Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927739
Data (2019-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2164
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 127/2019Świadczenie usługi Serwisowania Systemu Otago, złożonego z Podsystemów - NOWY_TERMIN_SKŁADANIA_OFERT 07.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 125/2019Przetarg nieograniczony na: „Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru Staromiejskiego obejmujący dostawę, montaż, dekoracji iluminacji świątecznej - sezon III dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2019/2020”. 02.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 122/2019Przetarg nieograniczony na dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. 02.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 124/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie iluminacji świetlnej kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu 30.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 120/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia „Otago” -zmiana terminu składania ofert na 4.10.2019 r. 24.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 119/2019Przetarg nieograniczony na dostarczenie i posadzenie 116 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją. 24.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 117/2019Przetarg nieograniczony na dostarczenie i posadzenie 177 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją. 24.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 118/2019Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją i konfiguracją Kupującemu systemu zarządzania danymi 18.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 113/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 18.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 112/2019Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu”. 13.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 111/2019Przetarg nieograniczony na: wykonania zadania pn.:„ Remont konserwatorski odcinków murów miejskich pomiędzy ul. Most Pauliński a Wałami gen. Sikorskiego, na tyłach pl. Podominikańskiego (wzdłuż Strugi Toruńskiej) – strona wschodnia 13.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 110/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynku użyteczności publicznej – zespołu grodzy VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 10.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 105/2019Przetarg nieograniczony na dostawa wraz z instalacją i konfiguracją Kupującemu systemu zarządzania danymi. 26.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 106/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu - nowy termin składania ofert: 5 września 2019 r. 23.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 103/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.:„ Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej”. 23.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 107/2019Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu. 21.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 100/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo – gospodarczego na Klub Ucznia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu”. 16.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 16.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 104/2019Przetarg nieograniczony na budowę windy, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizację budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu”. 14.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 96/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu”. 14.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A