Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020

Liczba wejść na stronę: 12052126
Data (2020-03-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3880
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 358/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę 3 szt. koszy ulicznych wykonanych z betonu płukanego. 26.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 357/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu i uszczelnienia kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4. 24.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 356/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeniesienie Skateparku ze Szkoły podstawowej nr 13, na Bulwar Filadelfijski, przy przystani AZS, 24.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 355/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ulicy Legionów 70/76. 23.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 354/2020W związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia publicznego oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia” przyjętych uchwałą Rady Miasta Torunia nr 873/2010 z dnia 30 września 2010 roku. 23.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 353/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Labirynt z krzaków". 23.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 352/2020Biuro Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup 4 szt. telefonów IP oraz 10 licencji VoIP dla Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers 20.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 351/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy Budynku Koszar Bramy Chełmińskiej „Twierdza Toruń” przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 23/25 w Toruniu. Załączniki: przedmiar robót i szkic sytuacyjny. 20.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 350/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy na zadanie: Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Torunia – etap I. 17.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 349/2020Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi usunięcia odpadów o kodzie 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82, z terenu nieruchomości na terenie GMT i ich zagospodarowaniu zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 150, 284, 322). 17.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 348/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usług serwisowych Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Torunia. 16.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 347/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług i konserwacji oraz napraw urządzeń alarmowych miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 16.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 346/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę 2 murowanych parterowych budynków mieszkalnych. 16.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 345/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie przełączników: Zadanie 1. Extreme X440-G2-48p-10GE4 (zgodnie ze specyfikacją) - 3 szt. Zadanie 2. Extreme 220-48p-10GE4 (zgodnie ze specyfikacją) - 3 szt. Zadanie 3. DCN S5750E-28F-SI-R (zgodnie ze specyfikacją) - 2 szt. 11.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 344/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: Remont skweru zieleni przy Hali Olimpijczyk, ul. Słowackiego. 11.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 343/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wystawy w Muzeum Twierdzy Toruń w ramach projektu „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 10.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 342/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ułożenie na terenie parku Jordanek geokraty na skarpach z wykonaniem hydroobsiewu, w ilości 85 m2 10.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 341/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy na zadanie: Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Torunia – etap I. 06.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 340/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Inwestycja drzewostanu wybranych ulic w Toruniu wraz ze wskazaniem odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych zewidencjonowanych drzew". 06.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 339/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Legionów 70/76 w Toruniu. 05.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A