Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675282
Data (2020-06-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2235
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 54/2020Przetarg nieograniczony na budowę WC dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 w Toruniu. 02.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 52/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu”. oraz - „Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu”. 29.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 53/2020Przetarg nieograniczony na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego 13-21 i 33-34 w Toruniu. 26.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 49/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych zadań pn. :„Winda przy budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25”.oraz „Winda osobowa i pochylnia dla osób niepełnosprawnych dla budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11-15”. 16.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Infrastruktura sportowa (3 -torowa bieżnia okólna, 4-torowa bieżnia prosta, pole do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal) wspólna dla Szkoły Podstawowej nr 23 i Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Toruniu”. 15.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 50/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu ZSMEiE przy ul. Św. Józefa 26” w Toruniu - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT . 11.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 48/2020Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu. 06.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 47/2020Przetarg nieograniczony na modernizację budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu” - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT. 29.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 46/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych oraz budowę toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 w Toruniu. 29.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 45/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO przy Pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu”. 27.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 43/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. 24.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 42/2020Przetarg nieograniczony na „Przebudowę pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu”. 24.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 41/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Filomatów Pomorskich w Toruniu.” 21.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 38/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Budowa windy w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 21.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 33/2020Przetarg nieograniczony na utrzymanie terenów zieleni w dwunastu lokalizacjach na terenie Torunia. 17.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 39/2020Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw pomiędzy ul. Kusocińskiego 6 a Malinowskiego 5 w Toruniu. 16.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 40/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Sport to zdrowie –rewitalizacja boiska usytuowanego pomiędzy budynkami przy ul. Szarych Szeregów 5-7.” 10.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 22/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne” _NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 30.04.2020 r. 08.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 37/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili”. 07.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 34/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Gminny Program Rewitalizacji; Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej. 07.04.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A