Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927757
Data (2019-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3707
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 429/2019Urząd Miasta Torunia poszukuje posiadającego stosowne uprawnienia podmiotu do przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników administracyjno-biurowych – około 48 osób. 15.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 428/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na montaż dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na boisku sportowym przy ul. Chmielnej w Toruniu. 15.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 427/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty na wycinkę drzew obejmującą: • 1 szt. drzewa o gatunku świerk zwyczajny o obwodzie 76 cm przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 ( działka nr 14/7 obręb 14 ) – drzewo obumarłe • 1 szt. drzewa o gatunku klon zwyczajny o obwodzie 170 cm przy ul. Aleja Solidarnośći 3-13 (działka nr 6/10 obręb 14 ) – drzewo obumarłe • 1 szt. drzewa o gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 89 cm przy ul. Aleja Solidarnośći 3-13 (działka nr 6/10 obręb 14 ) – drzewo obumarłe • 2 szt. drzew o gatunku klon jawor o obwodzie 84 i 145 cm na terenie Jordanek (działka nr 2/4 i 2/1 obręb 14 ) 15.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 426/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych na potrzeby projektu: „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne”. 15.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 425/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji spotów radiowych w rozgłośni o zasięgu ponadregionalnym, promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 11.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 424/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Kontynuacja programu ochrony nekropolii toruńskich - prace konserwatorsko-restauratorskie przy nagrobku rodziny Ginterów na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu". 10.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 423/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego fragmentu murów obronnych na odcinku między Bramą Łazienną i Bramą Żeglarską w Toruniu. 10.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 422/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" zaprasza na złożenie oferty na prowadzenie nadzoru inwentorskiego dla zadań: 1) "Budowa przyłączy do miejskiej sieci światłowodowej i energetycznej dla 3 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta"; 2)"Prace instalacyjne dla 3 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta" zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z 2019 roku. 09.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 421/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na obszarze Doliny Drwęcy w Toruniu, 87-100 Toruń, ulica Turystyczna 130, działka ewid. nr 527 w obrębie nr 61, jednostka ewidencyjna: 046301_1, Toruń. 08.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 420/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia na realizację zamówienia dot.: "Naprawa ławek i wymiana koszy na śmieci na skwerze przed Cinema City przy Pl. NOT" 04.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 419/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 04.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 418/2019Wydział Gospodarki Komunalnej w celu oszacowania wartości budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej zaprasza do złożenia informacji o cenie za windykację należności Gminy Miasta Toruń z tyt. opłat dodatkowych wystawionych za brak ważnego biletu komunikacji miejskiej w Toruniu 04.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 417/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na prowadzenie nadzoru inwentorskiego. 03.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 416/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" zaprasza na złożenie oferty na wykonanie usługi prac instalacyjnych dla 3 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną w 2019 roku przez formę AKO Adam Kowalski z Torunia. 03.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 415/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" zaprasza na złożenie oferty na wykonanie usługi budowy przyłączy do miejskiej sieci światłowodowej i energetycznej dla 3 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną w 2019 roku przez formę AKO Adam Kowalski z Torunia. 03.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 414/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wymianę opraw oświetleniowych na korytarzach i na zewnątrz budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu obejmującej: 03.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 413/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji mobilnej dla miasta Torunia 03.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 412/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Kontynuacja programu ochrony nekropolii toruńskich - prace konserwatorsko-restauratorskie przy nagrobku rodziny Ginterów na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu". 02.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 411/2019Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania i analizy funkcjonowania obszarów parkingowych w Toruniu. 02.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty dotyczącej możliwości współpracy przy organizacji historycznego Balu 100 - Lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski, który odbędzie się 18 stycznia 2020 roku w godz. 20.00 – 05.00 (sobota) w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki przy ul. Aleja Solidarności 1-3 w Toruniu, w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi kelnerskiej i gastronomicznej. 01.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A