Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 18.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10489538
Data (2019-08-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6691
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 184/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2019 r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 18 w Toruniu. 25.07.2019
Uchwała RMT 183/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 lipca 2019r. o uznanie roku 2023 „Rokiem zabytkowych, drewnianych stropów Torunia”. 25.07.2019
Uchwała RMT 182/2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. 25.07.2019
Uchwała RMT 181/2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047. 25.07.2019
Uchwała RMT 180/2019w sprawie przyjęcia Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021. 25.07.2019
Uchwała RMT 179/2019zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2019. 25.07.2019
Uchwała RMT 178/2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 25.07.2019
Uchwała RMT 177/2019w sprawie przyjęcia „Polityki zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2019-2025”. 25.07.2019
Uchwała RMT 176/2019w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 25.07.2019
Uchwała RMT 175/2019w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 25.07.2019
Uchwała RMT 174/2019w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. 25.07.2019
Uchwała RMT 173/2019w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 Toruniu. 25.07.2019
Uchwała RMT 172/2019w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 Toruniu. 25.07.2019
Uchwała RMT 171/2019w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Toruniu. 25.07.2019
Uchwała RMT 170/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Toruniu. 25.07.2019
Uchwała RMT 169/2019w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 25.07.2019
Uchwała RMT 168/2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Toruń. 25.07.2019
Uchwała RMT 167/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Jana Rybińskiego 5, ul. Łukasza Watzenrodego 33, 32-34 i ul. Jana Heweliusza 4-6. 25.07.2019
Uchwała RMT 166/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w Toruniu przy ul. gen. Władysława Andersa 18, 20 / Okólnej 103. 25.07.2019
Uchwała RMT 165/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Równinnej 33-41 i ul. Kociewskiej 34. 25.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A