Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 05.12.2021

Liczba wejść na stronę: 17983173
Data (2021-12-05)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 7263
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 756/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Medella S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 18.11.2021
Uchwała RMT 755/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 18.11.2021
Uchwała RMT 754/2021w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. 18.11.2021
Uchwała RMT 753/2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Lubicz porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej (na południe od Szosy Lubickiej) w Toruniu oraz przekazania zarządzania odcinkiem tej drogi w części przebiegającej na terenie Gminy Miasta Toruń. 18.11.2021
Uchwała RMT 752/2021w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2022 r. 18.11.2021
Uchwała RMT 751/2021w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 18.11.2021
Uchwała RMT 750/2021w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. 18.11.2021
Uchwała RMT 749/2021w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 września 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu. 21.10.2021
Uchwała RMT 748/2021w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2021 r. na Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. 21.10.2021
Uchwała RMT 747/2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 sierpnia 2021 r. 21.10.2021
Uchwała RMT 746/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 21.10.2021
Uchwała RMT 745/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Arminotto sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 21.10.2021
Uchwała RMT 744/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Medella SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 21.10.2021
Uchwała RMT 743/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Arminotto sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 21.10.2021
Uchwała RMT 742/2021w sprawie zaopiniowania wniosku Provitel sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 21.10.2021
Uchwała RMT 741/2021zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021. 21.10.2021
Uchwała RMT 740/2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050. 21.10.2021
Uchwała RMT 739/2021w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 21.10.2021
Uchwała RMT 738/2021w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 21.10.2021
Uchwała RMT 737/2021w sprawie zamiany nieruchomości. 21.10.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A