Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10489569
Data (2019-08-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6751
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 252/2019w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 13.08.2019
Zarządzenie PMT 251/2019w sprawie powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 13.08.2019
Zarządzenie PMT 250/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu 08.08.2019
Zarządzenie PMT 249/2019w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 2019 REVLINE TORUŃ FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 08.08.2019
Zarządzenie PMT 248/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Podgórskiej 16b 07.08.2019
Zarządzenie PMT 247/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Polnej, służebnościami przesyłu 07.08.2019
Zarządzenie PMT 246/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 63 07.08.2019
Zarządzenie PMT 245/2019w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie 07.08.2019
Zarządzenie PMT 244/2019w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu 05.08.2019
Zarządzenie PMT 243/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Toruniu 02.08.2019
Zarządzenie PMT 242/2019w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie miasta Torunia 01.08.2019
Zarządzenie PMT 241/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 01.08.2019
Zarządzenie PMT 240/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 31.07.2019
Zarządzenie PMT 239/2019w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta Torunia na rok 2020 i aktualizacji Wieloletniej prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2047 wraz z "Instrukcją planowania budżetu miasta Torunia na rok 2020 oraz aktualizacji WPF na lata 2020-2047 31.07.2019
Zarządzenie PMT 238/2019w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019 31.07.2019
Zarządzenie PMT 236/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 24.07.2019
Zarządzenie PMT 235/2019w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń 24.07.2019
Zarządzenie PMT 234/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jasia i Małgosi 10 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 24.07.2019
Zarządzenie PMT 233/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Przedzamcze 20/ul. Wielkie Garbary oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 24.07.2019
Zarządzenie PMT 232/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Akacjowej 19 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 24.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A