Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 24.04.2018
Data (2018-04-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6406
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 860/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2018r. na Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. 19.04.2018
Uchwała RMT 859/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 marca 2018r. 19.04.2018
Uchwała RMT 858/2018w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 19.04.2018
Uchwała RMT 857/2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. 19.04.2018
Uchwała RMT 856/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 19.04.2018
Uchwała RMT 855/2018w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na stałe obwody głosowania. 19.04.2018
Uchwała RMT 854/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wszystkie dzieci równe są – poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu”. 19.04.2018
Uchwała RMT 853/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26 w Toruniu, Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu, Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Toruniu” 19.04.2018
Uchwała RMT 852/2018w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3a, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy Rynku Nowomiejskim 25 w Toruniu. 19.04.2018
Uchwała RMT 851/2018w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 17 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego przy ul. Mickiewicza 89 w Toruniu. 19.04.2018
Uchwała RMT 850/2018w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Poznańskiej 87A w Toruniu. 19.04.2018
Uchwała RMT 849/2018w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Skarbem Państwa. 19.04.2018
Uchwała RMT 848/2018w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przy ul. Szosa Bydgoska i Kępa Cegielnia. 19.04.2018
Uchwała RMT 847/2018w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019”. 19.04.2018
Uchwała RMT 846/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nieszawska” dla obszaru położonego przy zachodniej granicy miasta pomiędzy ul. Nieszawską i rzeką Wisłą w Toruniu. 19.04.2018
Uchwała RMT 845/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu. 19.04.2018
Uchwała RMT 844/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2018r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 22.03.2018
Uchwała RMT 843/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia 2018r. po uzupełnieniu. 22.03.2018
Uchwała RMT 842/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 stycznia 2018r. po uzupełnieniu. 22.03.2018
Uchwała RMT 841/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 lutego 2018r. po uzupełnieniu na Dyrektora i Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, Skarbnika Miasta Torunia, pracowników Biura Kontroli Urzędu Miasta Torunia oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia. 22.03.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A