Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 24.10.2018
Data (2018-10-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3186
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 419/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 140. 23.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 418/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu, ul. Międzyrzecze 16. 23.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 417/2018Wydział Inwestycji i Remontów GMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu fundamentu i montażu kamienia pod tablicę upamiętniająca ofiary obozu przy ul. Poznańskiej na osiedlu Glinki w Toruniu. 23.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 416/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowych. 23.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 415/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty na opracowanie koncepcji projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Toruniu. 19.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 414/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej powtórnie zwraca się o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie pięciu zestawów komputerowych oraz trzech notebooków konwertowalnych. 19.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 413/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż 42 przepustnic typu deflektor, które należy zamontować na układzie wentylacji mechanicznej w obiekcie przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu. 19.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 938/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeglądu masztów. 18.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 412/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: "Ochrona zieleni przyulicznej przed działaniem soli drogowej w pasach drogowych w Toruniu". 18.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 411/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania: "Prace zabezpieczające przed gwałtownym spływem wód opadowych w lasach miejskich PIEKARSKIE GÓRY”. 18.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie kabla światłowodowego GMT zainstalowanego w kanale sanitarnym ulicy Wały gen. Sikorskiego w Toruniu. 16.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 409/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 16.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 408/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo - zabezpieczających dla budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 w Toruniu. 12.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 407/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Koszar Bramy Chełmińskiej przy ul. Wały Generała Sikorskiego 23/25 w Toruniu. 12.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 406/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli światłowodowych GMT zainstalowanych w kanałach ogólnospławnych ulicy Legionów oraz Matejki w Toruniu. 11.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 937/2018Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na wykonanie bieżącej konserwacji cieków i rowów odwadniających 10.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 405/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1. przedłużenie licencji na okres 1 roku dla Barracuda NG Firewall F400: a) Threat and Malware Protection Bundle b) Energize Updates [EU] c) Instant Replacement [IR] 2. wraz z usługą wdrożeniową Barracuda NGF0301 10.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 404/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie pięcioletnich przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 09.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 403/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla dwóch projektów pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu” i „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 09.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 402/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 05.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A