Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 24.10.2018
Data (2018-10-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6388
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 333/2018w sprawie sprostowania błędu i zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia 12.10.2018
Zarządzenie PMT 328/2018w sprawie czynności podejmowanych dla zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniami w okresie zimy 09.10.2018
Zarządzenie PMT 327/2018w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Torunia 05.10.2018
Zarządzenie PMT 317/2018w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych i korupcji 27.09.2018
Zarządzenie PMT 306/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu dotyczącego przeprowadzenia konkursu na prowadzenie punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego 19.09.2018
Zarządzenie PMT 305/2018w sprawie ustalenia Regulaminu pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Toruniu, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 12.09.2018
Zarządzenie PMT 304/2018w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Rynek Staromiejski 26-27 12.09.2018
Zarządzenie PMT 303/2018w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Stara Droga 12.09.2018
Zarządzenie PMT 302/2018w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Torunia do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2018 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 12.09.2018
Zarządzenie PMT 301/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 10.09.2018
Zarządzenie PMT 300/2018w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem na roboty budowlane "Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu" 05.09.2018
Zarządzenie PMT 299/2018w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Toruniu 29.08.2018
Zarządzenie PMT 298/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 29.08.2018
Zarządzenie PMT 297/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 29.08.2018
Zarządzenie PMT 295/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 294/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 293/2018zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 27.08.2018
Zarządzenie PMT 292/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu - dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu 24.08.2018
Zarządzenie PMT 291/2018w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia do spraw wyborów 22.08.2018
Zarządzenie PMT 290/2018zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Toruniu 22.08.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A