Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 28.05.2017
Data (2017-05-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 294
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 67/2017 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami bocznymi w ul. Ziemi Michałowskiej w Toruniu (dz. nr 61, 70/1, 97, 106 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 25.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 66/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej w Toruniu (dz. nr 21/26, 30/2, 41/17, 21/57, 21/149, 21/168, 21/169, 21/194, 21/197, 21/198 z obrębu 42) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 24.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 65/2017 Informacja PMT o złożeniu przez spółkę Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów,zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Toruniu dla gminy Obrowo, kierunek Bielawy-Głogowo (dz. nr 243/5, 245/5, 252/5, 256/2, 259, 280/5, 280/7, 287/1 – obr. 53, dz. nr 70, 71, 72/4, 73/1, 75/7, 76/4, 76/9, 78/8, 80/15, 80/16, 80/18, 80/19, 80/20, 87/2 – obręb 54) 24.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 64/2017 Informuję, że Magnetix Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 9 w Cierpicach, reprezentowana przez Pana Jarosława Schwarz – Prezesa Zarządu, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem oraz budowy przyłącza wodociągowego dla posesji przy ul. Aleksandrowskiej 32-34 w Toruniu (dz. nr 391, 364, 361 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 22.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 63/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu (dz. nr 251/67, 251/7, 220/3, 219/7, 218/4, 217/5, 215/22, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10 obręb 53) 19.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 62/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Zamenhofa 9a, 9b w Toruniu ( na terenie dz. nr 382, 381, 380/1, 393, 396 obr. 37) 18.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 61/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Pułaskiego 9 i 11 w Toruniu (dz. nr 232, 331, 332, 334, 335 z obrębu 55) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 17.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 60/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Rafała Drygalskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej wraz z przyłączami dla zasilania dz. nr 151/19, 151/20, 151/21, 151/24, 151/25 przy ul. Działowej w Toruniu (dot. dz. nr 32/1, 40/2, 40/1, 127, 130/1, 130/2, 149, 151/23, 151/25, 151/24, 151/21, 151/20, 151/19 w obrębie 54) 16.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 59/2017 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Fasterm Budownictwo sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Warszawskiej 63 w Głogowie gmina Obrowo, reprezentowana przez Pana Marka Majkowskiego – Prezesa Zarządu, dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 710/1, 215/22 z obrębu 53 przy ul. Tarnowskiej i ul. Zielonogórskiej w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 15.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 58/2017 Informacja o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Fasterm Budownictwo sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Warszawska 63, Głogowo, 87-123 Dobrzejewice budowy sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami i odwodnieniem jezdni na terenie działek nr 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/22 w obrębie 53 położonych przy ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu. 15.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 57/2017 Informuję, że Mieczysław Raczkier dokonał zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Olęderskiej 29, 29a i 29b w Toruniu (dz. nr 11, 112 i 113 obręb 69) - zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 11.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 56/2017 Informuję, że Pan Cezary Ihnatowicz reprezentujący P.H.U. AUTO-CZAR Cezary Ihnatowicz z siedzibą w Wielowsi 2A gmina Gniewkowo, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem oraz przyłącza wodociągowego przy ul. Poznańskiej 234 w Toruniu (dz. nr 758, 779 z obrębu 63 – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 11.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 55/2017 Informuję, że EDF Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene–Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal Pracownia Projektowa z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych dla projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Strobanda 11-13 w Toruniu (dz. nr 133, 162/1, 162/2, 170 z obrębu 30 – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 09.05.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 54/2017 Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu (dz. nr 251/67, 251/7, 220/3, 219/7, 218/4, 217/5, 215/22, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10 obręb 53) 27.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2017 Informuję,że dnia 25.04.2017 r. został wycofany wniosek zgłoszenia budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szubińskiej 20 w Toruniu (dz. nr 623, obręb 63, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 25.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 52/2017 Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Rafała Drygalskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej wraz z przyłączami dla zasilania dz. nr 151/19, 151/20, 151/21, 151/24, 151/25 przy ul. Działowej w Toruniu (dot. dz. nr 32/1, 40/2, 40/1, 127, 130/1, 130/2, 149, 151/23, 151/25, 151/24, 151/21, 151/20, 151/19 w obrębie 54) 24.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 51/2017 Informuję, że Fasterm Budownictwo sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Warszawskiej 63 w Głogowie gmina Obrowo, reprezentowana przez Pana Marka Majkowskiego – Prezesa Zarządu, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 710/1, 215/22 z obrębu 53 przy ul. Tarnowskiej i ul. Zielonogórskiej w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). Obszar oddziaływania obiektu: dz. nr 215/22, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/20, 215/8, 215/7, 215/6, 215/5, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 217/3, 215/22, 217/10, 217/9, 217/8, 215/18 z obrębu 53. 24.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 50/2017 Informuję, że Fasterm Budownictwo sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Warszawska 63, Głgowo, 87-123 Dobrzejewice, reprezentowana przez Pana mgr inż. Marka Majkowskiego – Prezesa Zarządu, pismem z dnia 21.04.2017 roku (ldz. 3715/2017) zgłosiła zamiar rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami i odwodnieniem jezdni na terenie działek nr 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/22 w obrębie 53 położonych przy ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki nr: 215/22, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/20, 215/8, 215/7, 215/6, 215/5, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 217/3, 217/10, 217/9, 217/8, 215/18 obręb 53. 24.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 49/2017 Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Arkadiusza Kolasińskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ul. Wiśniowieckiego i Projektowanej CLXVIII w Toruniu (dot. dz. nr 757/20, 757/21, 757/22, 757/23, 757/24, 757/25, 757/26, 757/27, 757/29, 757/13, 757/11, 757/16, 757/14, 757/32, 757/31 w obrębie 32) 24.04.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 48/2017 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szubińskiej 20 w Toruniu (dz. nr 623, obr. 63, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) 18.04.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A