Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.10.2017
Data (2017-10-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1835
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 192/2017Przetarg nieograniczony - Odpoczywaj w lesie, budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu wraz z budową miejsc postojowych wiaty drewnianej oraz siłowni na wolnym powietrzu. 12.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 190/2017Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, eksploatację wraz z utrzymaniem dekoracji iluminacji świątecznej oraz demontaż, przewiezienie do magazynu i magazynowanie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego obszaru Zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2017/2018. 12.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 191/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Sport to zdrowie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu 11.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 189/2017Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, ochronie w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemu alarmowego w obiektach Urzędu Miasta Torunia 11.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 187/2017Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości odtworzeniowej nakładów budowlanych i składników roślinnych dla potrzeb Gminy Miasta Toruń. 05.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 186/2017Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na teren rekreacyjny przy ul. Świerkowej w Toruniu. 05.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 188/2017Przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia eksploatacji urządzeń iluminacji świątecznej i iluminacji obiektów zabytkowych w Toruniu. 03.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 173/2017Przetarg nieograniczony na - Organizację i realizację usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Torunia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. 02.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 179/2017Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej 45-47 w Toruniu. 28.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 184/2017Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń oraz wykonywanie usług towarzyszących, związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy w latach 2018-2019 27.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 182/2017Dostawa energii elektrycznej 22.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 181/2017Przetarg nieograniczony na „Modernizacja boiska do koszykówki i piłki ręcznej na O/M Na Skarpie w Toruniu przy ul. Bolta 2/ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15. 22.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 185/2017Przetarg nieograniczony na opracowanie „studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w Toruniu. 21.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 183/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta”. 21.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 176/2017Przetarg nieograniczony wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich Toruniu” w granicach terenu obejmującego działki geodezyjne nr 206, 207/2 obręb 6 w Toruniu. 19.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 178/2017Przetarg nieograniczony na prace konserwatorskie ruin kościoła i klasztoru podominikańskiego, zagospodarowanie otoczenia – etap II oraz prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 18.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 172/2017Przetarg nieograniczony „Rubinkowo chce ćwiczyć, rewitalizacja boiska przy ul. Ludwika Rydygiera 23a/ ul. Zygmunta Mocarskiego 4 w Toruniu - Etap I”. 18.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 180/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Lubię moją szkołę – budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie ZS nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 w Toruniu”. 15.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 177/2017Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie basenów letnich wraz z zapleczem przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robot budowlanych. 11.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 166/2017Przetarg nieograniczony na realizację prac konserwatorskich dla zadania „Prace konserwatorskie muru przy Stawie Komtura”, w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II. 11.09.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A