Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212372
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6952
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 445/2020zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Świdnicka. 23.07.2020
Uchwała RMT 444/2020w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Cztery Pory Roku. 23.07.2020
Uchwała RMT 443/2020w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kontynuowania Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni oraz obniżenia kryterium średniej ocen dla studentów ubiegających się o to stypendium. 23.07.2020
Uchwała RMT 442/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 czerwca 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 441/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 kwietnia 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 440/2020w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 439/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VIII kadencji. 23.07.2020
Uchwała RMT 438/2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 23.07.2020
Uchwała RMT 437/2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 23.07.2020
Uchwała RMT 436/2020w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Torunia do składu komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie zastępcy dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 435/2020w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 434/2020w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 23.07.2020
Uchwała RMT 433/2020w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Toruń na rok szkolny 2020/2021 23.07.2020
Uchwała RMT 432/2020w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 431/2020w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu”. 23.07.2020
Uchwała RMT 430/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 23.07.2020
Uchwała RMT 429/2020w sprawie zamiany nieruchomości. 23.07.2020
Uchwała RMT 428/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Jana Keplera 13-15b i ul. Jana Heweliusza 46-56. 23.07.2020
Uchwała RMT 427/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 118, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 23.07.2020
Uchwała RMT 426/2020w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Osiedlowej 55. 23.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A