Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 16.08.2018
Data (2018-08-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6460
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 914/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 czerwca 2018r. na Prezesa Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. w Toruniu. 19.07.2018
Uchwała RMT 913/2018w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 19.07.2018
Uchwała RMT 912/2018w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 19.07.2018
Uchwała RMT 911/2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. 19.07.2018
Uchwała RMT 910/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 19.07.2018
Uchwała RMT 909/2018w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019”. 19.07.2018
Uchwała RMT 908/2018zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Toruniu. 19.07.2018
Uchwała RMT 907/2018w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 19.07.2018
Uchwała RMT 906/2018w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 19.07.2018
Uchwała RMT 905/2018w sprawie usytuowania tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia Ofiar Obozu Jenieckiego na terenie obszaru Glinki w Toruniu. 19.07.2018
Uchwała RMT 904/2018zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. 19.07.2018
Uchwała RMT 903/2018w sprawie wskazania radnego do udziału w pracach Komisji Stypendialnej. 19.07.2018
Uchwała RMT 902/2018w sprawie wskazania radnego do udziału w pracach Komisji Stypendialnej. 19.07.2018
Uchwała RMT 901/2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych. 19.07.2018
Uchwała RMT 900/2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych. 19.07.2018
Uchwała RMT 899/2018w sprawie zmiany Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Toruniu. 19.07.2018
Uchwała RMT 898/2018w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. 19.07.2018
Uchwała RMT 897/2018w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 19.07.2018
Uchwała RMT 896/2018w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą prawną. 19.07.2018
Uchwała RMT 895/2018w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 38, stanowiącej własność osób fizycznych. 19.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A