Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020
Data (2020-10-29)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 7016
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 509/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2020 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 22.10.2020
Uchwała RMT 508/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 sierpnia 2020 r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 22.10.2020
Uchwała RMT 507/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów. 22.10.2020
Uchwała RMT 506/2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 22.10.2020
Uchwała RMT 505/2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 22.10.2020
Uchwała RMT 504/2020w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2020 i 2021. 22.10.2020
Uchwała RMT 503/2020w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. 22.10.2020
Uchwała RMT 502/2020w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego. 22.10.2020
Uchwała RMT 501/2020w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 22.10.2020
Uchwała RMT 500/2020w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis. 22.10.2020
Uchwała RMT 499/2020w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej. 22.10.2020
Uchwała RMT 498/2020w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych. 22.10.2020
Uchwała RMT 497/2020w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Toruń. 22.10.2020
Uchwała RMT 496/2020w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu. 22.10.2020
Uchwała RMT 495/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych. 22.10.2020
Uchwała RMT 494/2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 22.10.2020
Uchwała RMT 493/2020w sprawie ustalenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej Cistor Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu na rok 2021. 22.10.2020
Uchwała RMT 492/2020zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania służebnościami gruntowymi i przesyłu nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Toruń. 22.10.2020
Uchwała RMT 491/2020w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Bulwar Filadelfijski 7A i 9 oraz przyrzeczenia wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 22.10.2020
Uchwała RMT 490/2020zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntów, położonych w Toruniu przy ul. Dybowskiej 10-12, 14-20, Pl. Armii Krajowej 6,7 i ul. Przy Grobli 2, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 22.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A