Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.08.2017
Data (2017-08-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6182
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 636/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2017r. na strażników oraz Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 635/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 czerwca 2017r. na Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 634/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 czerwca 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 633/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 czerwca 2017r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 632/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 czerwca 2017r. na Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 631/2017 w sprawie zmiany nazwy części ul. Storczykowej na św. Jana Bosko. 20.07.2017
Uchwała RMT 630/2017 w sprawie kontynuowania działań związanych z przystąpieniem Gminy Miasta Toruń do Programu „Mieszkanie plus”. 20.07.2017
Uchwała RMT 629/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego na gen. Gustawa Orlicza-Dreszera. 20.07.2017
Uchwała RMT 628/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na 63. Pułku Piechoty. 20.07.2017
Uchwała RMT 627/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 20.07.2017
Uchwała RMT 626/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 20.07.2017
Uchwała RMT 625/2017 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. 20.07.2017
Uchwała RMT 624/2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 20.07.2017
Uchwała RMT 623/2017 w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej. 20.07.2017
Uchwała RMT 622/2017 zmieniająca uchwałę nr 599/17 w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017 – 2020. 20.07.2017
Uchwała RMT 621/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”. 20.07.2017
Uchwała RMT 620/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Toruniu, w rejonie ulicy Olsztyńskiej, będącej własnością Gminy Miasta Toruń. 20.07.2017
Uchwała RMT 619/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Prusa 12 i ul. Konopnickiej 20-22. 20.07.2017
Uchwała RMT 618/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń. 20.07.2017
Uchwała RMT 617/2017 w sprawie wskazania radnego do udziału w pracach Komisji Stypendialnej. 20.07.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A