Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 19.11.2017

Liczba wejść na stronę: 7490348
Data (2017-11-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 398
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 171/2017Informuję, że w dniu 10 listopada 2017 roku Przedsiębiorstwo Inwestycyjne BUD – TECH Sp. z o.o. przy ul. Szosa Chełmińska 98 w Toruniu reprezentowana przez Pana Adama Stando – Prezesa dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego), budowie przyłączy wody, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Łukasza Watzenrodego 12-14 i Jana Hubego 8 na terenie działek nr: 200/1, 200/2, 200/3, 201 obręb 30. 14.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2017Informuję, że w dniu 8 listopada 2017 r. Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Toruniu poprzez pełnomocnika Pana Piotra Szameta dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcią robót polegających na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV wraz z budową stacji transformatorowej Sn/nN 15/0,4 kV , budowa linii kablowej nN w ulicy Rudackiej w Toruniu na terenie dz. nr 110/2, 108/4, 170, 172, 927/1, 265, 248, 271, 269, 268, 267, 266, 253, 927/2, 109, 110/1 obręb 67. 09.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 169/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Piotra Cyrka z dnia 28 września 2017 r., numer w rejestrze organu: l. dz.: 9170/2017, uzupełnionego w dniu 13.10.2017r., l. dz. 9734/2017 dotyczącego zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działek dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Królewny Śnieżki w Toruniu - dz. nr 173/2, 178/3, 178/7, 179/1, 179/2, 179/3, 182, 562/1, 562/2 obr. 61 (zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 07.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 168/2017Informuję, że Pan Zbigniew Ziętek dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Krakowskiej 71A i 71B na dz. nr 272/5 i 707/4 w obrębie 53 (zakres przedmiotowy robót przewidzianych do wykonania w ramach zgłoszenia oraz nieruchomości, dla potrzeb których planuje się ich wykonanie, został jednoznacznie określony w ramach uzupełnienia zgłoszenia dnia 03.11.2017 r.), zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 03.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 167/2017Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Szameta, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV oraz budowie małogabarytowych stacji transformatorowych przy ul. Osadniczej, Olęderskiej, Rypińskiej, Rudackiej, Glinieckiej, Lipnowskiej, Golubskiej, Otłoczyńskiej i Aleksandrowskiej w Toruniu (dot. dz. nr 297/9, 296/1, 278, 343, 302/1, 302/9, 302/22, 302/2, 154, 171, 170/2, 84, 119, 120, 164, 165, 166/4, 167, 118/4, 116, 91, 92, 93, 143, 144, 111, 332, 226, 313/7, 314/2, 342, 133, 157, 158, 348, 159, 275, 70, 160, 162, 74, 75, 80, 281, 283, 168, 169, 60, 109, 122, 134, 135, 136, 137, 155, 286, 294, 166/3, 170/3, 118/2, 118/6, 297/8, 118/3, 118/5, 118/1, 296/2, 297/5, 297/7, 170/1, 344, 94, 396/2, 292, 299 , 300, 178/1, 177, 142, 339, 336, 290, 391, 72, 108, 107, 291/5, 393/2, 395, 394, 298/15, 280, 319, 288/5, 296/10, 171/2, 171/3 obręb 68, dz. nr 103/1, 102, 104, 130, 161, 94, 298/20, 106, 104, 172/1, 173, 53, 64, 52, 340, 175/1, 174/1, 105 obręb 69 zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 02.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 166/2017Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika wydziału Inwestycji i Remontów dotyczącego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla gminy Obrowo, kierunek Kaszczorek - Osiek w Toruniu na terenie dz. nr 526, 529, 250/3, 287/2 z obrębu 61 oraz dz. nr 81, 82/35, 82/39, 82/50, 82/13, 93 z obrębu 62. 27.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 165/2017Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Pani Doroty Uniewskiej i Pana Adama Pacyno, uzupełnionego w dniu 04.10.2017 r., l.dz. 9401/2017, dot. budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej i odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej przy ul. Kuncewiczowej 6 w Toruniu” (dz. nr 18/47, 18/57 – obr. 34, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń))– zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 26.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2017Informacja o wycofaniu wniosku - zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy Olęderskiej 29, 29a, 29b w Toruniu (dz. nr 111, 112, 113, obręb 69). 18.