Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 25.05.2017

Liczba wejść na stronę: 6869745
Data (2017-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 5842
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 129/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przy ulicy Św. Józefa 26 18.05.2017
Zarządzenie PMT 128/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przy ulicy Grunwaldzkiej 33/35 18.05.2017
Zarządzenie PMT 127/2017 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego VIII HALOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA WETERANÓW LEKKIEJ ATLETYKI - TORUŃ 2019 17.05.2017
Zarządzenie PMT 126/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przy ulicy Raszei 1 16.05.2017
Zarządzenie PMT 125/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 224/226 12.05.2017
Zarządzenie PMT 124/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Toruniu przy ul. Włocławskiej 237/239 12.05.2017
Zarządzenie PMT 123/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu przy ulicy Stawisińskiego 7. 12.05.2017
Zarządzenie PMT 122/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 33 w Toruniu przy ulicy Bolta 14. 12.05.2017
Zarządzenie PMT 121/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu przy ulicy Łąkowej 13. 12.05.2017
Zarządzenie PMT 120/2017 w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomość stanowiącą własność Gminy miasta Toruń położoną w Toruniu przy ul. Poznańskiej 7 10.05.2017
Zarządzenie PMT 119/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wydzielania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, które przeznaczone będą na wynajem jako lokale socjalne 10.05.2017
Zarządzenie PMT 118/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wydzielania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, które przeznaczone będą na wynajem jako pomieszczenie tymczasowe 10.05.2017
Zarządzenie PMT 117/2017 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 10.05.2017
Zarządzenie PMT 116/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu przy ulicy żwirki i Wigury 49. 08.05.2017
Zarządzenie PMT 115/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu przy ulicy Targowej 17. 08.05.2017
Zarządzenie PMT 114/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu przy ulicy Wielkie Garbary 9. 08.05.2017
Zarządzenie PMT 113/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Toruniu przy ulicy Gagarina 210. 08.05.2017
Zarządzenie PMT 112/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu przy ulicy Stawisińskiego 7. 08.05.2017
Zarządzenie PMT 111/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zadań i kompetencji Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta 02.05.2017
Zarządzenie PMT 110/2017 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 24 w Toruniu przy ul. Ogrodowej 3/5 02.05.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A