Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 08.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11239975
Data (2019-12-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3773
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 496/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi konwojowania wartości pieniężnych z ich ochroną. 06.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 495/2019Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38. 06.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 494/2019Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn. „Instalacja wiązań w koronach drzew w ramach rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja”. 05.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 493/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę polegającą na dostawach drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych, w ramach zgłaszanych potrzeb, do kwoty 500 zł brutto miesięcznie, na podstawie wydań magazynowych i rozliczanych z dołu fakturami na zakończenie każdego miesięcznego okresu. 04.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 492/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na administrowanie w roku 2020 programem autorskim BUDŻET pracującym w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta w Torunia. 04.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 491/2019Biuro Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego w Wydziale Spraw Administracyjnych w roku kalendarzowym 2020 dla oprogramowania: System Ewidencji Ludności , Rejestr Wyborców. 04.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 490/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Rewitalizacja terenu zielonego przy Młynach Toruńskich ul. Łokietka 5 w Toruniu – likwidacja szkód po dzikach”. 03.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 489/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych typ Vimec V64 zlokalizowanej na zewnątrz budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 w Toruniu oraz platformy dla osób niepełnosprawnych typ Kali B zlokalizowanej na zewnątrz budynku przy ul. Fałata 39 w Toruniu. 03.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 488/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Grudziądzkiej 126 b w Toruniu. 03.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 487/2019Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, na sukcesywne wykonywanie materiałów takich jak: teczki, papier korespondencyjny - listowniki, koperty, papier okolicznościowy - dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją obowiązującą w Urzędzie Miasta Torunia. 03.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 486/2019Urząd Miasta Torunia, Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: dołączenie sieci lokalnej UMT do sieci Internet, zestawienie łącza do ustalonego punktu styku z światłowodową sięcią UMT... 02.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 485/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Urzędu Miasta Torunia. 02.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 484/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 02.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 483/2019Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Skarbu Państwa w 2020 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi. 02.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 482/2019Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasta Toruń w 2020 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi. 02.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 481/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na najem 11 terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych w okresie 01.01.2020-31.12.2020. 29.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 480/2019Urząd Miasta Torunia poszukuje radców prawnych /adwokatów chętnych do podjęcia współpracy Gmina Miasta Toruń w zakresie: l) reprezentowania Gminy Miasta Toruń przed sądami i innymi organami w sprawach prowadzonych przez Urząd i gminne jednostki działające w zakresie oświaty; 2) doradztwa prawnego w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Edukacji; 3) doradztwa prawnego na rzecz jednostek oświatowych i żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz reprezentowanie tych jednostek przed sądami i innymi organami w sprawach dotyczących tych jednostek. 28.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 479/2019Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych oraz odbieranie z terenu siedziby Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157 w Toruniu zwłok zwierząt, które zostały poddane eutanazji przez lekarza weterynarii, sprawującego opiekę weterynaryjną nad zwierzętami dostarczonymi do diagnostyki przez działający w Straży Miejskiej w Toruniu EKO – PATROL. 27.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 478/2019Biuro Rady Miasta Urząd Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę serwisową pogwarancyjną systemu głosowania i debat "HD SYSTEM PLUS". 27.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 477/2019Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi streamingu IP - przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję danych oraz wsparcie w zakresie konfigurowania sterowania kamerami systemu sesji w 2020 roku 27.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A