Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480638
Data (2021-01-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1024
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 27/2021Informuję, że organ w dniu 21.01.2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Barbary Babickiej, dla zamierzenia polegającego na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Czerniewickiej 14 w Toruniu (działka nr 417, obręb 68) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 26/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Renaty Bruk, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku gospodarczego przy ul. Hiacyntowej 47 w Toruniu (dz. nr 71, obręb 32) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 25/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pana Wacława Baranowicza, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnym jednorodzinnego przy ul. Hiacyntowej 47 w Toruniu (dz. nr 71, obręb 32) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 23/2021Informuję, że Pani Honorata Fajga-Żurańska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Pułaskiego 13 w (dz. nr 195 obręb 55) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 22/2021Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. poprzez pełnomocnika Panią Jadwigę Kaniewską dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej n.c. dn 125 z przyłączem przy ul. Podmurnej 2-2A w Toruniu (dz. nr 191, 148, obręb 15) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Wiolety Piotrowicz dla inwestycji polegającej na przebudowie części istniejącego przyłącza gazowego i części wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Studziennej 11 w Toruniu (dz. nr 371/2, obręb 55), – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 20/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Agnieszki Majewskiej budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 62A w Toruniu (działka nr 115/5, 115/1, 115/8 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2021Informuję, iż organ w dniu 20 stycznia 2021 r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Wiśniewskiej z dnia 5 stycznia 2021 r. (wpływ do Wydziału 7 stycznia 2021 r.), dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Turystycznej 82A w Toruniu (działka nr 465/3 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2021Informuję, iż organ w dniu 20 stycznia 2021 r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Pana Eugeniusza Miastkowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. (wpływ do Wydziału 21 grudnia 2020 r.), uzupełnionego w dniu 14 stycznia 2021 r. (wpływ do Wydziału 15 stycznia 2021 r.), dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Fabrycznej 10 w Toruniu (działka nr 172 z obrębu 49) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2021Informuję, że Pani Elżbieta Górecka i Pana Jerzy Górecki, dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości przy ul. Przyjaciół 6A w Toruniu” (dz. nr 239/1 z obrębu 61) – zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Piotra Rylskiego, w dniu 19 stycznia 2021 r. dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej n.n. 0,4kV dla zasilania domów jednorodzinnych przy ul. Rypińskiej w Toruniu (dz. nr 298/6, 298/7, 298/19, 289, 280, 289, 155, 154/8, 154/5, 154/6 – obręb 68; dz. 172/1 – obręb 69) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2021Informuję, iż organ w dniu 18 stycznia 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pana Ryszarda Szczechowskiego, wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku letniskowego przy ul. Koziej 23 w Toruniu (działki nr 603/1, 604/2 z obrębu 31)– zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 14/2021Informuję, że Pani Barbara Babicka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego przy ul. Czerniewickiej 14 w Toruniu (działka nr 417 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 19.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, dokonanego 22 grudnia 2020 r., w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Lubicz do Torunia (obręb 59 – działki nr 21, 24/3, 25/1, 25/2, 25/4, 26/3, obręb 62 – działka nr 1) - na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2021Informuję, że Pani Elżbieta Wiśniewska, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Turystycznej 82A w Toruniu (działka nr 465/3 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2021Informuję, że Państwo Stanisława i Kazimierz Chmielewscy, dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Konwaliowej 69 w Toruniu (działka nr 643 z obrębu 29) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2021Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, w dniu 5 stycznia 2021 r. dokonała zgłoszenia budowy przyłącza gazowego ś/c dn 90 PE / DN 80 wraz ze stacją gazową pomiarową o przepustowości Q=630m3/h przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 74/3, 74/1 – obręb 54) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu (dz. nr 192 w obr. 30; obszar oddziaływania: dz. nr 192, 191/11 w obr. 30 ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Mikołajczuka dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w części ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 139/14 w obr. 54 ) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami 14.01.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A