Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.03.2018
Data (2018-03-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 446
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 38/2018Informuję, że Orange Polska S.A. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 160 w Warszawie, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid – UP-Telekom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Gdańsk z siedzibą przy ul. Synów Pułku 37 w Gdańsku, dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu ulic: św. Wojciecha, Licealna, Kniaziewicza w Toruniu (dz. nr 143, 200, 226, 227, 228, 229,230, 231, 232 z obrębu 73) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 37/2018Informuję, że Orange Polska S.A., działająca poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Hallera i Radiowej w Toruniu (dz. nr 145, 155, 171, 277 obręb 73, dz. nr 2/50 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 36/2018Informuję, że Orange Polska S.A., działająca poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Toruniu (dz. nr 31, 47/6, 65 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 35/2018Informuję, że Orange Polska S.A., działająca poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Łódzkiej i Okólnej w Toruniu (dz. nr 394 obr. 66, dz. nr 204, 208, 212, 214, 216, 221, 223, 566/2, 227/1, 227/2 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 34/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu: ul. Św. Wojciecha, ul. Radiowej, ul. Kniaziewicza, ul. Łódzkiej w Toruniu (dz. nr 90, 144, 145, 98, 120, 102, 55, 45, 30, 21, 140, 170, 105 obręb 73) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 33/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu: ul. Okólnej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Domachowskiego, ul. Plebiscytowej w Toruniu (dz. nr 227/2, 507, 371, 539, 217, 139/5, 229, 292 obręb 74) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 32/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP-Telecom Sp. z o.o. –dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu ulic: ul. Kryńskiego, ul. Korfantego, ul. Hulewicza, ul. Ratajczaka, ul. Bagińskiego w Toruniu. 22.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 31/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP-Telecom Sp. z o.o. –dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu ulic: ul. Licealna, ul. Hallera w Toruniu. 22.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 30/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP-Telecom Sp. z o.o. –dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu: ul. Plebiscytowa, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Domachowskiego, ul. Powstańców Śląskich w Toruniu. 22.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 29/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP-Telecom Sp. z o.o. –dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu: ul. św. Wojciecha, ul. Kniaziewicza, ul. Hallera w Toruniu. 22.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 28/2018Informuję, że spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, reprezentowana przez Panią Iwonę Dawid z UP-Telecom Sp. z o.o. –dokonała zgłoszenia budowy sieci światłowodowej w ciągu: ul. Okólna, ul. Korfantego, ul. Dandelskiego, ul. Karnowskiego, ul. Ratajczaka, ul. Balewskiego w Toruniu. 22.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 27/2018Informuję, że Orange Polska S.A. działająca poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ul. Plebiscytowej, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich i Domachowskiego w Toruniu (dz. nr 106, 139/5, 292 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 13.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 26/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Dojazd 31-37 w Toruniu (dz. nr 33/11, 34/85, 34/86, 34/87, 34/88, 34/89, 34/90 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 13.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 25/2018Informuję, że w dniu 19.02.2018 r. Pani Maria Skibicka i Pan Marcin Skibicki, dokonali zgłoszenia wykonania ogrodu zimowego na tarasie przy domu przy ul. Koszalińskiej 50 w Toruniu na terenie dz. nr 292/10 z obrębu 53 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 09.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 24/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Kamińskiego, uzupełnionego w dniu 15.02.2018 r., l.dz. 1520/2018, dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,4 kV na działce 135/6 obręb 40 przy ul. Równinnej 32 w Toruniu zasilanej z istniejącej linii kablowej 6kV z przyłączem kablowym średniego napięcia” (dz. nr 135/3, 135/4, 135/6 – obr. 40, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)– zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 23/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej i odgałęzień bocznych dla terenu po byłym zakładzie Merinotex, ciąg południowy, przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 81/3, 101/6, 101/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 22/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łęgowskiego w Toruniu wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzień bocznych) w granicy pasa drogowego (dz. nr 873, 267/2 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 02.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Dojazd 31-37 w Toruniu (dz. nr 33/11, 34/85, 34/86, 34/87, 34/88, 34/89, 34/90 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 01.03.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 20/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej i odgałęzień bocznych dla terenu po byłym zakładzie Merinotex, ciąg południowy, przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 81/3, 101/6, 101/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Rudak B w Toruniu – etap II (dz. nr 274, 391, 348, 339, 336, 319, 320, 321, 322, 323, 311, 302/22, 313/6, 312/5, 297/36, 305/7, 305/6, 306/2, 297/31, 297/26, 297/38, 297/21, 297/16, 297/9, 305/1, 302/2, 360 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A