Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7879676
Data (2018-02-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2856
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 89/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Koncepcja rekultywacji terenów trawników poprzez nasadzenia krzewów w pasach drogowych w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 88/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadnia pn. "Projekt rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 87/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie modernizacji instalacji oświetleniowej w trzech pracowniach budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 86/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenu zieleni na osiedlu przy ul. Gerwazego (od nr 12-22) w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 85/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Wykonanie nowej aranżacji zieleni skweru w pasie rozdzielającym jezdnię wzdłuż ul. Piastowskiej w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 84/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25. 22.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 83/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na konserwację, naprawę i przegląd pomp w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w Toruniu w roku 2018 22.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 82/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż 7 szt. przęseł (paneli) ogrodzeniowych. Przęsła należy zamontować w istniejacym ogrodzeniu systemowym. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 81/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na "Pełnienie nadzoru archeologicznego związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych i rozbudową schodów zewnętrznych od strony ul. Podmurnej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu". TERMIN SKŁADANIA OFERT 5.03.2018 r. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 80/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na samodzielne świadczenie usługi polegającej na obsłudze techniczno-administracyjne projektu KAWKA II w okresie od 07.03.2018 r. do 30.11.2018 r. 20.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 79/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej, w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zamówień publicznych, dla zadania: "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie strony internetowej www.odpady.torun.pl, poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.". 19.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 78/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się o dostarczenie oferty na wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 77/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dokonanie wstępnej wyceny realizacji dostawy wraz z montażem wyposażenia dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 76/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie doposażenia placu zabaw znajdującego się przy ul. Wybickiego dz. nr 576/3 obr. 3 w Toruniu. 16.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 75/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT w celu uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców prosi o podanie ceny za wykonanie usługi polegającego na usunięciu odpadów o kodzie o kodzie 04 02 09 i ich zagospodarowaniu 15.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 74/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie szaletu miejskiego na ul. Rynek Staromiejski 1 i ul. Przedzamcze 7 15.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 73/2018Wydział Ochrony Ludności, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę 33 kamer oraz 18 uchwytów słupowych do kamer. 14.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 72/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 10 szt. toalet przenośnych fabrycznie nowych wykonanych z wysoko zagęszczonego polietylenu. 13.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 71/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu technicznego dylatacji w celu wyeliminowania drgań przenoszonych przez grunt na budynek przy ul. Sienkiewicza 35 w Toruniu od strony ulic z torowiskiem tramwajowym. 13.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 70/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla parkingu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. 13.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A