Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11584836
Data (2020-01-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3820
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 26/2020Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: nadanie i/lub aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego miasta Torunia 28.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 25/2020I. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaszenia pneumatycznego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz małego budynku magazynowego dla zadaszenia w okresie poza zimowym w lokalizacji ul. Przy Skarpie w Toruniu. 27.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 24/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na interwencyjna wycinka drzew wraz z frezowaniem pni w pasach drogowych oraz na terenach zieleni w Toruniu 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 23/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na konserwacja wału przeciwpowodziowego, rowu odpływowego wód powodziowych z zawala oraz przepustu wałowego na tym rowie w rejonie ulicy Przybyszewskiego w Toruniu 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 22/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na wykonanie jednego przeglądu okresowego pompy LFP INFRA IF 1000/150T przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w Toruniu. 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 21/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust.1 pkt 1 z zachowaniem wymagań określonych w art.62 ust.4 oraz przepisów Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane, tj. kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 20/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i nadzoru nad funkcjonowaniem przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, w okresie luty – grudzień 2020r. 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 19/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 2 akcji deratyzacji wzdłuż prawego i lewego brzegu koryta Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. St. Batorego do ujścia Strugi do Wisły (wyloty kanałów A i B) w Toruniu. 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 18/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 4 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 17/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1) przedłużenie obecnie posiadanych 500 licencji: ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite na okres 1 rok 2) przedłużenie obecnie posiadanych 50 licencji: ESET Endpoint Security Suite na okres 1 rok 3) przedłużenie obecnie posiadanych 10 licencji: ESET Endpoint Security for Mobile na okres 1 rok 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 16/2020Gmina Miasta Toruń, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji prosi o składanie ofert na usługę transportową świadczoną na rzecz Gminy Miasta Toruń w okresie 17 lutego - 25 marca 2020 r. 23.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 15/2020Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania i dostawy następujących skrzynek lęgowych: - 20 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu J - 80 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu B - 50 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu D. Pożądany termin realizacji: 10 dni od dnia zlecenia. 23.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 14/2020Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu rekompensaty za 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. 22.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 13/2020Dostawa 200 szt. koszy ulicznych wykonanych z tworzywa sztucznego. 20.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 12/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, kierując się potrzebą zorganizowania 2-dniowej konferencji w ramach cyklicznych spotkań Forum Organizatorów Transportu (FOT), zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację konferencji FOT” i składania ofert z ceną na usługę obejmującą m.in. zapewnienie miejsc noclegowych, catering oraz salę konferencyjną. 17.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 4/2020Wydział Architektury i Budownictwa zaprasza do złożenia ofert na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta Torunia w roku 2020 17.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 11/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia. 14.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 10/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Przedłużenie licencji wraz ze wsparciem technicznym na okres 1 roku dla: a) Barracuda NG Firewall VF500 NG Malware Protection Bundle b) Barracuda NG Firewall VF500 NG Advanced Threat Detection c) Barracuda NG Firewall VF500 z serwisem EU 14.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 9/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego zmian w zakresie obejmującym wykonanie „Leśnego Placu Zabaw” w lokalizacji zaprojektowanego amfiteatru na terenie osiedla Jar w Toruniu” 14.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 8/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację w 2020 roku specjalistycznych badań w zakresie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. 09.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A