Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11752228
Data (2020-02-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6917
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 25/2020w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 202/2021 29.01.2020
Zarządzenie PMT 24/2020w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 29.01.2020
Zarządzenie PMT 23/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 93 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 29.01.2020
Zarządzenie PMT 22/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 29.01.2020
Zarządzenie PMT 13/2020w sprawie systemu sygnałów wewnętrznego alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 17.01.2020
Zarządzenie PMT 12/2020w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia pn: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w SSM przy ul. Batorego w Toruniu" 15.01.2020
Zarządzenie PMT 11/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu w obrębie ulicy Gagarina 152, służebnością przesyłu 15.01.2020
Zarządzenie PMT 10/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Gagarina, służebnościami przesyłu 15.01.2020
Zarządzenie PMT 9A/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 13.01.2020
Zarządzenie PMT 9/2020w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe 08.01.2020
Zarządzenie PMT 8/2020w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 08.01.2020
Zarządzenie PMT 7/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiegoo w Toruniu 08.01.2020
Zarządzenie PMT 6/2020w sprawie ustalenia "Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu" 08.01.2020
Zarządzenie PMT 4/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 07.01.2020
Zarządzenie PMT 3/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 26/ Strumykowej 2 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.01.2020
Zarządzenie PMT 2/2020w sprawie ustanowienia służebności wzajemnych 03.01.2020
Zarządzenie PMT 1/2020w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 03.01.2020
Zarządzenie PMT 402/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 31.12.2019
Zarządzenie PMT 401/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 400/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Torunia 31.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A