Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16992341
Data (2021-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 1528
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 538/2021Informuję, że Pani Bogumiła Janasiewicz dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 54 w Toruniu (dz. nr 86/1, 86/2 obręb 55) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 537/2021Informuję, że Pani Elżbieta Zagacka dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Piernikarskiej 8 w Toruniu (dz. nr 133 obręb 17) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 536/2021Informuję, że Pan Daniel Szach dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Idzikowskiego 7 w Toruniu (dz. nr 159 obręb 71) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 535/2021Informuję, że Pan Sławomir Wiśniewski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krakowskiej 1-5 w Toruniu (dz. nr 18/14, 18/11 obręb 53) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 534/2021Informuję, że Pani Grażyna Dudkiewicz dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących przebudowę i budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 44 w Toruniu (dz. nr 258 obręb 9) 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 533/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jadwigi Czuba dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Przyjemnej 4 w Toruniu (dz. nr 138/20, obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 532/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jadwigi Sudzińskiej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Jodłowej 64w Toruniu (dz. nr 557, obręb 51) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 531/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Grzegorza Murawskiego dla inwestycji polegającej na podłączeniu kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mostowej 11 w Toruniu (dz. nr 48, obręb 16) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 530/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Hanny Krykowskiej dla inwestycji polegającej na podłączeniu kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Złotej 1 w Toruniu (dz. nr 78, obręb 71) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 529/2021Informuję, że Pan Kazimierz Fabiszak dokonał zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej 9 w Toruniu (dz. nr 85, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 528/2021Informuję, iż organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pani Grażyny Zapolskiej, dot. podłączenia kotła do wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej 12-14 w Toruniu (działka nr 470 z obrębu 70)– zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 527/2021Informuję, że Pani Jadwiga Szczawik dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Pod Krzywą Wieżą 22 w Toruniu (dz. nr 208/1, obręb 14) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 526/2021Informuję, że Pani Joanna Ziółkowska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Porzeczkowej 21 w Toruniu (dz. nr 441, obręb 35) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 525/2021Informuję, że Pan Ruud Steegh, działający poprzez pełnomocnika – Pana Pawła Kreczmana dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu usługowego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warszawskiej 10-12 w Toruniu (dz. nr 171 obręb 18) 17.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 524/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki PGE Toruń S.A. z siedzibą Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dla inwestycji pn. „Budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi, Wielkie Garbary i Ślusarskiej w Toruniu (dz. nr 70, 115, 98, 83/2, 84, 87/2 – obr. 17 oraz dz. nr 310, 311 – obr. 15) - art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 523/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Haliny Karłowskiej dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazu w budynku jednorodzinnym w Toruniu (dz. nr 469 obręb 44) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 17.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 522/2021Informuję, że Pan Zbigniew Bukowski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odcinkiem doziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dyngusowej 2 w Toruniu (dz. nr 219/2 obręb 61) 14.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 521/2021Informuję, że Pan Krzysztof Majbrodzki dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na wymianie okien oraz zmianie ogrzewania z pieców kaflowych na ogrzewanie kotłem gazowym dwufunkcyjnym przy ul. Mickiewicza 138/3 w Toruniu (dz. nr 75 – obr. 7) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 520/2021Informuję, że organ wydał decyzję sprzeciwu do zgłoszenia wniosku Grand Bulwar Sp z o.o. dla inwestycji polegającej na przebudowie i podziale pomieszczeń mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na niezależne lokale mieszkalne przy ul. Św. Jakuba 14 w Toruniu (dz. nr 149/4, 151 obręb 18) 14.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 519/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pan Sławomira Madejewskiego i Pani Doroty Madejewskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym przy ul. Chełmskiej 1A w Toruniu (dz. nr 121/6 obręb 53 – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 13.09.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A