Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.02.2019
Data (2019-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3366
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 88/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanych piętrowych dwóch budynków (bliźniaków) mieszkalnych o pow. ok. 88 m2 i 85 m2 z dachami drewnianymi krytym papą oraz dwóch garaży murowanych z dachami drewnianymi krytymi papą oraz drewnianego pomieszczenia gospodarczego przy ul. Winnica 73 w Toruniu. 22.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 87/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Torunia. 22.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 86/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację w 2019r. specjalistycznych badań w zakresie uzależnienia od alkoholu. 21.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 85/2019Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na nadanie i/lub aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego miasta Torunia 19.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 84/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok.77 m2 z dachem drewnianym krytym papą. oraz murowanego garażu z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Batorego 83 w Toruniu. 19.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 83/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn.: „Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. 18.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 82/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny dotyczącej wykonania i dostarczenia tabliczek- znaków informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 18.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 81/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego piętrowego budynku mieszkalnego o pow. ok.79 m2 z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, parterowego murowanego pomieszczenia gospodarczego o pow. ok. 9 m2 oraz dwóch murowanych garaży z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Bielańskiej 56 w Toruniu. 15.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 80/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny aranżacji wnętrz pomieszczeń pawilonów nr 1 i 2 14.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 79/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok. 51 m2 z dachem drewnianym krytym papą oraz parterowego drewnianego pomieszczenia gospodarczego ok. 5 m2 przy ul. Winnica 59 w Toruniu. 14.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 78/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny dostawy 5 łódek typu Bat Wiślany wraz z wyposażeniem. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 77/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 76/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie Projektu wyposażenia pomieszczeń z wyceną przygotowaną na podstawie analizy rynku i spisu pomieszczeń wg załącznika nr 1 dla Projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę” 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 75/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: "Dostawa i rozładunek 150 szt. worków do podlewania drzew w Toruniu". 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 74/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu siedzisk drewnianych znajdujących się przy fontannie Cosmopolis ul. Fosa Staromiejska w Toruniu. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 73/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 1 rocznej okresowej kontroli miejskich placów zabaw zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. 13.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 72/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na malowanie wraz z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych szczeblin w ławkach znajdujących się w ciągu ul. Mickiewicza w Toruniu. 12.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 71/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów IT w serwerowni w Wydziale Geodezji i Kartografii UMT. 08.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 70/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 2 szt. toalet przenośnych dla osób niepełnosprawnych, fabrycznie nowych wykonanych z wysoko zagęszczonego polietylenu. 07.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 69/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia 07.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A