Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 05.12.2021

Liczba wejść na stronę: 17983707
Data (2021-12-05)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 7487
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 305/2021w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe, garaże, powierzchnie pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu 01.12.2021
Zarządzenie PMT 299/2021w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r. dla pracowników Urzędu Miasta Torunia 26.11.2021
Zarządzenie PMT 298/2021w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2022 r. 24.11.2021
Zarządzenie PMT 297/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 24.11.2021
Zarządzenie PMT 296/2021zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 24.11.2021
Zarządzenie PMT 295/2021w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Analiz i Nadzoru w Urzędzie Miasta Torunia 24.11.2021
Zarządzenie PMT 294/2021w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 22.11.2021
Zarządzenie PMT 293/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Analiz i Nadzoru w Urzędzie Miasta Torunia 18.11.2021
Zarządzenie PMT 292/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Budżetu w Urzędzie Miasta Torunia 18.11.2021
Zarządzenie PMT 291/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Środowiska i Ekologii w Urzędzie Miasta Torunia 18.11.2021
Zarządzenie PMT 290/2021zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 18.11.2021
Zarządzenie PMT 289/2021zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 17.11.2021
Zarządzenie PMT 288/2021w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia 15.11.2021
Zarządzenie PMT 287/2021w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 15.11.2021
Zarządzenie PMT 286/2021w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 15.11.2021
Zarządzenie PMT 285/2021w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia 09.11.2021
Zarządzenie PMT 284/2021w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia 09.11.2021
Zarządzenie PMT 283/2021w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie w 2021 roku stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. 09.11.2021
Zarządzenie PMT 282/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Torunia oraz zadań jej członków 08.11.2021
Zarządzenie PMT 281/2021w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ulicy Zaułek Prosowy i Most Pauliński 2-10 03.11.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A