Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11584773
Data (2020-01-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2189
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2020Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa. 28.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 5/2020Przetarg nieograniczony na wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc - nowy termin składania ofert-30-01 17.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 3/2020Przetarg nieograniczony na naświetlenie, druk materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 30.01.2020. 16.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2020Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II.UWAGA-NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 10/02/2020 16.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 153/2019Przetarg nieograniczony na adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne” - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 06.02.2020r. 13.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 154/2019Przetarg nieograniczony na wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc. 02.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 151/2019Przetarg nieograniczony na naświetlenie diapozytywów oraz druk i dostawę Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego „IKAR” w 2020 r. 23.12.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 152/2019Przetarg nieograniczony na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia. 11.12.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 149/2019Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby UMT oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 09.12.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 146/2019Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Żłobka Miejskiego przy u. Andersa 21 w Toruniu”.- współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 09.12.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 150/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego. 04.12.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 148/2019Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki). 28.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 147/2019Przetarg nieograniczony na dostawę kserokopiarki -nowy termin składania ofert: 09.12.2019 r. 28.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 142/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II. 28.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 144/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji alejek wraz z odwodnieniem przy stawie oraz budowa zejścia północnego przy kaskadzie w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 25.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 140/2019Przetarg nieograniczony na wybudowanie i uruchomienie 5 punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 22.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 143/2019Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. 21.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 139/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego. 20.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 138/2019Przetarg nieograniczony na „Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających na terenie miasta Torunia”. 15.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 136/2019Przetarg nieograniczony na: usługę prowadzenia eksploatacji urządzeń iluminacji: świątecznej, obiektów zabytkowych i innych obiektów na terenie miasta Torunia 14.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A