Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 12.12.2017
Data (2017-12-12)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6293
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 747/2017w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych. 23.11.2017
Uchwała RMT 746/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 listopada 2017r. na Komisję Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 745/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 października 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 744/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 września 2017r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 743/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 września 2017r. na Dyrektora Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 742/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli zamówienia, przetargu, zakupu jachtów i łodzi motorowych dla MOSiR. 23.11.2017
Uchwała RMT 741/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli procedur związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego miasta w latach 2013 - 2016 wybrany rok (SIWZ, procedura przetargowa, realizacja) - WOL. 23.11.2017
Uchwała RMT 740/2017w sprawie nadania nazwy rondo pułkownika Witolda Pileckiego. 23.11.2017
Uchwała RMT 739/2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. 23.11.2017
Uchwała RMT 738/2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji. 23.11.2017
Uchwała RMT 737/2017zmieniająca uchwałę o ustanowieniu Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. 23.11.2017
Uchwała RMT 736/2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2018. 23.11.2017
Uchwała RMT 735/2017w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 23.11.2017
Uchwała RMT 734/2017w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2018. 23.11.2017
Uchwała RMT 733/2017zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń. 23.11.2017
Uchwała RMT 732/2017w sprawie opinii do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 731/2017zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020”. 23.11.2017
Uchwała RMT 730/2017w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej, Młyńskiej 11 i Poznańskiej 55 w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 729/2017w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w nieruchomościach przy ul. Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu. 23.11.2017
Uchwała RMT 728/2017w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 98 w Toruniu. 23.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A