Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10489539
Data (2019-08-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2148
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 100/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo – gospodarczego na Klub Ucznia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu”. 16.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 16.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 104/2019Przetarg nieograniczony na budowę windy, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizację budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu”. 14.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 96/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu”. 14.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 94/2019Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych 13.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 102/2019Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12 w Toruniu”. 09.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 99/2019Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 02.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 98/2019Przetarg nieograniczony na remont boiska, bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. 31.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 95/2019Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu. 30.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 91/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynku użyteczności publicznej – zespołu grodzy VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu 30.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 93/2019Przetarg nieograniczony na „Remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”. 29.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 90/2019Przetarg nieograniczony: "Garbata Ścieżka Rowerowa” wzdłuż ul. Szosa Lubicka i Przy Skarpie w Toruniu. 24.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 88/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zdrowy mikroklimat na Barbarce – budowa tężni solankowej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu . 12.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 84/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 11.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ‘Likwidację podziemnego składu opału przy ul. Rabiańskiej w Toruniu”. 09.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 85/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12 w Toruniu”. 08.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Dla dorosłych i dla dzieci – budowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oś. Bielawy przy ul. Szczecińskiej 38 w Toruniu”. 08.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 87/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 04.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu. 28.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 79/2019Przetarg nieograniczony na „Remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”. 21.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A