Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 28.05.2017
Data (2017-05-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1723
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 87/2017 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji budynków użyteczności publicznej – zespół grodzy V i VI z blokhauzem i prochownią z przeznaczeniem na szalet miejski i informację turystyczną 26.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 81/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.. „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej”. 26.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem –etap II, III, IV (parter, I piętro) w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Szosa Chełmińska 130 w Toruniu. 25.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 76/2017 Przetarg nieograniczonz na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu”. 25.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 74/2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 23.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 79/2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem –etap I a w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4 w Toruniu. 22.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 73/2017 Przetarg nieograniczony na rewitalizację terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu. 19.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 63/2017 Przetarg nieograniczony - Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu. 19.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 80/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. remont i przebudowę zieleńca „Ogród Muzyków” pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Aleją 500-lecia w Toruniu. 18.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 65/2017 Przetarg nieograniczony na -„Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni alejek w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. 18.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 71/2017 Przetarg nieograniczony na 1) instalację łączy operatorskich i niezbędnych urządzeń transmisyjnych, konfiguracja łączy internetowych do sprzętu komputerowego, uruchomienie sygnału internetowego na komputerze: a) w 215 lokalizacjach łączem stałym kablowym w technologii Fast Ethernet lub 1 Gb Ethernet zakończonym wtyczką RJ-45, b) w 15 lokalizacjach sygnałem mobilnym GSM, 2) świadczenie usługi dostępu do Internetu i serwisowanie usługi dostępu w 230 lokalizacjach na terenie Miasta Torunia - nowy termin składania ofert: 24 maja 2017 r 15.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 64/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę: część 1: 72 zestawów komputerowych na potrzeby Wydziałów UMT i TCUW, część 2: 12 laptopów na potrzeby UMT, część 3: licencji Microsoft Office Standard 2026 SNGL MVL z prawem do obniżenia wersji do Microsoft Office Standard 2010 SNGL MVL w programie licencjonowania grupowego (wolumenowego) MPSA na potrzeby UMT, TCUW, TCŚR – 88 sztuk. 15.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 69/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie podziemnej sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu, ul. Rudacka 149/151 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 12.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 56/2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym – Etap I { pom. 1 } w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Legionów 19/25 w Toruniu”. 12.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 67/2017 Przetarg nieograniczony na 1.Modernizacja (wymiana) wewnętrznych instalacji elektrycznych i wykonanie robót malarskich po wymianie instalacji elektrycznych na II piętrze w budynku głównym Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Osikowej 15 w Toruniu 2. Modernizacja instalacji elektrycznych na parterze i III piętrze w budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. 10.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 66/2017 Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń pożarowych w Zespole Szkół nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 09.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 68/2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 29.05 08.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 60/2017 Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej 45-47 w Toruniu. 02.05.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 62/2017 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową budynku. 28.04.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 61/2017 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMT przy ul. Batorego 39-40 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową schodów zewnętrznych i budową platformy dla niepełnosprawnych. 28.04.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A