Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991033
Data (2021-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 7216
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 709/2021w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 lipca 2021r. 09.09.2021
Uchwała RMT 708/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 lipca 2021r. 09.09.2021
Uchwała RMT 707/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 706/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Medella S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 705/2021w sprawie zaopiniowania wniosku FORGAME sp. z o.o. w Poznaniu dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 704/2021w sprawie zaopiniowania wniosku FORGAME sp. z o.o. w Poznaniu dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 703/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Bookmacher sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 09.09.2021
Uchwała RMT 702/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 19-21 i ul. Łukasza Watzenrodego 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 09.09.2021
Uchwała RMT 701/2021zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Piotra Curie 1/29. 09.09.2021
Uchwała RMT 700/2021w sprawie pozbawienia ul. Podmurnej w Toruniu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. 09.09.2021
Uchwała RMT 699/2021w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”. 09.09.2021
Uchwała RMT 698/2021w sprawie nadania statutu Domowi dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. 09.09.2021
Uchwała RMT 697/2021w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Torunia na lata 2021-2026. 09.09.2021
Uchwała RMT 696/2021w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. 09.09.2021
Uchwała RMT 695/2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54 w Toruniu. 09.09.2021
Uchwała RMT 694/2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen. J. Dwernickiego w Toruniu. 09.09.2021
Uchwała RMT 693/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 lipca 2021r. 22.07.2021
Uchwała RMT 692/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 maja 2021r. 22.07.2021
Uchwała RMT 691/2021w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 maja 2021 r. na Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych. 22.07.2021
Uchwała RMT 690/2021w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu. 22.07.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A