Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.08.2017
Data (2017-08-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2556
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 467/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zagospodarowanie terenów leśnych przy Forcie II przy ul. Rydygiera w Toruniu. 21.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 466/2017 Urząd Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu rekompensaty za 2014, 2015 i 2016 rok dla spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 18.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 465/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dot. zadania pn." rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich w Toruniu - kontynuacja" 18.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 464/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn." Utworzenie tzw. zielonych ekranów wzdłuż Trasy Średnicowej na odcinku od ul. Legionów do ul. Dworcowej oraz przy ul. Rydygiera w Toruniu". 17.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 463/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT przystępuje do rozeznania rynku potencjalnych wykonawców i zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Włocławskiej naprzeciwko Zespołu Szkół nr 34 w Toruniu". 17.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 462/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów położonych przy ul. Gagarina 34 w Toruniu. 17.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 461/2017 Rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, polegającym na dostawie akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 16.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 460/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn." Miejski System Monitoringu jakości powietrza dla miasta Torunia". 14.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 459/2017 Rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, na świadczenie usługi w zakresie czyszczenia kloszy i obudów kamer obrotowych i mega pikselowych zainstalowanych na terenie miasta. 14.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 458/2017 Rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, na wykonanie przeglądu serwisowego 2 szt. UPS GreenForce 20kVA. 14.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 457/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na: "Wykonania aktualizacji audytu energetycznego oraz wyliczenia efektu ekologicznego dla budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Fałata 39.". 11.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 456/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót dla ustalenia przyczyn i likwidacji wilgoci w zabytkowej Baszcie Gołębnik przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 w Toruniu. 11.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 455/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla likwidacji podziemnego składu opału przy ul. Rabiańskiej w Toruniu. 11.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 454/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę jednego fabrycznie nowego zestawu (dwóch sztuk) wag przenośnych do ważenia pojazdów w ruchu wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym wydruk i archiwizację wyników ważenia. 11.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 453/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na zakup i ułożenie na przygotowanym terenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej nr 26-32 w Toruniu trawy z rolki. 11.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 452/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie awarii i naprawę polegającą na podwieszeniu kabli światłowodowych w kolektorze ściekowym biegnącym wzdłuż ulicy Żółkiewskiego od pl. Daszyńskiego w kierunku Drogi Trzepowskiej, Prądzyńskiego, Chrobrego do pl. Pokoju Toruńskiego 11.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 451/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT przystępuje do rozeznania rynku potencjalnych wykonawców i zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Utworzenie pasa izolacyjnego wzdłuż linii kolejowej przy ul. Chrobrego i Sobieskiego w Toruniu". 10.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 450/2017 Urząd Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu rekompensaty za 2016 rok dla spółki Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki Sp. z o.o. 09.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 449/2017 Wydział Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i wymianę komputera sterującego drzwiami przesuwnymi. 09.08.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 448/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: Zadanie 1 - laptopy (6 szt.) Zadanie 2 - drukarki biurowe (2 szt.) Zadanie 3- program eduSensus Logopedia (1 szt.). Zadanie 4 - zestaw komputerowy (1 szt.) Zadanie 5 - skanera (1 szt.) Zapytanie ofertowe zostało podzielone na 5 zadań. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 09.08.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A