Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.01.2018
Data (2018-01-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 416
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do uzupełnionego dnia 27.12.2017 r. zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Marka Siegerta, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na dyslokacji (obejmującej demontaż istniejącej i budowę nowej) stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Technikum Samochodowe” wraz z częściową zmianą trasy linii kablowych SN i nn dla rozwiązania kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dz. nr 124/2 w obrębie 1 przy ul. Św. Józefa 23-35 w Toruniu (dz. nr 124/2, 119, 117, 116, 147 w obrębie 1) 19.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej w ul. Droga Trzeposka w Toruniu wraz z przyłączami oraz budowa odcinków sieci (odgałęzień bocznych) kanalizacji sanitarnej (dz. nr 17, 20/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 20/2), 20/4, 21, 22/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 22), 22/2, 27/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 27), 28/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 28), 30/2, 30/3, 31, 118, 147/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 147/1), 153, 155 z obrębu 56) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, uzupełnionego dnia 04.01.2018 r., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Pralnia” typu MUw 20/400 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Pralnia” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV, przy ul. Szosa Lubicka 15F w Toruniu (dz. nr 140/2 – obr. 56) 15.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 5/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Danuty Zalewskiej dotyczącego wykonania robót budowlanych związanych z wydzieleniem użytkowym dwóch lokali w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Filtrowej 25 w Toruniu (dz. nr 524, obręb 37). 11.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Wiesława Radzikowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej przy ul. Krośnieńskiej w Toruniu (dz. nr 272/3, 288/3, 288/5, 289, 294/2, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 294/10, 294/12, 294/13 obręb 53) 09.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Pralnia” typu MUw 20/400 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Pralnia” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV, przy ul. Szosa Lubicka 15F w Toruniu (dz. nr 140/2 – obr. 56) 05.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2018Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczących zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowej, ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej, utwardzenia drogi dojazdowej dla otworu nr 4, budowy przewodu wodociągowego od studni nr 4 do włączenia w istniejącą sieć wodociągową w rejonie studni nr 2, budowę sieci energetycznej i światłowodowej na odcinku od studni nr 2 do studni nr 4 oraz przebudowę linii zasilających i sterowniczych na Ujęciu Wody w Czerniewicach (na terenie dz. nr 173/1, 173/2, 218, 219/3, 220, 497, 498, 499, 500, 512, 514, 515 obr. 76). 04.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 1/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Marka Siegierta, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na dyslokacji (obejmującej demontaż istniejącej i budowę nowej) stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Technikum Samochodowe” wraz z częściową zmianą trasy linii kablowych SN i nn dla rozwiązania kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dz. nr 124/2 w obrębie 1 przy ul. Św. Józefa 23-35 w Toruniu (dz. nr 124/2, 119, 117, 116, 147 w obrębie 1) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zmianami) 02.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 181/2017Informuję, że Pan Marcin Jach i Pani Małgorzata Jach, dokonali zgłoszenia budowy przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzień bocznych) dla posesji przy ul. Dojazd 35 i ul. Dojazd 37 w Toruniu (dz. nr 34/90, 32/41, 33/11 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 180/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MSTt 20/630 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (dz. nr 425/9 – obr. 38) 19.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 179/2017Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Rudak B w Toruniu (dz. nr 274, 391, 348, 339, 336, 319, 320, 321, 322, 323, 311, 302/22, 313/6, 312/5, 297/36, 305/7, 305/6, 306/2, 297/31, 297/26, 297/38, 297/21, 297/16, 297/9, 305/1, 302/2, 360 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 14.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 178/2017Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chrzanowskiego, Na Zapleczu w Toruniu (dz. nr 399/2, 263, 259/36, 259/35, 259/5, 259/3, 128/9, 139 – obr. 46 i dz. nr 167/3 – obr. 45) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 13.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 177/2017Informuję, że w dniu 27 listopada 2017 roku Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowej, przyłącza wodociągowego i energetycznego, ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej oraz utwardzenia drogi dojazdowej dla otworu nr 4 oraz przebudowy linii zasilających i sterowniczych na Ujęciu Wody w Czerniewicach. W dniu 11 grudnia 2017 roku Inwestor rozszerzył zakres wniosku o budowę przewodu wodociągowego od studni nr 4 do włączenia w istniejącą sieć wodociągową w rejonie studni nr 2 oraz budowę sieci energetycznej i światłowodowej na odc. od studni nr 2 do studni nr 4. (na terenie dz. nr 173/1, 173/2, 218, 219/3, 220, 497, 498, 499, 500, 512, 514, 515 obr. 76). 12.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 176/2017Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego BUD – TECH Sp. z o.o. przy ul. Szosa Chełmińska 98 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Adama Stando – Prezesa dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego), budowie przyłączy wody, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wewnętrznej instalcji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Łukasza Watzenrodego 12-14 i ul. Jana Hubego 8 na terenie działek nr: 200/1, 200/2, 200/3, 201 w obrębie 30. 04.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 175/2017Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu przy ul. Gen. J. Bema 128 działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Szameta dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót polegających na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV wraz z budową stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, budową linii kablowej nn w ul. Rudackiej w Toruniu na działek nr: 110/2, 108/4, 170, 172, 927/1, 265, 248, 271, 269, 268, 267, 266, 253, 927/2, 109, 110/1 z obrębu 62. 04.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 174/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Zbigniewa Ziętek dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Krakowskiej 71A i 71B na dz. nr 272/5 i 707/4 w obrębie 53 01.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 173/2017Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MSTt 20/630 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Kozacka 1” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (dz. nr 425/9 – obr. 38) 27.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 172/2017Informuję, że inwestor - Pani Danuta Zalewska, Pan Bartosz Zalewski, Pan Jarosław Zalewski - dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wydzieleniem użytkowym dwóch lokali w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Filtrowej 25 w Toruniu (dz. nr 524, obręb 37) 23.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 171/2017Informuję, że w dniu 10 listopada 2017 roku Przedsiębiorstwo Inwestycyjne BUD – TECH Sp. z o.o. przy ul. Szosa Chełmińska 98 w Toruniu reprezentowana przez Pana Adama Stando – Prezesa dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego), budowie przyłączy wody, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Łukasza Watzenrodego 12-14 i Jana Hubego 8 na terenie działek nr: 200/1, 200/2, 200/3, 201 obręb 30. 14.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2017Informuję, że w dniu 8 listopada 2017 r. Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Toruniu poprzez pełnomocnika Pana Piotra Szameta dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcią robót polegających na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV wraz z budową stacji transformatorowej Sn/nN 15/0,4 kV , budowa linii kablowej nN w ulicy Rudackiej w Toruniu na terenie dz. nr 110/2, 108/4, 170, 172, 927/1, 265, 248, 271, 269, 268, 267, 266, 253, 927/2, 109, 110/1 obręb 67. 09.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A