Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991518
Data (2021-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 7432
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 244/2021zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Torunia 17.09.2021
Zarządzenie PMT 243/2021w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny działań edukacyjnych przeprowadzonych w placówkach oświatowych biorących udział w konkursie "Zbieramy makulaturę (i nie tylko) EKOKONKURS" 15.09.2021
Zarządzenie PMT 242/2021w sprawie powołania Zespołu doradczego Prezydenta Miasta Torunia do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2021 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 15.09.2021
Zarządzenie PMT 241/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta Torunia 10.09.2021
Zarządzenie PMT 240/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu 10.09.2021
Zarządzenie PMT 239/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Toruniu 10.09.2021
Zarządzenie PMT 238/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 10.09.2021
Zarządzenie PMT 237/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu 10.09.2021
Zarządzenie PMT 236/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu 03.09.2021
Zarządzenie PMT 235/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu 03.09.2021
Zarządzenie PMT 234/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 im. Tonyego Halika w Toruniu 03.09.2021
Zarządzenie PMT 233/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 03.09.2021
Zarządzenie PMT 232/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu 03.09.2021
Zarządzenie PMT 231/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Czesława Janczarskiego w Toruniu 03.09.2021
Zarządzenie PMT 230/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu 03.09.2021
Zarządzenie PMT 229/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu 03.09.2021
Zarządzenie PMT 228/2021w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu 03.09.2021
Zarządzenie PMT 227/2021w sprawie szczegółowego określenia zadań i kompetencji Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta 01.09.2021
Zarządzenie PMT 226/2021w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Miasta 01.09.2021
Zarządzenie PMT 225/2021w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Torunia 31.08.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A