Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927778
Data (2019-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6801
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 313/2019w sprawie powołania Komitetu Honorowego 2019 REVLINE TORUŃ FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 27.09.2019
Zarządzenie PMT 312/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu 26.09.2019
Zarządzenie PMT 311/2019w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Łukasza Watzenrodego 32 i 34, ul. Jana Rybińskiego 5, ul. Łukasza Watzenrodego 33 i ul. Jana Heweliusza 4-6 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 25.09.2019
Zarządzenie PMT 310/2019w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - BiT City II 25.09.2019
Zarządzenie PMT 309/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 26/Strumykowej 2 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 25.09.2019
Zarządzenie PMT 308/2019w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Przedzamcze 20/ul. wielkie Garbary 23 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 25.09.2019
Zarządzenie PMT 306/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w Toruniu przy ul. Gen. Władysława Andersa 18, 20 /Okólnej 103 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 25.09.2019
Zarządzenie PMT 305/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 25.09.2019
Zarządzenie PMT 304/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu 23.09.2019
Zarządzenie PMT 303/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Toruniu 23.09.2019
Zarządzenie PMT 302/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Toruniu 23.09.2019
Zarządzenie PMT 301/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Toruniu 23.09.2019
Zarządzenie PMT 300/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Toruniu 23.09.2019
Zarządzenie PMT 299/2019w sprawie powołania Zespołu doradczego Prezydenta Miasta Torunia do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2019 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 18.09.2019
Zarządzenie PMT 298/2019w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniami w ramach projektów Kulturalna szkieletówka - adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne oraz REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie uzyteczne 18.09.2019
Zarządzenie PMT 297/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu 11.09.2019
Zarządzenie PMT 296/2019w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych 11.09.2019
Zarządzenie PMT 295/2019w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych 11.09.2019
Zarządzenie PMT 294/2019zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań działów Urzędu Miasta Torunia i Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu na drogach wewnętrznych 11.09.2019
Zarządzenie PMT 293/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4a wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Ślusarskiej 5 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 11.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A