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2017Informuję, że Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Piotra Cyrka - dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działek dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Królewny Śnieżki w Toruniu - dz. nr 173/2, 178/3, 178/7, 179/1, 179/2, 179/3, 182, 562/1, 562/2 obr. 61 (zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 09.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko - Krauza, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV przy ul. Piernikarskiej/Św. Jakuba w Toruniu (dot. dz. nr 126/2, 123, 71, 72, 137 w obrębie 17) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm). 09.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2017Informuję, że Pan Mieczysław Raczkier dokonał zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Olęderskiej 29, 29a, 29b w Toruniu (dz. nr 111, 112, 113, obręb 69). 09.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Reja 2” typu MUw 20/400 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Reja 2” typu MBST 20/630 wraz z liniami kablowymi SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Fałata 46A w Toruniu (dz. nr 119/13 – obr. 5) 04.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 159/2017Jnformuję, że w dniu 3 października 2017 roku Toruńskie wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla gminy Obrowo, kierunek Kaszczorek - Osiek ( w ul. Na Przełaj) w Toruniu na terenie działek nr: 511, 531, 526, 529, 250/3, 287/2 z obrębu 61 oraz działek nr: 81, 82/35, 82/39, 82/50, 82/13, 93 z obrębu 62. 04.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 158/2017Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia Pana Zbigniewa Ziętek dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienie boczne) dla nieruchomości nr 71A, 71B przy ul. Krakowskiej w Toruniu (dz. nr 272/5, 707/4 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 04.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2017Informuję, że Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Tomasza Dzięcioła - dokonała zgłoszenia rozbiórki stacji transformatorowej „Marchlewskiego” typu MUw 20/400 oraz budowę małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Hallera” typu MBST 20/630 wraz z linia kablowa SN 15Kv przy ul. Hallera 47A w Toruniu - dz. nr 33 obr. 71 (zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 03.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2017Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, przy ul. gen. Bema 128, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Tomasza Dzięcioła, dotyczącego zgłoszenia rozbiórki stacji transformatorowej „Chrobrego 2” typu MUw 20/400 oraz budowa małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Chrobrego 2” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Bażyńskich 40B w Toruniu (dz. nr 106/18 – obr. 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 03.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 155/2017Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych - złożonego przez Gminę Miasta Toruń poprzez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Toruniu z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10, reprezentowanej przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Pana Marcina Maksima, uzupełnionego w dniu 05.09.2017 r., l.dz. 8328/2017 - dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Storczykowej w Toruniu (dz. nr 745/15, 677/2, 792, 823 – obr. 32) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zmianami). 27.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 154/2017Informacja o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu reprezentowanej przez P. Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej ( odgałęzienia bocznego) do posesji przy ul. łódzkiej 118A w Toruniu na terenie dz. nr 551/1, 562/1, 552/2, 564/4, 564/1 obr. 74 25.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 153/2017Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia AMB Inwestycje sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą przy ul. Osiedlowej 44 w Toruniu, dotyczącego zgłoszenia budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 1 i 2 mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Armii Ludowej 63-67 (obecnie ul. 63 Pułku Piechoty 63-67) w Toruniu (dz. nr 1090, 1091, 1092, 1075, 119 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 25.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 152/2017Informuję, że Pani Dorota Uniewska i Pan Adam Pacyno, dokonali zgłoszenia budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej i odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej przy ul. Kuncewiczowej 6 w Toruniu (dz. nr 18/47, 18/57 – obr. 34) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.09.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A