Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 12.12.2017
Data (2017-12-12)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1872
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 234/2017konkurs: REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO IDEOWO-KONCEPCYJNEGO dla zadania pt.ZAGOSPODAROWANIE PRAWOBRZEŻA WISŁY W TORUNIU NA TERENACH POŁOŻONYCH OD PRZYSTANI AZS DO PORTU DRZEWNEGO. 08.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 233/2017Konkurs: JEDNOETAPOWY IDEOWO-KONCEPCYJNEGO dla zadania pt.ZAGOSPODAROWANIE LEWOBRZEŻA WISŁY W TORUNIU NA TERENACH POŁOŻONYCH OD KĘPY BAZAROWEJ WRAZ Z TERENEM MAJDANÓW I ZAMKU DYBOWSKIEGO. 08.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 228/2017Przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 07.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 224/2017Przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Dostosowanie wejścia do Urzędu Pocztowego nr 9 przy ul. Szosa Chełmińska 140 - przebudowa schodów w celu dostosowania dla osób poruszających się na i z wózkami”. 04.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 225/2017Przetarg nieograniczony na sukcesywną sprzedaż oraz dostarczenie materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 23.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 221/2017Przetarg nieograniczony na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia. 23.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 226/2017Przetarg nieograniczony na budowę skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu 22.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 223/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „100-lecie Cmentarza przy ul. Wybickiego w Toruniu – alejki." 22.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 222/2017Przetarg nieograniczony na budowę zewnętrznej windy przy budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 20.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 218/2017Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 20.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 214/2017Przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizację „termomodernizacji obiektów gminnych w Toruniu. 20.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 220/2017Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rolniczej w Toruniu w ramach gminnego budownictwa mieszkaniowego 16.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 219/2017Przetarg nieograniczony - Odpoczywaj w lesie, budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu wraz z budową miejsc postojowych wiaty drewnianej oraz siłowni na wolnym powietrzu. 16.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 203/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.„Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu”. 16.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 217/2017Przetarg nieograniczony na zarządzanie miejską instytucją kultury pod nazwą Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu 13.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 216/2017Przetarg nieograniczony na zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą "Centrum Kultury Zamek Krzyżacki". 13.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 215/2017Przetarg nieograniczony na zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Toruńska Agenda Kulturalna 13.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 212/2017Przetarg nieograniczony na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu – etap II. 03.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 209/2017Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMT przy ul. Batorego 38-40 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową schodów zewnętrznych i budową platformy dla niepełnosprawnych. 03.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 206/2017Przetarg nieograniczony - „Rubinkowo chce ćwiczyć, rewitalizacja boiska przy ul. Ludwika Rydygiera 23a/ ul. Zygmunta Mocarskiego 4 w Toruniu - Etap I”. 03.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A