Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 24.10.2018
Data (2018-10-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6485
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 939/2018w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli procedur wyceny nieruchomości za wybrany rok – WGN. 27.09.2018
Uchwała RMT 938/2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. 27.09.2018
Uchwała RMT 937/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 27.09.2018
Uchwała RMT 936/2018w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r. 27.09.2018
Uchwała RMT 935/2018zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 27.09.2018
Uchwała RMT 934/2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2019. 27.09.2018
Uchwała RMT 933/2018w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2019. 27.09.2018
Uchwała RMT 932/2018w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą prawną. 27.09.2018
Uchwała RMT 931/2018w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w pasie drogowym przy ul. Wiązowej. 27.09.2018
Uchwała RMT 930/2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej. 27.09.2018
Uchwała RMT 929/2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu. 27.09.2018
Uchwała RMT 928/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu. 27.09.2018
Uchwała RMT 927/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2018r. na Prezydenta Miasta Torunia. 06.09.2018
Uchwała RMT 926/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 lipca 2018r. na Prezydenta Miasta Torunia. 06.09.2018
Uchwała RMT 925/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 maja 2018r. po uzupełnieniu. 06.09.2018
Uchwała RMT 924/2018w sprawie nadania nazwy rondo Ludmiły Roszko. 06.09.2018
Uchwała RMT 923/2018w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń. 06.09.2018
Uchwała RMT 922/2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 06.09.2018
Uchwała RMT 921/2018w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Krasińskiego 114 w Toruniu. 06.09.2018
Uchwała RMT 920/2018w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Hurynowicz 12 i nr 8 przy ul. Hurynowicz 18 w Toruniu. 06.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A