Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9705478
Data (2019-04-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6613
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 114/2019w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Torunia" 12.04.2019
Zarządzenie PMT 113/2019w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu 10.04.2019
Zarządzenie PMT 112/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 10.04.2019
Zarządzenie PMT 111/2019w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury 10.04.2019
Zarządzenie PMT 110/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład budynków przy ul. Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 03.04.2019
Zarządzenie PMT 109/2019w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. PCK 03.04.2019
Zarządzenie PMT 108/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Kochanowskiego 3 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.04.2019
Zarządzenie PMT 107/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Poznańskiej 87A w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 03.04.2019
Zarządzenie PMT 106/2019w sprawie ustalenia Regulaminu drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.04.2019
Zarządzenie PMT 105/2019w sprawie ustalenia regulaminu trzech ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Toruniu, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 03.04.2019
Zarządzenie PMT 104/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania dyrektorów gminnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 03.04.2019
Zarządzenie PMT 103/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 01.04.2019
Zarządzenie PMT 102/2019w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu 01.04.2019
Zarządzenie PMT 101/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne od 08.04.2019 r. stanowisko urzędnicze 29.03.2019
Zarządzenie PMT 100/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne od 06.05.2019 r. kierownicze stanowisko urzędnicze 27.03.2019
Zarządzenie PMT 99/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Toruniu 27.03.2019
Zarządzenie PMT 98/2019w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta na rok 2018 27.03.2019
Zarządzenie PMT 97/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji i Zezwoleń w Urzędzie Miasta Torunia 26.03.2019
Zarządzenie PMT 97A/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędniicze 26.03.2019
Zarządzenie PMT 96/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta Torunia 26.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A