Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.03.2017
Data (2017-03-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 5774
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 64/2017 w sprawie ustalenia celów jakościowych realizowanych w roku 2017 w Urzędzie Miasta Torunia 15.03.2017
Zarządzenie PMT 63/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2017 r. przez organizacje pozarządowe zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły 15.03.2017
Zarządzenie PMT 62/2017 w sprawie szczegółowych warunków udostępniania pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 15.03.2017
Zarządzenie PMT 61/2017 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 15.03.2017
Zarządzenie PMT 60/2017 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 15.03.2017
Zarządzenie PMT 59/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 10.03.2017
Zarządzenie PMT 58/2017 w sprawie konkursu "Obiekt Roku - edycja 2015-2016" 08.03.2017
Zarządzenie PMT 57/2017 zmieniające zarządzenie nr 7 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.01.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej i ul. Fortecznej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 08.03.2017
Zarządzenie PMT 56/2017 zmieniające zarządzenie nr 6 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.01.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Toruniu przy ul. Fortecznej 18, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 08.03.2017
Zarządzenie PMT 55/2017 w sprawie ustalenia regulaminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego 4a wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szewskiej 6 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 08.03.2017
Zarządzenie PMT 54/2017 w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Toruń położoną w Toruniu przy ulicy Grasera 6 08.03.2017
Zarządzenie PMT 53/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Białej 1C i 2A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 08.03.2017
Zarządzenie PMT 52/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lubiczu Dolnym, będących własnością Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 08.03.2017
Zarządzenie PMT 51/2017 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Torunia 06.03.2017
Zarządzenie PMT 50/2017 zarządzenie w sprawie powołania Komisji Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 01.03.2017
Zarządzenie PMT 49/2017 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Rzeki Wisły 01.03.2017
Zarządzenie PMT 48/2017 w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia weryfikacji wniosków złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018 01.03.2017
Zarządzenie PMT 47/2017 w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Torunia 23.02.2017
Zarządzenie PMT 46/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Perłowej 7 i 9, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 22.02.2017
Zarządzenie PMT 45/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Na Uboczu 14 stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.02.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A