Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10329953
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 659
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 89/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej w ul. 63 Pułku Piechoty i ul. Trzcinowej w Toruniu (dz. nr 119, 813, 820, 825 z obrębu 70; dz. nr 721, 725 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 16.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 88/2019Informuję, że Pan Piotr Janowski, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem oraz przyłącza wodociągowego dla posesji przy ul. Tarnowskiej w Toruniu (dz. nr 49/37 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 16.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, w dniu 10 czerwca 2019 r. wycofała wniosek dot. zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul.: Matejki i Gałczyńskiego w Toruniu (dz. nr 13/4, 16/10, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 17/2, 18/1, 18/2, 19/2, 27/1, 27/2, 28 z obrębu 9). 12.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 85/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską, dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu średniego dn 32 PE do żłobka miejskiego przy ul. gen. Władysława Andersa w Toruniu” - (dz. nr 706, 805, 717, 725, 726 z obrębu 74). Obszar oddziaływania obiektu: dz. nr 705, 706, 805, 717, 725, 726 z obrębu 74 – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 11.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 84/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Panią Jadwigę Radzimierską – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TESAN” Pracownia Projek-towa – dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami gazu średniego dn 32 PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kresowej – Działowej w Toruniu (dz. 41/4, 41/6, 41/8, 41/10, 41/11, 41/24, 41/38, 41/39, 41/40 obr. 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 11.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21 w Toruniu (dz. nr 686 – obręb 35) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 02.07.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 78/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn i złączy kablowo – pomiarowych nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wola Zamkowa w Toruniu (dz. nr 149/2, 149/4, 148, 151, 220, 188/1 w obrębie 18) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 27.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 77/2019Informacja o wydaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Piotra Cyrka, dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Zakole i Pana Kleksa w Toruniu (dz. nr 82/11, 82/38, 82/45, 82/46, 82/50, 83/1, 83/4, 83/9, 84/5, 84/8, 84/9, 84/10, 84/12 – obręb 62) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 26.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 76/2019Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku w dniu 18 czerwca 2019 r. nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn: „Urbański Przedsiębiorstwo Budowlane” z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu dotyczącego budowy przyłącza oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Borowiackiej w Toruniu dla potrzeb budynku przy ul. Wodociągowej 17B i Borowiackiej 10 (działka nr 333 i działka nr 345 z obrębu 36) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 26.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 75/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Piotra Cyrka, w dniu 18 czerwca 2019 r. dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Zakole i Pana Kleksa w Toruniu (dz. nr 82/11, 82/38, 82/45, 82/46, 82/50, 83/1, 83/4, 83/9, 84/5, 84/8, 84/9, 84/10, 84/12 – obręb 62) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 74/2019Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Panią Jadwigę Radzimierską – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TESAN” Pracownia Projektowa – dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami gazu średniego dn 32 PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kresowej – Działowej w Toruniu (dz. 41/4, 41/6, 41/8, 41/10, 41/11, 41/24, 41/38, 41/39, 41/40 obr. 54) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 73/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 312/4, 313/3 obr. 55 oraz dz. 34/4, 34/7, 223/1, 223/2 obr. 57), uzupełnionego w dniu 6 czerwca 2019r., l.dz. 5852/2019 – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 72/2019Informuję, że Ryszard Urbański prowadzący działalność gospodarczą pn.: Urbański Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego w ul. Borowiackiej w Toruniu dla potrzeb budynku przy ul. Wodociągowej 17B i Borowiackiej 10, uzupełnionego ostatecznie w dniu 18 czerwca 2019 r. (dz. nr 333, 345 w obrębie 36) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 71/2019Informacja PMT, że w dniu 14 czerwca 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską, dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu średniego dn 32 PE do żłobka miejskiego przy ul. Władysława Andersa w Toruniu (dz. nr 705, 706, 805, 717, 725, 726 – obr. 74) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 69/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrzanowskiego i ul. Na Zapleczu w Toruniu (dz. nr 399/2, 263, 259/36, 259/35, 259/5, 259/3, 128/9, 139 z obrębu 46; dz. nr 167/3 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 75/1, 76/1, 102 – obr. 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 77 – obręb 11 13.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 67/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Jesiennej 17/Owocowej 38 w Toruniu (dz. nr 354 – obr. 35) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami).Obszar oddziaływania: 184 – obręb 35 13.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 66/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Obidzińskiego dot. budowy sieci gazowej ś/c oraz przyłączy gazowych ś/c przy ul. Ścieżka Szkolna i Winnica w Toruniu (dz. nr 27, 30/2, 70/1, 97/2, 98, 123 – obr. 57) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 27, 30/2, 70/1, 97/2, 98, 123 – obr. 57 06.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 65/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Piotra Banacha dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ul.: Paszkowskiego, Pod Dębową Górą, Dudojcia, Łęgowskiego w Toruniu (dz. nr 1048/1, 911, 884, 1050, 936, 489, 1059, 1060, 876, 873, 266/2, 939, 313/5 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A