Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212676
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 7073
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 171/2020w sprawie zasad premiowania kierowników gminnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 07.08.2020
Zarządzenie PMT 170/2020w sprawie zasad premiowania kierowników niektórych gminnych jednostek organizacyjnych 07.08.2020
Zarządzenie PMT 169/2020w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta Torunia na rok 2021 i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2050 wraz z "Instrukcją planowania budżetu miasta Torunia na rok 2021 oraz aktualizacji WPF na lata 2021-2050" 05.08.2020
Zarządzenie PMT 168/2020w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Torunia 05.08.2020
Zarządzenie PMT 167/2020w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu miasta w 2020 roku 03.08.2020
Zarządzenie PMT 166/2020w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu 31.07.2020
Zarządzenie PMT 165/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Konopnickiej 18 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.07.2020
Zarządzenie PMT 164/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jaroczyńskiego 5 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.07.2020
Zarządzenie PMT 163/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 26/ Strumykowej 2 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.07.2020
Zarządzenie PMT 162/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Toruniu 27.07.2020
Zarządzenie PMT 161/2020w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 27.07.2020
Zarządzenie PMT 160/2020w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu 27.07.2020
Zarządzenie PMT 159/2020w sprawie przyjęcia służebności gruntowej 22.07.2020
Zarządzenie PMT 158/2020w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Poznańskiej 81 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 22.07.2020
Zarządzenie PMT 157/2020w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalanego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Akacjowej 19 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 22.07.2020
Zarządzenie PMT 156/2020w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki PGE Toruń S.A. 21.07.2020
Zarządzenie PMT 155/2020w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu 20.07.2020
Zarządzenie PMT 154/2020w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu 20.07.2020
Zarządzenie PMT 153/2020w sprawie odwołania dyrektora samorządowej instytucji kultury - Centrum Sztuki Współczenej "Znaki Czasu" w Toruniu 20.07.2020
Zarządzenie PMT 152/2020w sprawie zmiany Zarządzenia PMT w sprawie ustalonych terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń 17.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A