Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212591
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3979
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 458/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę przy ul. Winnica 47, murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok. 74 m2, z dachem krytym papą, budynku gospodarczo – garażowego, murowanego z dachem drewnianym krytym papą o pow. ok. 43 m2, demontażu ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach i cokole betonowym z bramą wjazdową i furtką oraz zagruzowanie studni. 13.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 457/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia (WGK), w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi w branży projektowej obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonawczej) dla zadania budowy schodów terenowych od placu zabaw „Misiaczek” przy ul. Szosa Lubicka do ul. Winnica w Toruniu. 10.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 456/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: przeprowadzenia specjalistycznych badań i testów dostępności cyfrowej (audytu) stron internetowych 10.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 455/2020Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o składanie ofert na realizację zadania pn. Śmieci na tzw. osiedlu JAR – wypracowanie rozwiązań służących utrzymaniu czystości w lesie przy tzw. osiedlu JAR. 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 454/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania dokumentacji pn.: "Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Toruń", co wynika z realizacji obowiązków nałożonych na Gminę Miasta Toruń w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły(Dz.U. z 2016 r., poz. 1841.). 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 453/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych. 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 452/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Likwidacja przedeptu i wykonanie trawnika oraz budowa chodnika do placu zabaw przy ul. 63 Pułku Piechoty 77-79 oraz Okólnej 11-11A ” 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 451/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia" 06.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 450/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto (oddzielnie dla każdego zadania) na dostawę do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, 15 kamer szybkoobrotowych PTZ, IP, fullHD, zoom optyczny min. X30. 05.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 449/2020Biuro Obsługi Urzędu, Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: przedłużenie abonamentu na System Informacji Prawnej LEX na kolejny rok dla wariantów zadań 04.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 448/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Cięcia pielęgnacyjne i techniczne 17 szt. drzew na terenie cmentarza żydowskiego w Toruniu". 04.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 447/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie czyszczenia powierzchni dotykowych sprzętu i wyposażenia z użyciem detergentu i dezynfekcji na 66 placach zabaw w Toruniu. 31.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 446/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn.:„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu”realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. 29.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 445/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia cenowej na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie ronda im. Heleny Grossówny w Toruniu". 29.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 443/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Likwidacja przedeptu i wykonanie trawnika oraz budowa chodnika do placu zabaw przy ul. 63 Pułku Piechoty 77-79 oraz Okólnej 11-11A ” 24.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 442/2020Wydział Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 20.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 441/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Cięcia pielęgnacyjne i techniczne 17 szt. drzew na terenie cmentarza żydowskiego w Toruniu". 17.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 440/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia cenowej na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie ronda im. Heleny Grossówny w Toruniu". 17.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 439/2020Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny wykonania usługi: Wykonawca w ramach uzupełnienie bazy BDOT 500, GESUT miasta Torunia poprzez przetworzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej zobowiązuje się do zeskanowania materiałów geodezyjnych w ilości 20 000 kart formatu A4 – A1 z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pomiary sytuacyjno – wysokościowe z lat 2013-2015. 17.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 438/2020Gmina Miasta Toruń zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej. 16.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A