38/2017 Informuję, że Pan Andrzej Mikuć, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji sanitarnej dla pawilonu handlowego przy ul. Sieradzkiej 17A–19 w Toruniu (dz. nr 288/21, 288/22, 288/7 z obrębu 32) pismem z dnia 17 marca 2017 r. – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 20.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 37/2017 Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Panią Mirosławę Zielińską, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowych nn – 0,4 kV dla zasilania 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych C1, C2 i C3 przy ul. Strzałowej 17C-17E w Toruniu (dot. dz. nr 126/5, 126/7 i 126/9 w obrębie 66) 20.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 36/2017 Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Sławomira Wesołowskiego – dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w ul. Tarnowskiej w Toruniu (dz. nr 218/4, 218/16 – obr. 53) 17.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 35/2017 Informuję o braku sprzeciwu dla spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów do zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjno-warsztatowego przy ul. Popiełuszki 3 w Toruniu (dz. nr 320/1, 324/5 – obr. 12) 17.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 34/2017 Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu dotyczącego zamiaru wykonania przebudowy przewodu wodociągowego DN 100 wraz z wymianą przyłączy do posesji oraz budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zielnej w Toruniu ( na terenie dz. nr 665/1, 669, 670/14, 691, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 837, 838, 839, 840 z obrębu 32). 16.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 33/2017 przyjęcie zgłoszenia w części dot. budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej (Si1-S2), przyłącza wodociągowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej (S2-S3) do (projektowanego) budynku mieszkalnego G9 przy ul. Łukasza Watzenrodego w Toruniu (działka nr 185, 186 w obrębie 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń). 13.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 32/2017 Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Plucińskiego, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Częstochowskiej 3A w Toruniu (dot. dz. nr 294/13, 294/2, 288/5, 295/5, 295/18, 295/19, 295/20, 298 w obrębie 53). 10.03.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A