Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 24.04.2018
Data (2018-04-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6170
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 80/2018w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki antykorupcyjnej 28.03.2018
Zarządzenie PMT 73/2018w sprawie ustalenia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski 21.03.2018
Zarządzenie PMT 72/2018w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych 21.03.2018
Zarządzenie PMT 71/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 20.03.2018
Zarządzenie PMT 70/2018w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ulicy Mickiewicza, al. Św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego służebnościami przesyłu 14.03.2018
Zarządzenie PMT 69/2018w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Brzoskwiniowej 45 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 14.03.2018
Zarządzenie PMT 68/2018w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ulicach Pszczelnej i Ustronnej 14.03.2018
Zarządzenie PMT 67/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 13.03.2018
Zarządzenie PMT 66/2018w sprawie ustalenia celów jakościowych realizowanych w roku 2018 w Urzedzie Miasta Torunia 09.03.2018
Zarządzenie PMT 65/2018w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia weryfikacji wniosków złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 r. 07.03.2018
Zarządzenie PMT 64/2018w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Toruńskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego 07.03.2018
Zarządzenie PMT 63/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego Zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia 06.03.2018
Zarządzenie PMT 62/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia 05.03.2018
Zarządzenie PMT 61/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 01.03.2018
Zarządzenie PMT 60/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze 01.03.2018
Zarządzenie PMT 59/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń i kierunków zmian, sposobów ich wdrażania oraz koordynacji działań w tym zakresie, zmierzających do kompleksowego, sukcesywnego rozwoju zespołu staromiejskiego 28.02.2018
Zarządzenie PMT 58/2018w sprawie określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 28.02.2018
Zarządzenie PMT 57/2018w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2018-2025 28.02.2018
Zarządzenie PMT 56/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceny projektów inwestycyjnych i remontowych dla zadania pn. "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu" 28.02.2018
Zarządzenie PMT 55/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia 26.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A