Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 17.12.2018
Data (2018-12-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6525
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 18/2018w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2018 i 2019. 06.12.2018
Uchwała RMT 17/2018w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 06.12.2018
Uchwała RMT 16/2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. 06.12.2018
Uchwała RMT 15/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 06.12.2018
Uchwała RMT 14/2018w sprawie wskazania radnych do udziału w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. 06.12.2018
Uchwała RMT 13/2018zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2018 r. 06.12.2018
Uchwała RMT 12/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu”. 06.12.2018
Uchwała RMT 11/2018zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. 06.12.2018
Uchwała RMT 10/2018w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym, planowanym do współfinansowania z Programu Kreatywna Europa oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2019-2023. 06.12.2018
Uchwała RMT 9/2018w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie, Na Zapleczu i Wymarzonej. 06.12.2018
Uchwała RMT 8/2018w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. gen. Józefa Hallera 47, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 06.12.2018
Uchwała RMT 7/2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu. 06.12.2018
Uchwała RMT 6/2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Torunia. 06.12.2018
Uchwała RMT 5/2018w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VIII kadencji. 06.12.2018
Uchwała RMT 4/2018w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Miasta Torunia VIII kadencji. 06.12.2018
Uchwała RMT 3/2018w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. 22.11.2018
Uchwała RMT 2/2018w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. 22.11.2018
Uchwała RMT 1/2018w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Torunia. 22.11.2018
Uchwała RMT 961/2018w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 18.10.2018
Uchwała RMT 960/2018w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli postępowania na dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych na rok 2017 – WGK. 18.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A