Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.06.2018

Liczba wejść na stronę: 8294292
Data (2018-06-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1980
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 110/2018przetarg nieograniczony na modernizację budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu 22.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 105/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia – systemu Otago. 21.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 106/2018Przetarg nieograniczony na: przeniesienie oddziałów przedszkolnych z budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Targowej 15/17 na parter budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Pająkowskiego 44/52 w Toruniu. 19.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 102/2018Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych 19.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 92/2018Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania terenów zieleni miejskiej w XIV sektorze - Czerniewice w Toruniu na lata 2018- 2021 19.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 98/2018Przetarg nieograniczony na Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem – Etap I {parter bez stołówki} w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu. 15.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 94/2018Przetarg nieograniczony wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Modernizacja „starej” części Domu Pomocy Społecznej wraz z analizą potrzeb i koncepcją przebudowy części parterowej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu.” 14.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 93/2018Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 12.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 95/2018Przetarg nieograniczony na remont i przebudowa hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap I. 08.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2018Przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Rydygiera 30-32 w Toruniu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”. 07.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 96/2018Przetarg nieograniczony na remont kapitalny kuchni w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu”. 07.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2018Przetarg nieograniczony na na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 110.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uwaga: elektroniczny JEDZ. Nowy termin składania ofert: 12 lipca 2018 r. 29.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 91/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 90/2018Przetarg nieograniczony na ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 88/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 87/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: -Termomodernizacja budynku SP 11 ( mały budynek) przy ul. Fałata 96 w Toruniu ( dz.187 obr.5) . 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu”, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku w ramach części zamówienia : Część 1:Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, Część 2: Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17, Część 3: Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Łyskowskiego 15, Część 4: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Ligi Polskiej 8. UWAGA: JEDZ w wersji elektronicznej. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 85/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku w ramach części zamówienia: część 1: Budynek użyteczności publicznej, ul. Grudziądzka 126 b, część 2: Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, część 3: III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1, część 4: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28, część 5: Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22. UWAGA: JEDZ w wersji elektronicznej 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 84/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi zadania pn. Część 1: Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Dziewulskiego 41 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia i budową placu zabaw. Część 2:. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia w sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu. Część3: Zewnętrzne schody ewakuacyjne, koncepcja sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. 25.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi zadania pn. Część 1: Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu. Część 2:. Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1-5 w Toruniu. 25.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A