Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 18.07.2018

Liczba wejść na stronę: 8372056
Data (2018-07-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6312
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 219/2018w sprawie zasad udostępniania przez jednostki oświatowe nieruchomości oraz pomieszczeń 27.06.2018
Zarządzenie PMT 218/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń 27.06.2018
Zarządzenie PMT 217/2018zmieniające zarządzenie nr 381 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2018 r. oraz w latach 2018-2020 27.06.2018
Zarządzenie PMT 214/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 25.06.2018
Zarządzenie PMT 213/2018w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia 21.06.2018
Zarządzenie PMT 212/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia 21.06.2018
Zarządzenie PMT 211/2018w sprawie realizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 20.06.2018
Zarządzenie PMT 210/2018w sprawie przyjęcia służebności gruntowej 20.06.2018
Zarządzenie PMT 209/2018w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem na roboty budowlane dla zadania pn. "Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21" 20.06.2018
Zarządzenie PMT 208/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia 18.06.2018
Zarządzenie PMT 206/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia 15.06.2018
Zarządzenie PMT 205/2018w sprawie szczegółowego określenia zadań i kompetencji Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta 15.06.2018
Zarządzenie PMT 204/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacji projektu "Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" 14.06.2018
Zarządzenie PMT 203/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem na roboty budowlane "Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu" 14.06.2018
Zarządzenie PMT 202/2018zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem roboty budowlane "Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. "Minikoperniki"), podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W.Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" 14.06.2018
Zarządzenie PMT 201/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14.06.2018
Zarządzenie PMT 200/2018w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2021 13.06.2018
Zarządzenie PMT 199/2018w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania dofinansowania 13.06.2018
Zarządzenie PMT 198/2018w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mostowej 5 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 13.06.2018
Zarządzenie PMT 197/2018w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy Rynku Nowomiejskim 25 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 13.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A