Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10489542
Data (2019-08-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3624
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 346/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeglądu masztów: 1) maszt o wysokości 22m, stojący na budynku przy ul.Legionów 70/76; 2) maszt o wysokości 21m, stojący na budynku przy ul. Okólnej 169. 16.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 345/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi przeglądu serwisowego zasilania gwarantowanego oraz urządzeń UPS: 1) - 2 szt. UPS GreenForce 20 kVA; 2) - 2 szt. agregatów prądotwórczych firmy FG Wilson z silnikiem Perkins P30E; 3) - Zespół UPS Fideltronik 16.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 344/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT ogłasza: Konkurs na opracowanie scenariusza kampanii promocyjnej dla Gminy Miasta Toruń w zakresie selektywnej zbiórki odpadów na lata 2020-2022 14.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 343/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wsparcie techniczne usługi Active Directory Domain Services oraz usługę wsparcia technicznego dla serwerów wraz z macierzami. Całość zadania podzielona jest na 2 części, które realizowane będą w okresie 12 miesięcy w ramach jednej umowy 14.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 342/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania 80 sztuk pamiątkowych medali 13.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 341/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 13.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 340/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację opracowania metodyki ograniczania populacji jemioły na terenie miasta Torunia. 12.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 339/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę, podłączenie, uruchomienie i konfigurację: 1. Dwóch dodatkowych półek DELL Power Vault MD3060e 6GB SAS 4U-20 drive Dense Expansion Enclosure RKMNT; 2. Dwóch dodatkowych serwerów rackowych Dell PowerEdge R440; 3. Licencjonowane przeszkolenie jednego pracownika z zakresu rozszerzonego administrowania platformą Genetec Security Center 5.7. 09.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 338/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia prosi o podanie ceny brutto wykonania zakresu prac: 1. Maszt o wysokości 22m 2. Maszt o wysokości 21m 07.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 337/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia prosi o podanie ceny brutto wykonania zakresu prac: 1. 2 szt. UPS GreenForce 20 kVA; 2. 2 szt. agregatów prądotwórczych firmy FG Wilson z silnikiem Perkins P30E; 3. Zespół UPS Fideltronik. 07.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 336/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na realizację zadania: Świadczenie usługi outsourcingu informatycznego na rzecz Zamawiającego dla miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 07.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 335/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania zakresu prac: 1. Wybudowanie 7 nowych punktów kamerowych na terenie miasta Torunia; 2. Włączenie i uruchomienie, pod nadzorem Gwaranta, punktów kamerowych z punktu 1 do będącej na gwarancji, posiadanej przez Zamawiającego, platformy zarządzającej Genetec Security Center 5.5 07.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 334/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na realizację zadania: wymiana 9 kamer analogowych obrotowych na kamery IP w Toruniu. 07.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 333/2019Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty na wsparcie techniczne systemu LOG System. 06.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 332/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na System Informacji Prawnej LEX na okres 1.09.2019 - 31.08.2020. 06.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 331/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wsparcie techniczne usługi Active Directory Domain Services oraz usługę wsparcia technicznego dla serwerów wraz z macierzami. 06.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 330/2019Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 na cele społeczne”. 06.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 329/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na obszarze Doliny Drwęcy w Toruniu, 87-100 Toruń, ulica Turystyczna 130, działka ewid. nr 527 w obrębie nr 61, jednostka ewidencyjna: 046301_1, Toruń. 06.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 328/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia „Otago”. 05.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 327/2019Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: przygotowanie gotowych do publikacji materiałów dziennikarskich, dokumentujących wydarzenia i imprezy odbywające się na terenie miasta Torunia oraz działalność toruńskiego samorządu. (Ponowne ogłoszenie postępowania) 02.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A