Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7879677
Data (2018-02-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1900
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 21/2018Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją modułowego systemu serwerowego oraz macierzy dyskowej wraz z niezbędnym wyposażeniem 20.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 17/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 15.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 14.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2018Przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 14.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 7/2018Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania terenów zieleni miejskiej w 14 sektorach w Toruniu na lata 2018- 2021 13.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2018Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z informacją producenta wyposażenia dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu 12.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 16/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMT przy ul. Batorego 38-40 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową schodów zewnętrznych i budową platformy dla niepełnosprawnych. 09.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 13/2018Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac) uwaga: nowy termin składania ofert: 21.02.2018 09.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 11/2018Przetarg nieograniczony na druk materiałów poligraficznych ( wraz z dostawą) na potrzeby działań związanych z realizacją konsultacji społecznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 09.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 19/2018Przetarg nieograniczony na nadanie i/lub aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego miasta Torunia 08.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 15/2018Przetarg nieograniczony na budowę basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu. 07.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 9/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn: „Wentylacja mechaniczna hali sportowej ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu.” 01.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 6/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Adaptacja Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego przy ul. Gen. Sowińskiego 9-11 w Toruniu - II etap”. 01.02.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 2/2018Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa. 26.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 5/2018Przetarg nieograniczony na wyłonienie zarządcy miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu. 18.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2018Przetarg nieograniczony na zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Toruńska Agenda Kulturalna 18.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 3/2018Przetargu nieograniczony na wyłonienie zarządcy miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu. 18.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”. 17.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 239/2017Konkurs: "Opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej oraz pokazów multimedialnych w Koszarach Bramy Chełmińskiej (fort B66) w Toruniu”. 03.01.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 240/2017Konkurs: Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż alei św. Jana Pawła II w Toruniu” 22.12.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A