Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212512
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2249
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 72/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu. 13.08.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 71/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 31.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 62/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja kotłowni gazowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu”. 21.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 68/2020Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Szumana 2 w Toruniu. 20.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 66/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 09.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 67/2020Przetarg nieograniczony na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego 13-21 i 33-34 w Toruniu. 08.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 64/2020Pełnienie kompleksowych nadzorów inwestorskich. 07.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 65/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Budowa windy w budynku Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu. 02.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 63/2020Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Szumana 2 w Toruniu. 29.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 61/2020Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do szkół Gminy Miasta Toruń. 26.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 59/2020Przetarg nieograniczony na sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych wynikających z „Aneksu do harmonogramu prac” stanowiącego załącznik do umowy nr BPI.271.1.2019, dotyczącego digitalizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenia bazy danych BDOT500, modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenia działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia UWAGA!przedmiotowe postępowanie zostało omyłkowo wszczęte w procedurze "krajowej". Prawidłowym miejscem publikacji ogłoszenia o przetargu jest Suplement Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 18.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2020 Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 15.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 55/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych zadań pn. :„Winda przy budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25”.oraz „Winda osobowa i pochylnia dla osób niepełnosprawnych dla budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11-15”. 15.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 58/2020przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Budowa windy w budynku Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 w Toruniu. 10.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 54/2020Przetarg nieograniczony na budowę WC dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 w Toruniu. 02.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 52/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu”. oraz - „Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu”. 29.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 53/2020Przetarg nieograniczony na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego 13-21 i 33-34 w Toruniu. 26.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 49/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych zadań pn. :„Winda przy budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25”.oraz „Winda osobowa i pochylnia dla osób niepełnosprawnych dla budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11-15”. 16.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Infrastruktura sportowa (3 -torowa bieżnia okólna, 4-torowa bieżnia prosta, pole do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal) wspólna dla Szkoły Podstawowej nr 23 i Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Toruniu”. 15.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 50/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu ZSMEiE przy ul. Św. Józefa 26” w Toruniu - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT . 11.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A