Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675023
Data (2020-06-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6900
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 393/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 marca 2020 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 392/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 14.05.2020
Uchwała RMT 391/2020zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 390/2020w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2020 – 2024”. 14.05.2020
Uchwała RMT 389/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Konopnickiej 18. 14.05.2020
Uchwała RMT 388/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jaroczyńskiego 5. 14.05.2020
Uchwała RMT 387/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Jemiołowej 12 i 14. 14.05.2020
Uchwała RMT 386/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 14.05.2020
Uchwała RMT 385/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 384/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2019 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika. 14.05.2020
Uchwała RMT 383/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 382/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. 14.05.2020
Uchwała RMT 381/2020zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych. 14.05.2020
Uchwała RMT 380/2020w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 379/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 378/2020w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 kwietnia 2020r. dotyczącego warunków technicznych podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podłączenia kanalizacji sanitarnej. 23.04.2020
Uchwała RMT 377/2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 23.04.2020
Uchwała RMT 376/2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 23.04.2020
Uchwała RMT 375/2020w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2020 roku. 23.04.2020
Uchwała RMT 374/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. 23.04.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A