Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11584911
Data (2020-01-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6913
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 13/2020w sprawie systemu sygnałów wewnętrznego alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 17.01.2020
Zarządzenie PMT 12/2020w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia pn: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w SSM przy ul. Batorego w Toruniu" 15.01.2020
Zarządzenie PMT 11/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu w obrębie ulicy Gagarina 152, służebnością przesyłu 15.01.2020
Zarządzenie PMT 10/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Gagarina, służebnościami przesyłu 15.01.2020
Zarządzenie PMT 9A/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 13.01.2020
Zarządzenie PMT 9/2020w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe 08.01.2020
Zarządzenie PMT 8/2020w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 08.01.2020
Zarządzenie PMT 7/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiegoo w Toruniu 08.01.2020
Zarządzenie PMT 6/2020w sprawie ustalenia "Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu" 08.01.2020
Zarządzenie PMT 4/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 07.01.2020
Zarządzenie PMT 3/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 26/ Strumykowej 2 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.01.2020
Zarządzenie PMT 2/2020w sprawie ustanowienia służebności wzajemnych 03.01.2020
Zarządzenie PMT 1/2020w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 03.01.2020
Zarządzenie PMT 402/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 31.12.2019
Zarządzenie PMT 401/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 400/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 399/2019w sprawie Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 398/2019w sprawie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 397/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 396/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rady Miasta Torunia 31.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A