Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10329745
Data (2019-07-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6715
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 220/2019w sprawie działań proekologicznych w Urzędzie Miasta Torunia 15.07.2019
Zarządzenie PMT 219/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 11.07.2019
Zarządzenie PMT 216/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 08.07.2019
Zarządzenie PMT 215/2019w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki PGE Toruń S.A. 05.07.2019
Zarządzenie PMT 212/2019w sprawie ustalenia Regulaminu czwartych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położnych w Toruniu, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 03.07.2019
Zarządzenie PMT 211/2019W sprawie ustalenia Regulaminu trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 210/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 2-14, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Kosmisji do przeprowadzenia przetargów 03.07.2019
Zarządzenie PMT 209/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 15-23, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 03.07.2019
Zarządzenie PMT 208/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/6) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 207/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/5) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 206/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu w obrębie ulicy Winnica, służebnością przesyłu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 205/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Szosa Bydgoska, służebnościami przesyłu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 204/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul.Szosa Bydgoska 101 służebnością przesyłu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 203/2019w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pilotażowego programu "Systemu biletu elektronicznego OTIgo" w komunikacji miejskiej w Toruniu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 202/2019w sprawie aktualizacji działań w zakresie termomodernizacji obiektów i efektywności energetycznej w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020" 03.07.2019
Zarządzenie PMT 201/2019w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 200/2019w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru na zadaniem "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia" 03.07.2019
Zarządzenie PMT 199/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu 03.07.2019
Zarządzenie PMT 198/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 28.06.2019
Zarządzenie PMT 197/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu 27.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A