Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Data (2020-03-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2209
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2020Przetarg nieograniczony na budowę Pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 25.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 36/2020Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Gminny Program Rewitalizacji - „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 w Toruniu wraz z podwórzem na cele społeczne’’. 24.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 29/2020Przetarg nieograniczony na: „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Fałata 96 w Toruniu”. 24.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 26/2020Przetarg nieograniczony na „Przebudowę pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu”. 24.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 24/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 w Toruniu. 20.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2020Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowych nadzorów inwestorskich. 20.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 31/2020Przetarg nieograniczony na dostawę 28 kamer stacjonarnych do modernizowanego osiedlowego systemu monitoringu wizyjnego, dostawa 15 kamer stacjonarnych z osprzętem dla TTBS na osiedle Solanki w ramach budżetu obywatelskiego. 19.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 27/2020Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Szumana 2 w Toruniu - nowy termin składania ofert- 10.04.20202r . 19.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 18/2020Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 w Toruniu na cele społeczne” 19.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu – II etap. 18.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 25/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 11.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 21/2020Przetarg nieograniczony na modernizację budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu- wymiana oświetlenia w budynku szkolnym - nowy termin składania ofert: 31 marca 2020 r. 10.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 17/2020Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem – Etap II w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu. 04.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 13/2020Przetarg nieograniczony na na dostarczenie i posadzenie 284 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją. 25.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 12/2020Przetarg nieograniczony na remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”. 24.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 9/2020Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - nowy termin składania ofert . 12.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2020Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 10.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 8/2020Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Osikowej 15 w Toruniu na kształcenie praktyczne w zawodzie technik hotelarstwa i usług turystycznych -„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu”. 10.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 6/2020Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Żłobka Miejskiego przy u. Andersa 21 w Toruniu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną>>UWAGA< 03.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 7/2020Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac- nowy termin składania ofert: 19 lutego 2020 r. 31.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A