Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 17.10.2017
Data (2017-10-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6196
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 650/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 czerwca 2017r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 07.09.2017
Uchwała RMT 649/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lipca 2017r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 07.09.2017
Uchwała RMT 648/2017zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2017 roku. 07.09.2017
Uchwała RMT 647/2017zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017. 07.09.2017
Uchwała RMT 646/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041. 07.09.2017
Uchwała RMT 645/2017w sprawie udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej. 07.09.2017
Uchwała RMT 644/2017w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych przez Gminę Miasta Toruń do spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. 07.09.2017
Uchwała RMT 643/2017w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Rypińskiej 52-54, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 07.09.2017
Uchwała RMT 642/2017w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Toruniu, u zbiegu ulic Polnej i Równinnej, będących własnością Gminy Miasta Toruń. 07.09.2017
Uchwała RMT 641/2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. 07.09.2017
Uchwała RMT 640/2017w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 07.09.2017
Uchwała RMT 639/2017w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu. 07.09.2017
Uchwała RMT 638/2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Gagarina i Krzemieniecka w Toruniu. 07.09.2017
Uchwała RMT 637/2017w sprawie nadania panu profesorowi dr. hab. Stanisławowi Tadeuszowi Dembińskiemu medalu „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. 07.09.2017
Uchwała RMT 636/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2017r. na strażników oraz Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 635/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 czerwca 2017r. na Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 634/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 czerwca 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 633/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 czerwca 2017r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 632/2017w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 czerwca 2017r. na Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 631/2017w sprawie zmiany nazwy części ul. Storczykowej na św. Jana Bosko. 20.07.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A