Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840520
Data (2020-10-29)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2266
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 94/2020Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy biletów, karnetów, znaczków oraz legitymacji (do biletów miesięcznych i biletów ulgowych specjalnych) komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń oraz wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej i kontrolek. 28.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 90/2020Przetarg nieograniczony na dostawę 15 kamer szybkoobrotowych PTZ w technologii IP, rozdzielczości HDTV 1080p dla rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia. 20.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 93/2020Postępowanie w oparciu o art. 138o ustawy PZP na świadczenie usług ochrony fizycznej budynków , ochrony w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Torunia - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 87/2020Przetarg nieograniczony na remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. 15.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 89/2020Przetarg nieograniczonego na druk i dostawę folderu promocyjnego. 13.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 09.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2020Przetarg nieograniczony na prowadzenie działań promocyjnych dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków”. 05.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 85/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu - AKTUALIZACJA ZAKRESU I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 01.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2020Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 23.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 78/2020przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka w Toruniu”. 16.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 81/2020Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 15.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 79/2020przetarg nieograniczony na na rekultywacje terenów trawników w Toruniu poprzez nasadzenie roślin ozdobnych. 11.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 77/2020Przetarg nieograniczony na remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. 08.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 75/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 08.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 76/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu. 07.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 73/2020Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka w Toruniu. 17.08.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 74/2020Przetarg nieograniczony na remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. 14.08.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 72/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu. 13.08.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 71/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 31.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 62/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja kotłowni gazowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu”. 21.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A