Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 16.08.2018
Data (2018-08-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6358
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 263/2018w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 72/21 obręb 0046 08.08.2018
Zarządzenie PMT 262/2018w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 72/20 obręb 0046 08.08.2018
Zarządzenie PMT 261/2018w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 72/19 obręb 0046 08.08.2018
Zarządzenie PMT 260/2018w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 72/16 obręb 0046 08.08.2018
Zarządzenie PMT 259/2018w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 72/15 obręb 0046 08.08.2018
Zarządzenie PMT 258/2018w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 72/11 obręb 0046 08.08.2018
Zarządzenie PMT 257/2018w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 07.08.2018
Zarządzenie PMT 256/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 07.08.2018
Zarządzenie PMT 255/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 07.08.2018
Zarządzenie PMT 254/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 07.08.2018
Zarządzenie PMT 253/2018zmieniające zarządzenie w sprawie uregulowania zasad nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Toruń 01.08.2018
Zarządzenie PMT 252/2018zmieniające zarządzenia w sprawie dokonania zamiany nieruchomości położonych w Toruniu przy ulicach Polnej, Legionów oraz Wschodniej 01.08.2018
Zarządzenie PMT 251/2018w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Małej Nieszawce - Gmina Wielka Nieszawka 01.08.2018
Zarządzenie PMT 250/2018w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Dalekiej 01.08.2018
Zarządzenie PMT 249/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7 wraz z pomieszczeniem gospodarczym stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kochanowskiego 3 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 01.08.2018
Zarządzenie PMT 248/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy Rynku Nowomiejskim 25 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 01.08.2018
Zarządzenie PMT 247/2018w sprawie ustalenia regulaminu IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1 stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład budynków przy ul. Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 01.08.2018
Zarządzenie PMT 246/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 27.07.2018
Zarządzenie PMT 245/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 25.07.2018
Zarządzenie PMT 244/2018w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie 25.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A