Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 12.12.2017
Data (2017-12-12)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6066
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 358/2017w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu jednoetapowego, ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt. "Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani AZS do Portu Drzewnego", powołania Sądu konkursowego oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Sądu konkursowego 06.12.2017
Zarządzenie PMT 357/2017w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu jednoetapowego, ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt."Zagospodarowanie lewobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego", powołania Sądu konkursowego oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Sądu konkursowego 06.12.2017
Zarządzenie PMT 354/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 05.12.2017
Zarządzenie PMT 353/2017zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 01.12.2017
Zarządzenie PMT 352/2017zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Torunia 30.11.2017
Zarządzenie PMT 351/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu na terenie Osiedla Rudak B, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 29.11.2017
Zarządzenie PMT 350/2017zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji programu "Moje Podwórko" 29.11.2017
Zarządzenie PMT 349/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia 29.11.2017
Zarządzenie PMT 348/2017w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 29.11.2017
Zarządzenie PMT 346/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 28.11.2017
Zarządzenie PMT 345/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 27.11.2017
Zarządzenie PMT 344/2017zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2014-2020" 22.11.2017
Zarządzenie PMT 343/2017w sprawie powołania Zespołu ds. Repatriacji 22.11.2017
Zarządzenie PMT 342/2017w sprawie zmiany zarządzenia Nr 131/17 PMT z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 22.11.2017
Zarządzenie PMT 341/2017w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Mazowieckiej 22.11.2017
Zarządzenie PMT 340/2017w sprawie dokonania zamiany nieruchomości, położonych w Toruniu przy ulicach Łącznej i Popiełuszki 22.11.2017
Zarządzenie PMT 339/2017w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenie oraz zasad przyznawania dofinansowania 22.11.2017
Zarządzenie PMT 338/2017zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 22.11.2017
Zarządzenie PMT 337/2017zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II 21.11.2017
Zarządzenie PMT 336/2017zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu" 15.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A