Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.04.2021

Liczba wejść na stronę: 15280844
Data (2021-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1172
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 179/2021Informuję, iż organ, wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Krystyny Dyndesz, dot. wykonania podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Toruniu (działka nr 29 z obrębu 2) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 178/2021Informuję, że spółka – Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Ostrołęckiej 25 w Toruniu (dz. nr 198/12 w obrębie 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 177/2021Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z.s. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Bajerowską, dokonała zgłoszenia budowy gazociągu ś/c 63 PE z przyłączem 32 PE dla budynku jednorodzinnego przy ul. Pod Dębową Górą 63A w Toruniu – dz. nr 1048/1, 928, 929 w obrębie 43 – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 176/2021Informuję, że Pani Katarzyna Jaskulska, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej 3 w Toruniu (działka nr 98 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 175/2021Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. 63 Pułku Piechoty 47 w Toruniu (dz. nr 864, 1072/4 – obr. 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 21.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 174/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. z siedziba przy ul. Toruńskiej 53, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szeflera, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączem oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączem przy ul. Szosa Lubicka, Odległa, Przelot w Toruniu na dz. nr 80/18, 80/16, 80/13, 80/12, 80/17, 78/11, 78/8 w obrębie 54 zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 173/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Sylwię Zborowską dot. budowy sieci średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem PE dn 32 w ulicy Osadniczej w Toruniu (działki nr 69, 390, 396 z obrębu 69) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 172/2021Informuję, że Pani Anna Pawlak dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyrzyska 18 w Toruniu (dz. nr 314, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 171/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Macieja Lewandowskiego, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowo- mieszkalnym przy ul. Lubickiej 31 w Toruniu (dz. nr 450/2, obręb 55) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Oferta Toruń Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 63 w Toruniu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego SN i nn dla zasilania obiektu produkcyjno – usługowego przy ul. Chrobrego 94 w Toruniu (dz. nr 1124/1, 1124/2, 1124/3 obręb 43) 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 169/2021Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Lubickiej 7 w Toruniu (dz. nr 231, 342, 329, 331 obręb 55) 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 168/2021Informuję, że PGE Toruń S.A., reprezentowana przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Ottka, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Pistacjowej 10-14 w Toruniu (działki nr 211, 68, 62/1, 67/1, 69/2, 69/22, 72/33, 5/13, 1/16 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 167/2021Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonały zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Chełmskiej 10 w Toruniu (działki nr 103 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 166/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowanej przez Panią Ewę Sochacką, z dnia 23 lutego 2021 r., (data wpływu do tut. Organu: 24 lutego 2021r.) numer w rejestrze organu: l. dz.: 1670/2021, uzupełnionego pismem z dnia 26 marca 2021 r., l. dz. 2704/2021) dotyczącego zgłoszenia budowy nowych linii kablowych nn - 0,4 kV ST Rudak obw. 300 l.n. Łódzka (N.N. 1-1250-03), ST Okólna 1 obw.2 l.n. Okólna (NN 1-0907-02), obw. 3 l.n. Cegielnia (NN 1-0907-03), obw. 4 l.n. nap. Łódzka (NN 1-0907-04) przy ul. ul. Łódzkiej, Okólnej, Andersa, Włocławskiej, Powstańców Wielkopolskich., Artyleryjskiej, Husarskiej w Toruniu (dz. 113, 118, 119 obr. 65; dz. 81, 82, 392, 393, 394, 386, 387, 388, 389, 413, 410, 411, 419, 352, 372, 351, 248, 362, 365, 307, 250, 251, 249, 326, 324 Obr. 66; dz. 1, 7, 2/1, 2/3, 9/2, 9/1, 21, 30, 32, 45, 55, 57, 59, 118, 120, 123, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 98, 95, 102, 105, 101, 104, 109, 170, 171, 167, 168, 145 Obr. 73; dz. 565, 508, 567/2, 566/2, 118, 123, 127, 126, 125, 119, 199, 204, 208, 214, 216, 198, 223, 139/5, 114, 110, 226, 506, 563, 507, 656, 666, 533, 668, 669, 670, 671, 673, 660, 661, 562/3, 560/2, 523, 526, 527, 665/1, 665/2, 664/4, 678/2 Obr. 74) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 165/2021Informuję, iż organ w dniu 13 kwietnia 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pani Elżbiety Śniedziewskiej, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 16 w Toruniu (działka nr 162 z obrębu 13)– zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Bajerowską dot. budowy gazociągu ś/c 63 PE z przyłączami 32 PE w ulicy Mazowieckiej w Toruniu – ETAP II (działki nr 348, 453/12, 1048/1 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej pełnomocnika Panią Agnieszkę Bajerowską dot. budowy gazociągu ś/c 63 PE z przyłączami 32 PE w ulicy Mazowieckiej w Toruniu – ETAP I (działki nr 1066, 1068, 1069, 1070, 1059/2, 343/2, 348, 352/1, 355/1, 358, 360, 369/7, 369/8, 481, 482/1, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 936/1, 1059/3, 1081 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dokonali zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Słupskiej 3 w Toruniu (dz. nr 314/1, obręb 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 13.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dokonali zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Dojazd 43 w Toruniu (dz. nr 32/41, 33/11, 35/2, obręb 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 13.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy Pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii (sieci) kablowej nn-0,4 kV dla zasilania dz. nr 162/10, 162/11, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9 obr. 54 przy ul. Przeskok w Toruniu (inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 33/22, 33/21 obr. 42, dz. nr 143/1, 144/10, 144/29, 147/2, 150/7, 148, 162/13, 162/14, 162/12, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/11 obr. 54) 09.04.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A