Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.06.2018
Data (2018-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6285
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 200/2018w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2021 13.06.2018
Zarządzenie PMT 199/2018w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania dofinansowania 13.06.2018
Zarządzenie PMT 187/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 08.06.2018
Zarządzenie PMT 186/2018w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 185/2018w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu w rejonie ulicy Łódzkiej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń 06.06.2018
Zarządzenie PMT 184/2018w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 183/2018w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Bella Skyway Festival 2018 06.06.2018
Zarządzenie PMT 182/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 06.06.2018
Zarządzenie PMT 181/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 180/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 179/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Dom Muz w Toruniu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 178/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 177/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Teatr Baj Pomorski w Toruniu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 176/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna 06.06.2018
Zarządzenie PMT 175/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Muzeum Okręgowe w Toruniu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 174/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 173/2018w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn.:"Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego wraz z drogami dojazdowymi" 06.06.2018
Zarządzenie PMT 172/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej-Curie 43/45 06.06.2018
Zarządzenie PMT 171/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceny projektów inwestycyjnych i remontowych dla zadania pn. "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu" 06.06.2018
Zarządzenie PMT 170/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni" 06.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A