Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8959823
Data (2018-12-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6481
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 388/2018W sprawie określenia zasad umieszczenia w planie finansowym jednostek oświatowych środków na pokrycie części wydatków związanych z organizowaniem przez te jednostki w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich w roku 2019 wypoczynku dzieci i młodzieży 05.12.2018
Zarządzenie PMT 386/2018W sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2018 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 28.11.2018
Zarządzenie PMT 385/2018W sprawie zmiany nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Ł. Watzenrodego 29-31, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń na nieruchomość położoną w Toruniu przy ulicy Legionów 222,236,238, stanowiącą własność osoby prawnej 28.11.2018
Zarządzenie PMT 384/2018W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 103 służebnością przesyłu 28.11.2018
Zarządzenie PMT 383/2018W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Krasińskiego 103 służebnością gruntową 28.11.2018
Zarządzenie PMT 382/2018W sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Krasińskiego 28.11.2018
Zarządzenie PMT 373/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent i zatwierdzenia Regulaminu jej Pracy 27.11.2018
Zarządzenie PMT 378/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczącego powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem roboty budowlane "Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. "Minikoperniki"), podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" 23.11.2018
Zarządzenie PMT 377/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 23.11.2018
Zarządzenie PMT 376/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 23.11.2018
Zarządzenie PMT 375/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 23.11.2018
Zarządzenie PMT 374/2018w sprawie przyjęcia służebności gruntowej 21.11.2018
Zarządzenie PMT 372/2018zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały nr 1129/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń" 21.11.2018
Zarządzenie PMT 371/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 21.11.2018
Zarządzenie PMT 370/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 20.11.2018
Zarządzenie PMT 369/2018w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Kąkolowej 1E służebnością przesyłu 14.11.2018
Zarządzenie PMT 368/2018w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulic: Szosa Bydgoska, Droga Starotoruńska, Pera Jonssona, służebnościami przesyłu 14.11.2018
Zarządzenie PMT 367/2018w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Toruniu w obrębie ulicy Szosa Bydgoska służebnościami przesyłu 14.11.2018
Zarządzenie PMT 366/2018w sprawie przyjęcia służebności gruntowych 14.11.2018
Zarządzenie PMT 365/2018w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Lipnowskiej 35-39 14.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A