Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 25.09.2018

Liczba wejść na stronę: 8609873
Data (2018-09-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6378
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 306/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu dotyczącego przeprowadzenia konkursu na prowadzenie punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego 19.09.2018
Zarządzenie PMT 305/2018w sprawie ustalenia Regulaminu pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Toruniu, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 12.09.2018
Zarządzenie PMT 304/2018w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Rynek Staromiejski 26-27 12.09.2018
Zarządzenie PMT 303/2018w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Stara Droga 12.09.2018
Zarządzenie PMT 295/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 294/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 293/2018zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 292/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu 24.08.2018
Zarządzenie PMT 291/2018w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia do spraw wyborów 22.08.2018
Zarządzenie PMT 290/2018zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Toruniu 22.08.2018
Zarządzenie PMT 289/2018zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania przez jednostki oświatowe nieruchomości oraz pomieszczeń 22.08.2018
Zarządzenie PMT 288/2018w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu na terenie Osiedla Rudak B oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 22.08.2018
Zarządzenie PMT 287/2018w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Stawki Południowe 17 służebnością przesyłu 22.08.2018
Zarządzenie PMT 286/2018w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kartuskiej 38-38A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.08.2018
Zarządzenie PMT 285/2018w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu, w rejonie ulicy Olsztyńskiej, będących własnością Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 22.08.2018
Zarządzenie PMT 268/2018w sprawie przyjęcia służebności gruntowych 16.08.2018
Zarządzenie PMT 267/2018w sprawie powołania składów i ustalenia regulaminów pracy Komisji Stypendialnych dla studentów toruńskich uczelni wyższych ubiegających się w roku 2018 o stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego 16.08.2018
Zarządzenie PMT 266/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 16.08.2018
Zarządzenie PMT 265/2018zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14.08.2018
Zarządzenie PMT 264/2018zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 14.08.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A