Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.01.2018
Data (2018-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6116
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 18/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 18.01.2018
Zarządzenie PMT 17/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2018 r. oraz w latach 2018-2020 17.01.2018
Zarządzenie PMT 16/2018w sprawie powołania członków Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych na lata 2018-2019 17.01.2018
Zarządzenie PMT 15/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze 17.01.2018
Zarządzenie PMT 14/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 17.01.2018
Zarządzenie PMT 13/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 16.01.2018
Zarządzenie PMT 12/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 11.01.2018
Zarządzenie PMT 11/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2018 r. oraz w latach 2018-2010 10.01.2018
Zarządzenie PMT 10/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020 10.01.2018
Zarządzenie PMT 9/2018w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia 09.01.2018
Zarządzenie PMT 8/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 05.01.2018
Zarządzenie PMT 7/2018w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 6.01.2018 r. 03.01.2018
Zarządzenie PMT 6/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu jednoetapowego, ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt. "Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani AZS do Portu Drzewnego", powołania Sądu konkursowego oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Sądu konkursowego 03.01.2018
Zarządzenie PMT 5/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu jednoetapowego, ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt."Zagospodarowanie lewobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego", powołania Sądu konkursowego oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Sądu konkursowego 03.01.2018
Zarządzenie PMT 4/2018w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Brzoskwiniowej 45 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.01.2018
Zarządzenie PMT 3/2018w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.01.2018
Zarządzenie PMT 2/2018w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Młodzieżową Spółdzielnia Mieszkaniową 03.01.2018
Zarządzenie PMT 1/2018w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2018 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 03.01.2018
Zarządzenie PMT 388/2017zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 29.12.2017
Zarządzenie PMT 387/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 29.12.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A