Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.08.2017
Data (2017-08-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 5909
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 196/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia akcji spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna 26.07.2017
Zarządzenie PMT 195/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Białej 1C i 2A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 26.07.2017
Zarządzenie PMT 194/2017 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 2017 TORUŃ FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 26.07.2017
Zarządzenie PMT 193/2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 25.07.2017
Zarządzenie PMT 192/2017 w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta Torunia na rok 2018 i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2042 wraz z "Instrukcją planowania budżetu miasta Torunia na rok 2018 oraz aktualizacji WPF na lata 2018-2042 19.07.2017
Zarządzenie PMT 191/2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 17.07.2017
Zarządzenie PMT 190/2017 w sprawie zamiany lokali mieszkalnych położonych w Toruniu przy ul. Podgórskiej 2 i Idzikowskiego 4a 13.07.2017
Zarządzenie PMT 189/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu 12.07.2017
Zarządzenie PMT 188/2017 w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy Rynku Staromiejskim 25 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 12.07.2017
Zarządzenie PMT 187/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 12.07.2017
Zarządzenie PMT 186/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lubiczu Dolnym, będących własnością Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 12.07.2017
Zarządzenie PMT 185/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Toruniu przy ul. Fortecznej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 12.07.2017
Zarządzenie PMT 184/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Fortecznej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 12.07.2017
Zarządzenie PMT 183/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej Przy Strudze Toruńskiej w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 12.07.2017
Zarządzenie PMT 182/2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Toruniu 07.07.2017
Zarządzenie PMT 181/2017 w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia 07.07.2017
Zarządzenie PMT 180/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przy ulicy Rydygiera 12a 05.07.2017
Zarządzenie PMT 179/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 w Toruniu przy ulicy Ogrodowej 3/5 05.07.2017
Zarządzenie PMT 178/2017 zarządzenie zmieniające w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania ruchem na drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia 04.07.2017
Zarządzenie PMT 177/2017 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 28.06.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A