Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.10.2017
Data (2017-10-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2649
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 561/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodnika przy ul. Fałata66 w Toruniu. 18.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 560/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dla prowadzenia nadzoru inwestorskiego. 18.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 559/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie sieci obserwacji wód gruntowych na terenie Osiedla Działki Św. Józefa w Toruniu. 17.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 558/2017Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na opracowanie programu polityki zdrowotnej. 16.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 557/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie i wywiezienie chwastów i trawy z terenów Gminy Miasta Toruń. 16.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 556/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na Plac Rapackiego w Toruniu. 16.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 555/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Szosa Lubicka ( przejście podziemne) ul. Dziewulskiego i ul. Kard. Wyszyńskiego w Toruniu. 16.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 554/2017Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na budowę kanalizacji teletechnicznej / rurociągu kablowego z niezbędnymi technologicznie studniami kablowymi w ul. Żółkiewskiego o długości ok. 730m wraz z przełożeniem z kanalizacji sanitarnej oraz zakończeniem na istniejących przełącznicach światłowodowych kabli ZKS-XXOTKtsdFo 24 oraz ZKS-XXOTKtsdFo 72J. 13.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 553/2017Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 13.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 552/2017Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: realizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Rozbudowa systemu WiFi Gminy Miasta Toruń” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 13.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 551/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. "Grill pod daszkiem" przy ul. Gagarina w Toruniu. 12.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 550/2017Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Renowacja zieleni przy ul. Piastowskiej - kontynuacja". 12.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 549/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na realizację poniższego zadania: prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: 1) wymiana kamer analogowych na kamery cyfrowe. 2) doprowadzenie przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej do 18 nowych punktów kamerowych 12.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 548/2017Wydział Promocji zaprasza do składania ofert na druk zdjęć wielkoformatowych. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 547/2017Wydział Promocji zaprasza do składania ofert na druk kalendarzy na rok 2018. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 546/2017Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku przy ul. Legionów 70/76 w Toruniu. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 545/2017Wydział Informatyki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup: 12 telefonów IP z zasilaczami, 12 licencji do obsługi użytkowników IP centrali telefonicznej oraz zarządzania tymi użytkownikami w systemie OmniVista 8770 R1.3. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 544/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu (renowacji) i uzupełnienia stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu przy ul. Mickiewicza 5A/13 w Toruniu. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 543/2017Referat Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi trudnego klienta w administracji publicznej dla pracowników Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia. 10.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 542/2017Wydział Promocji ogłasza konkurs na opracowanie projektu oznaczeń strefy średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 09.10.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A