Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.08.2017
Data (2017-08-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1808
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 156/2017 Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie basenów letnich wraz z zapleczem przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robot budowlanych 21.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 161/2017 Przetarg nieograniczony - „Termomodernizacja budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu”. 19.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 160/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. 1. Przeniesienie oddziałów przedszkolnych z budynku SP nr 2 przy ul. Targowej 15/1 na parter budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Pająkowskiego 44/52 w Toruniu 2. Przeniesienie oddziałów przedszkolnych na parter w SP nr 6 przy ul Łąkowej 13 w Toruniu 3. Przeniesienie oddziału przedszkolnego z I piętra na parter w ZS nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 w Toruniu 4. Modernizacja sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ZSIŚ przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu. 17.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 165/2017 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220a w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową budynku. 16.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 163/2017 Przetarg nieograniczony na usługę promocji miasta Torunia w ramach przewozu pasażerów na trasie z Torunia do Portu Lotniczego Bydgoszcz w Białych Błotach oraz z Portu Lotniczego Bydgoszcz do Torunia poprzez eksponowanie reklamy na taborze obsługującym powyższe połączenie. 16.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 158/2017 Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej 45-47 w Toruniu. 10.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 157/2017 Przetarg nieograniczony na : zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej i placów zabaw w ramach programu Osiedla na start w następujących częściach:- część I: Plac zabaw w Czerniewicach na terenie ZS nr 34, -część II: Siłownia zewnętrzna na Podgórzu przy ul. Krętej, -Cześć III: Siłownia zewnętrzna i plac zabaw na Skarpie przy ul. Szarych Szeregów/Witosa. 10.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 155/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z informacja producenta wyposażenia dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu 09.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 159/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Lubię moją szkołę – budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie ZS nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 w Toruniu”. 08.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 137/2017 Przetarg nieograniczony na prace konserwatorskie ruin kościoła i klasztoru podominikańskiego, zagospodarowanie otoczenia – etap II oraz prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 08.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 153/2017 Przetarg nieograniczony - Odpoczywaj w lesie, budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu wraz z budową miejsc postojowych wiaty drewnianej oraz siłowni na wolnym powietrzu”. 07.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 146/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”. 04.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 145/2017 Przetarg nieograniczony na pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko- pomorskim”. 04.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 154/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego w Toruniu do celów rekreacyjno-sportowych”. 31.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 144/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 35-37 w Toruniu na potrzeby Książnicy Kopernikańskiej”. 31.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 141/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Ocieplenie - termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39 wraz z budową windy”. 31.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 152/2017 Przetarg nieograniczony na budowę przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu - nowy termin składania ofert_25-08-2017 r. 28.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 151/2017 Przetarg nieograniczony na „Modernizację boiska do koszykówki i piłki ręcznej na O/M Na Skarpie w Toruniu przy ul. Bolta 2/ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15. 26.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 150/2017 Przetarg nieograniczony na modernizację (wymianę) wewnętrznych instalacji elektrycznych i wykonanie robót malarskich po wymianie instalacji elektrycznych na II piętrze w budynku głównym Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Osikowej 15 w Toruniu 26.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 149/2017 Przetarg nieograniczony na usługę zarządzania i koordynacji projektu pn. „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim” 24.07.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A