Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 08.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11239958
Data (2019-12-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2179
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 150/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego. 04.12.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 148/2019Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki). 28.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 147/2019Przetarg nieograniczony na dostawę kserokopiarki -nowy termin składania ofert: 09.12.2019 r. 28.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 142/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II. 28.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 144/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji alejek wraz z odwodnieniem przy stawie oraz budowa zejścia północnego przy kaskadzie w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 25.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 140/2019Przetarg nieograniczony na wybudowanie i uruchomienie 5 punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 22.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 143/2019Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. 21.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 139/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego. 20.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 138/2019Przetarg nieograniczony na „Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających na terenie miasta Torunia”. 15.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 136/2019Przetarg nieograniczony na: usługę prowadzenia eksploatacji urządzeń iluminacji: świątecznej, obiektów zabytkowych i innych obiektów na terenie miasta Torunia 14.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 137/2019Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki. 13.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 133/2019Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie 106 punktów wypoczynku oraz 15 skwerów relaksu w ramach realizacji zadania „Toruń miastem pieszych” na terenach zieleni w Toruniu zgodnie z wskazanymi lokalizacjami”. 12.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 132/2019Zamówienie publiczne w trybie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług ochrony fizycznej budynków, ochrony w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Torunia 30.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 134/2019Przetarg nieograniczony na dostarczenie i posadzenie 80 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją na terenie miasta Torunia. 29.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 131/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie iluminacji świetlnej kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu 21.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 127/2019Świadczenie usługi Serwisowania Systemu Otago, złożonego z Podsystemów - NOWY_TERMIN_SKŁADANIA_OFERT 07.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 125/2019Przetarg nieograniczony na: „Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru Staromiejskiego obejmujący dostawę, montaż, dekoracji iluminacji świątecznej - sezon III dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2019/2020”. 02.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 122/2019Przetarg nieograniczony na dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. 02.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 124/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie iluminacji świetlnej kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu 30.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 120/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia „Otago” -zmiana terminu składania ofert na 4.10.2019 r. 24.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A