Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 08.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11239995
Data (2019-12-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6870
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 375/2019w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 29.11.2019
Zarządzenie PMT 374/2019zmieniające zarządzenie w sprawie konkursów: ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego) oraz ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdan i Zamku Dybowskiego 27.11.2019
Zarządzenie PMT 371/2019w sprawie zmiany zarządzenia nr 311 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Łukasza Watzenrodego 32 i 34, ul. Jana Rybińskiego 5, ul. Łukasza Watzenrodego 33 i ul. Jana Heweliusza 4-6 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 27.11.2019
Zarządzenie PMT 370/2019w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Przedzamcze 20/ul. Wielkie Garbary 23 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 27.11.2019
Zarządzenie PMT 369/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Konopnickiej 27 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 27.11.2019
Zarządzenie PMT 368/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 93 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 27.11.2019
Zarządzenie PMT 366/2019w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 25.11.2019
Zarządzenie PMT 365/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 25.11.2019
Zarządzenie PMT 364/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 22.11.2019
Zarządzenie PMT 363/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Torunia 22.11.2019
Zarządzenie PMT 362/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Torunia 21.11.2019
Zarządzenie PMT 361/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli w Urzędzie Miasta Torunia 21.11.2019
Zarządzenie PMT 360/2019w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2019 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 20.11.2019
Zarządzenie PMT 359/2019w sprawie organizacji i zasad rozpatrywania zgłoszeń dotyczących zaobserwowanych przez użytkowników problemów w przestrzeni publicznej otrzymywanych za pośrednictwem systemu "Dbam o miasto" 20.11.2019
Zarządzenie PMT 358/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 15.11.2019
Zarządzenie PMT 357/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym w Toruniu 13.11.2019
Zarządzenie PMT 356/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 13.11.2019
Zarządzenie PMT 355/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Torunia 13.11.2019
Zarządzenie PMT 354/2019zmieniające zasady rachunkowości dla Urzędu Miasta Torunia 08.11.2019
Zarządzenie PMT 353/2019w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu 08.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A