Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 24.04.2018
Data (2018-04-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2943
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 186/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przedłużenie usługi bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii WiFi (hot-spotów) w obszarze Rynku Staromiejskiego oraz Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 185/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla obsługi projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 184/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dzierżawę 30 sztuk dystrybutorów i dostawę wody do dystrybutorów w okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 roku. 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 183/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na wymianę kanalizacji deszczowej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu. 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 182/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Opracowanie koncepcji zmian w organizacji ruchu w układzie drogowym miasta w związku z przewidywanymi utrudnieniami podczas modernizacji mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu oraz przebudowy ul. Chopina, Alei św. Jana Pawła II, placu Artylerii Polskiej, Wałów gen. W. Sikorskiego, pl. Niepodległości.” 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie usługi Active Directory Domain Services obejmującej swoim zasięgiem całość infrastruktury Zamawiającego 20.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 180/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Przygotowanie dokumentacji projektowej – minimum projektu budowlanego – umożliwiającej na jej podstawie realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury teletechnicznej w ul. Przy Kaszowniku na potrzeby połączenia szafy sterowniczej SIP z nowymi peronami autobusowymi”. 20.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 179/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na korektę koron drzew, wycięcie drzewa, frezowanie korzenia drzewa oraz zebranie gałęzi, śmieci, zagrabienie liści wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 178/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej celem rozpoznania rynku na zakup i montaż klimatyzacji w budynkach przy ul.Legionów 220 i Bydgoskiej 5. 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 177/2018Wydział Prawny we współpracy z Wydziałem Edukacji prosi o składanie ofert na obsługę prawną. 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 176/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu". 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 175/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: przygotowanie gotowych do publikacji materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia i imprezy odbywające się na terenie miasta Torunia oraz działalność toruńskiego samorządu. 18.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 174/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na obsługę serwisową systemu Selwin WEB. 17.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 173/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 67A w Toruniu. 17.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 172/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę kostki dziennikarskiej – rozdzielacza sygnału dla Urzędu Miasta Torunia. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 171/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup licencji dla istniejącego w UMT oprogramowania Oracle Database w wersji Standard Edition 2 NUP ( z możliwością downgrade’u do Standard Edition) – licencja na 2 lata dla 25 użytkowników. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 170/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu” - Etap II. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 169/2018Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty spełniające warunki określone w mi. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) do składania ofert cenowych (cena brutto i netto) na: sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Torunia za rok 2017 wraz z pełną dokumentacją opisową. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 168/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek stalowych z oparciem i siedziskiem drewnianym oraz koszy stalowych na śmieci. Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 167/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 2 szt. elementów małej architektury - „parkletów” na ul. Olszewskiego w Toruniu. 16.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A