Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 25.05.2017

Liczba wejść na stronę: 6869747
Data (2017-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6133
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 587/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Torunia przeprowadzenia kontroli. 18.05.2017
Uchwała RMT 586/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń. 18.05.2017
Uchwała RMT 585/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 B w Toruniu, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 18.05.2017
Uchwała RMT 584/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. 18.05.2017
Uchwała RMT 583/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki. 18.05.2017
Uchwała RMT 582/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2016 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika. 18.05.2017
Uchwała RMT 581/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 18.05.2017
Uchwała RMT 580/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 kwietnia 2017r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. 27.04.2017
Uchwała RMT 579/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Casino sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 27.04.2017
Uchwała RMT 578/2017 w sprawie uchwalenia „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022”. 27.04.2017
Uchwała RMT 577/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. 27.04.2017
Uchwała RMT 576/2017 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kociewskiej 24a i Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń na nieruchomość położoną przy ul. Niesiołowskiego w Toruniu. 27.04.2017
Uchwała RMT 575/2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu. 27.04.2017
Uchwała RMT 574/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej i Zdrojowej w Toruniu. 27.04.2017
Uchwała RMT 573/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu. 27.04.2017
Uchwała RMT 572/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017. 27.04.2017
Uchwała RMT 571/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041. 27.04.2017
Uchwała RMT 570/2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Toruniu. 27.04.2017
Uchwała RMT 569/2017 w sprawie nadania nazwy rondo dr. Tadeusza Ładniaka. 27.04.2017
Uchwała RMT 568/2017 w sprawie nadania Zespołowi Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącemu medalu „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. 27.04.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A