Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7878796
Data (2018-02-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6351
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 805/2018w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. 25.01.2018
Uchwała RMT 804/2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Trasy Średnicowej oraz terenów położonych w rejonie ulic: Chrobrego, Polnej i Wschodniej w Toruniu. 25.01.2018
Uchwała RMT 803/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, ul. Szosa Bydgoska a zachodnią granicą miasta w Toruniu. 25.01.2018
Uchwała RMT 802/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 stycznia 2018r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 25.01.2018
Uchwała RMT 801/2018w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli procesu inwestycyjnego - remont ul. Kasztanowej - MZD 25.01.2018
Uchwała RMT 800/2018w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2018. 25.01.2018
Uchwała RMT 799/2018w sprawie zatwierdzenia „Program naprawczy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu na lata 2017-2019”. 25.01.2018
Uchwała RMT 798/2018w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu”. 25.01.2018
Uchwała RMT 797/2018w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2017 rok. 25.01.2018
Uchwała RMT 796/2018w sprawie współpracy partnerskiej między miastami Toruniem a Kownem w Republice Litewskiej. 25.01.2018
Uchwała RMT 795/2018w sprawie wskazania radnych do udziału w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. 25.01.2018
Uchwała RMT 794/2018w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. 25.01.2018
Uchwała RMT 793/2018zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych. 25.01.2018
Uchwała RMT 792/2018w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2018 r. 25.01.2018
Uchwała RMT 791/2018w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu. 25.01.2018
Uchwała RMT 790/2017w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 28.12.2017
Uchwała RMT 789/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji (budowy) ul. Krośnieńskiej. 28.12.2017
Uchwała RMT 788/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji (budowy) ul. Częstochowskiej. 28.12.2017
Uchwała RMT 787/2017zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia. 28.12.2017
Uchwała RMT 786/2017zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. 28.12.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A