Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Data (2019-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2127
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 75/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Dla dorosłych i dla dzieci – budowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oś. Bielawy przy ul. Szczecińskiej 38 w Toruniu”. 06.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 71/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 06.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 77/2019Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem tablic wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. 03.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 76/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zapraszamy do zabawy- rozbudowa z przebudową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu.” 03.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 74/2019Przetarg nieograniczony na "Garbatą Ścieżkę Rowerową" wzdłuż ul. Szosa Lubicka i Przy Skarpie w Toruniu. 03.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 73/2019Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów 210 w Toruniu. 30.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 72/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zdrowy mikroklimat na Barbarce – budowa tężni solankowej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu. 30.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 70/2019Przetarg nieograniczony na: wykonania zadania pn.„W zdrowym ciele zdrowy duch” - modernizacja placu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 przy ulicy Ogrodowej 3/5 w Toruniu”. 17.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 69/2019Przetarg nieograniczony na: „Budowę placu zabaw „Mały Mickiewicz” przy ul. Mickiewicza 3 w Toruniu”. 17.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 65/2019Przetarg nieograniczony na: Digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 17.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 67/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu. 13.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 66/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu tj. modernizacja 3 sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu”. 10.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 64/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 08.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 61/2019Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem etap I (parter) w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu 08.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 63/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 06.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 58/2019Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont zespołów sanitarno-szatniowych przy sali gimnastycznej – Etap I i III {piwnica, parter} w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu. 06.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 62/2019Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej Gminy Miasta Toruń poprzez przyłącza do czterech szkół podstawowych w Toruniu. 30.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2019Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku głównego w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 88/90 w Toruniu - II Etap realizacji. 30.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 56/2019Przetarg nieograniczony na „Remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”. 26.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 47/2019Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją Kupującemu oraz uruchomienie Systemu Kolejkowego we wskazanych budynkach Urzędu Miasta Torunia. 18.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A