Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.03.2017

Liczba wejść na stronę: 6691141
Data (2017-03-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 267
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 40/2017 Informuję, że Województwo Kujawsko - Pomorskie, działające poprzez pełnomocnika – Pana Wojciecha Jędrzejczyka, dokonało zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci i przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowie instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków deszczowych, przebudowie przyłącza sieci cieplnej, przebudowie oświetlenia zewnętrznego oraz budowie wewnętrznej linii zasilającej i kanalizacji teletechnicznej przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu (dot. dz. nr 52/2, 54/14, 56/4, 326, 52/4 w obrębie 36) 22.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 39/2017 Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn -0,4kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kłopot w Toruniu na dz. nr 6/5, 6/7, 7, 12, 11/11, 11/10,11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/7 obręb 42. 20.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 38/2017 Informuję, że Pan Andrzej Mikuć, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji sanitarnej dla pawilonu handlowego przy ul. Sieradzkiej 17A–19 w Toruniu (dz. nr 288/21, 288/22, 288/7 z obrębu 32) pismem z dnia 17 marca 2017 r. – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 20.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 37/2017 Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Panią Mirosławę Zielińską, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowych nn – 0,4 kV dla zasilania 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych C1, C2 i C3 przy ul. Strzałowej 17C-17E w Toruniu (dot. dz. nr 126/5, 126/7 i 126/9 w obrębie 66) 20.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 36/2017 Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Sławomira Wesołowskiego – dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w ul. Tarnowskiej w Toruniu (dz. nr 218/4, 218/16 – obr. 53) 17.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 35/2017 Informuję o braku sprzeciwu dla spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów do zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjno-warsztatowego przy ul. Popiełuszki 3 w Toruniu (dz. nr 320/1, 324/5 – obr. 12) 17.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 34/2017 Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu dotyczącego zamiaru wykonania przebudowy przewodu wodociągowego DN 100 wraz z wymianą przyłączy do posesji oraz budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zielnej w Toruniu ( na terenie dz. nr 665/1, 669, 670/14, 691, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 837, 838, 839, 840 z obrębu 32). 16.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 33/2017 przyjęcie zgłoszenia w części dot. budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej (Si1-S2), przyłącza wodociągowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej (S2-S3) do (projektowanego) budynku mieszkalnego G9 przy ul. Łukasza Watzenrodego w Toruniu (działka nr 185, 186 w obrębie 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń). 13.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 32/2017 Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Plucińskiego, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Częstochowskiej 3A w Toruniu (dot. dz. nr 294/13, 294/2, 288/5, 295/5, 295/18, 295/19, 295/20, 298 w obrębie 53). 10.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 31/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowana przez P. Grzegorza Kostulskiego dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na przebudowie i budowie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych przy ul.Pod Dębową Górą, Pałubickiego, Mazowieckiej i Bukiewicz na terenie dz. nr 367/6, 367/7, 368/2(powstała w wyniku podziału dz. nr 368/1),370, 404, 453/13, 490, 942, 949/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 949), 960, 972, 987, 988, 1048/1, 1051 z obrębu 43. Zgłoszenia dokonana pismem z dnia 8 marca i uzupełniono 10 marca 2017 r. 10.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 30/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami bocznymi w ul. Ziemi Michałowskiej w Toruniu (dz. nr 61, 70/1, 97, 106 z obrębu 43) pismem z dnia 8 marca 2017 r. – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 10.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 29/2017 Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Państwa Beaty i Jana Mrozowskich prowadzących działalność gospodarczą pn. FHU TOP s.c. z/s przy ul. Królowej Jadwigi 20/7 w Toruniu dotyczacego budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej w ramach budowy stacji paliw przy ul. Łodzkiej 128/ Bociana 5 w Toruniu ( na terenie dz. nr 610, 611, 612, 617, 590, 597, 598, 601 z obrębu 74) 03.03.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 28/2017 Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Panią Mirosławę Zielińską, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowych nn – 0,4 kV dla zasilania 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych C1, C2 i C3 przy ul. Strzałowej 17C-17E w Toruniu (dot. dz. nr 126/5, 126/7 i 126/9 w obrębie 66) 27.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 27/2017 Informuję, że ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. J. Bema 128 reprezentowana przez Pana Grzegorza Chrapkowskiego, pismem z dnia 1 lutego 2017 r. (l.dz.1001/2017) uzupełnionym w dniu 6 lutego 2017 r. zgłosiła zamiar rozpoczęcia robót polegających na budowie linii kablowej nn - 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/7 obr. 42 przy ul. Kłopot w Toruniu. Inwestycja przebiegać będzie na działkach nr: 6/5, 6/7, 7, 12, 11/11,11/10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/7 obr. 42. Wniosek został ostatecznie uzupełniony w dniu 24 lutego 2017 roku. 27.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 26/2017 Informuję, że Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Auto-Czar Cezary Ihnatowicz z siedzibą w Gniewkowie, m. Wielowieś 2A -w dniu 24.02.2017 r. (l.dz. nr 1744) dokonał zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi dla stacji kontroli pojazdów z serwisem samochodowym przy ul. Poznańskiej 234 w Toruniu (dz. nr 758, 779 – obr. 63, w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń) 27.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 25/2017 Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej do budynku administracyjno-warsztatowego przy ul. Popiełuszki 3 w Toruniu 24.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 24/2017 Informacja o wniesieniu w dniu 23 lutego 2017 r., sprzeciwu do zgłoszenia FASTERM BUDOWNICTWO sp. z o.o., spółka komandytowa, dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami bocznymi i przyłączami na terenie działek 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 710/10, 215/22 z obrębu 53 położonych przy ul. Tarnowskiej i Zielonogórskiej w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 24.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 23/2017 Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy przewodu wodociągowego DN 100 wraz wymianą przyłączy do posesji oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zielnej w Toruniu (dz. nr 665/1, 669, 670/14, 691, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 837, 838, 839, 840 z obrębu 32) pismem z dnia 27 stycznia 2017 r., uzupełnionym w dniu 22 lutego 2017 r. – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 23.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 22/2017 Informuję, że firma LEM-BUD Sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Okólnej 128 reprezentowana przez prezesa zarządu Pana Michała Lewandowskigo - dokonała zgłoszenia budowy przyłącza i odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami doziemnymi wody i kanalizacji do budynków mieszkalnych wielorodzinnych G6, G7, G8 i G9 w Toruniu przy ul. Grasera i ul. Łukasza Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 185 i 186 – obr. 30) 22.02.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21/2017 Informuję, że EDF Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej wraz z budową przyłączy ciepłowniczych dla projektowanych budynków: biurowego i magazynowego przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu (dz. nr 157/2, 167 z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 21.02.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A