Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 17.10.2017
Data (2017-10-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 5996
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 285/2017w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Torunia 10.10.2017
Zarządzenie PMT 284/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 09.10.2017
Zarządzenie PMT 283/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Torunia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 05.10.2017
Zarządzenie PMT 282/2017w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie miasta Torunia na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa 04.10.2017
Zarządzenie PMT 281/2017zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków udostępniania pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 04.10.2017
Zarządzenie PMT 280/2017w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu 04.10.2017
Zarządzenie PMT 278/2017w sprawie postępowania w przypadku wezwania pracownika Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia na miejsce sytuacji kryzysowej albo zdarzenia 29.09.2017
Zarządzenie PMT 277/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 29.09.2017
Zarządzenie PMT 276/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze 29.09.2017
Zarządzenie PMT 275/2017w sprawie zmiany Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia 29.09.2017
Zarządzenie PMT 274/2017w sprawie zadań Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w zakresie zarządu systemem bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich w Toruniu pn. Toruński Rower Miejski 27.09.2017
Zarządzenie PMT 273/2017w sprawie wzorów kart abonamentowych i identyfikatorów w Strefie Płatnego Parkowania 27.09.2017
Zarządzenie PMT 272/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 271/2017w sprawie nabywania abonamentu zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania 27.09.2017
Zarządzenie PMT 270/2017zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 269/2017zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych na drogach wewnętrznych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 268/2017zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych stoisk handlowych z pamiątkami 27.09.2017
Zarządzenie PMT 267/2017zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 266/2017zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań działów Urzędu Miasta Torunia i Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu na drogach wewnętrznych 27.09.2017
Zarządzenie PMT 265/2017w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Udziału Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jęczmiennej 12 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 27.09.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A