Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017

Liczba wejść na stronę: 6771484
Data (2017-04-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 5806
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 95/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 21.04.2017
Zarządzenie PMT 94/2017 w sprawie: przeprowadzenia kontroli gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 21.04.2017
Zarządzenie PMT 93/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 19.04.2017
Zarządzenie PMT 92/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej Przy Strudze Toruńskiej w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 19.04.2017
Zarządzenie PMT 91/2017 w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy Rynku Staromiejskim 25 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 19.04.2017
Zarządzenie PMT 90/2017 w sprawie powołania Zespołu do realizacji ewaluacji "Miejskiego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy" 19.04.2017
Zarządzenie PMT 88/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń 12.04.2017
Zarządzenie PMT 87/2017 w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Polnej 12.04.2017
Zarządzenie PMT 86/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Torunia oraz zadań jej członków 10.04.2017
Zarządzenie PMT 85/2017 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 05.04.2017
Zarządzenie PMT 84/2017 w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 2 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 05.04.2017
Zarządzenie PMT 83/2017 w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II 05.04.2017
Zarządzenie PMT 82/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pomocnicze 31.03.2017
Zarządzenie PMT 81/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 31.03.2017
Zarządzenie PMT 80/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych 29.03.2017
Zarządzenie PMT 79/2017 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016 29.03.2017
Zarządzenie PMT 78/2017 w sprawie powołania Komisji oceny projektów inwestycyjnych i remontowych dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia 27.03.2017
Zarządzenie PMT 77/2017 w sprawie powołania Komisji odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia 27.03.2017
Zarządzenie PMT 76/2017 w sprawie ustalenia podstawy wymiaru nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w 2017 r. 27.03.2017
Zarządzenie PMT 75/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Polnej 131C oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.03.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A