Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7878795
Data (2018-02-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6140
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 52/2018w sprawie ustalenia zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. 21.02.2018
Zarządzenie PMT 51/2018zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych 14.02.2018
Zarządzenie PMT 50/2018w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem na roboty budowlane "Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu" 14.02.2018
Zarządzenie PMT 49/2018w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem roboty budowlane "Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki"), podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" 14.02.2018
Zarządzenie PMT 40/2018w sprawie powołania w 2018 roku komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 07.02.2018
Zarządzenie PMT 39/2018w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Toruń prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wielki Rów 07.02.2018
Zarządzenie PMT 38/2018zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym w Toruniu 07.02.2018
Zarządzenie PMT 37/2018w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia reformy ochrony danych osobowych 07.02.2018
Zarządzenie PMT 36/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 07.02.2018
Zarządzenie PMT 35/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 02.02.2018
Zarządzenie PMT 34/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia 01.02.2018
Zarządzenie PMT 32/2018w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania dokumentacji i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2015 w Urzędzie Miasta Torunia 31.01.2018
Zarządzenie PMT 31/2018w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład budynków przy ul. Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 31.01.2018
Zarządzenie PMT 30/2018w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Poznańskiej 98 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 31.01.2018
Zarządzenie PMT 29/2018w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza w szkole podstawowej oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 31.01.2018
Zarządzenie PMT 28/2018w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Toruniu 31.01.2018
Zarządzenie PMT 27/2018w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu 31.01.2018
Zarządzenie PMT 26/2018w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Torunia 25.01.2018
Zarządzenie PMT 25/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych 24.01.2018
Zarządzenie PMT 24/2018w sprawie ustalenia "Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu" 24.01.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A