Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017

Liczba wejść na stronę: 6771451
Data (2017-04-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1700
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 58/2017 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji budynków użyteczności publicznej – zespół grodzy V i VI z blokhauzem i prochownią z przeznaczeniem na szalet miejski i informację turystyczną 21.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2017 Przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu zielonego „Odpoczynek w parku pomiędzy ulicami Szczecińską, Krynicką, Koszalińską wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. 20.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 49/2017 Przetarg nieograniczony na :Część 1 - „Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej na powietrzu w lokalizacji SM „Na Skarpie” nieruchomość „Anna”, wzdłuż chodnika pomiędzy budynkami ul. Stamma 2, a ul.Teligi 3 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. Część 2 - „Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej na powietrzu w lokalizacji SM „Na Skarpie” nieruchomość „Bożena I”, na części boiska pomiędzy budynkami przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 i 4 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. Część 3 - „Zaprojektowanie i wybudowanie placu rekreacyjnego dla dorosłych – siłowni zewnętrznej w lokalizacji SM „Rubinkowo”, od strony południowo – zachodniej budynków przy ul. Dziewulskiego 26 i Dziewulskiego 28 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych 20.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 54/2017 Przetarg nieograniczony na na realizację usługi, przygotowania do druku, druku i kolportażu samorządowej wkładki informacyjnej do lokalnej gazety. 19.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 53/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę platformy sprzętowej, aplikacyjnej i licencji do modernizowanego systemu monitoringu wizyjnego spółdzielni mieszkaniowych w zasobach MSM, dostawa 22 dysków twardych do macierzy zapisującej archiwum miejskiego systemu monitoringu. 19.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 50/2017 Przetarg nieograniczony na prowadzenie kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych wraz z windykacją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu. 19.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 52/2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem –etap V (windy towarowej) w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Stawisińskiego 7 w Toruniu. 14.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 42/2017 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard wielkości minimum 11 m2 (format 5 m x 2,3 m) dla potrzeb promocji Miasta Torunia, polegającej na druku i ekspozycji materiałów promocyjnych Miasta Torunia 11.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 45/2017 Przetarg nieograniczony - „Budowa budynku środowiskowego domu samopomocy o funkcji rekreacyjno - szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Storczykowej w Toruniu’’. 07.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 44/2017 Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw oraz miejsca do wypoczynku przy ul. Solankowej / Włocławskiej w Czerniewicach. 07.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 40/2017 Przetarg nieograniczony na - wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowackiego 118 na potrzeby MOPR” . 07.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 47/2017 Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 04.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 46/2017 Przetarg nieograniczony na modernizację dziedzińca szkolnego wraz z budową wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu” 04.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 39/2017 Przetarg nieograniczony -„Zagospodarowanie terenu, dostawa i montaż windy zewnętrznej w budynku III LO przy ul. Raszei 1 w Toruniu przystosowanego na cele biblioteki”. 04.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 36/2017 Przetarg nieograniczony na : „Zaprojektowanie i wybudowanie Placu do Street – Workoutu wraz z punktem czerpalnym wody pitnej, w sąsiedztwie istniejącej siłowni zewnętrznej, w lasku przy ul. Bema wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. 04.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 35/2017 Przetarg nieograniczony - wymiana wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu 04.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 43/2017 Przetarg nieograniczony na adaptację segmentu budynku ZSO nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich nr 6 w Toruniu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 03.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 41/2017 Przetarg nieograniczony - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu”. 03.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 38/2017 Przetarg nieograniczony -„Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Bolta 14 w Toruniu’’. 03.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 37/2017 Przetarg nieograniczony na :„Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia trasy biegowej wzdłuż Martówki w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. 03.04.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A