Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Data (2019-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6664
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 166/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu 07.06.2019
Zarządzenie PMT 165/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 07.06.2019
Zarządzenie PMT 164/2019w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Bella Skyway Festival 2019 05.06.2019
Zarządzenie PMT 163/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 05.06.2019
Zarządzenie PMT 162/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 3, rejonie ulicy Przelot, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 05.06.2019
Zarządzenie PMT 161/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 1-13, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 05.06.2019
Zarządzenie PMT 160/2019w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia weryfikacji wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 05.06.2019
Zarządzenie PMT 158/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu 03.06.2019
Zarządzenie PMT 157/2019w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Miasta Toruń 03.06.2019
Zarządzenie PMT 156/2019w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 29.05.2019
Zarządzenie PMT 155/2019w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 154/2019w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kartuskiej 38-38A oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 153/2019w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 115 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 152/2019W sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż dwóch lokali użytkowych o funkcji magazynowej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 62-62A oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 151/2019w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul Mickiewicza 62A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 150/2019w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 81 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 29.05.2019
Zarządzenie PMT 149/2019w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 148/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Torunia 23.05.2019
Zarządzenie PMT 147/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia 23.05.2019
Zarządzenie PMT 146/2019w sprawie określenia wykazu wskaźników przypisanych do celów operacyjnych Strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. 22.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A