Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Data (2019-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6646
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 139/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 marca 2019 r. o zmianę uchwał dotyczących rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń. 23.05.2019
Uchwała RMT 138/2019w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 kwietnia 2019r. o wszczęcie kontroli w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków”. 23.05.2019
Uchwała RMT 137/2019w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń. 23.05.2019
Uchwała RMT 136/2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów oraz uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów. 23.05.2019
Uchwała RMT 135/2019zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020”. 23.05.2019
Uchwała RMT 134/2019w sprawie nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 133/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 132/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 131/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 10 w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 130/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 129/2019w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r. 23.05.2019
Uchwała RMT 128/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Rybaki 35a. 23.05.2019
Uchwała RMT 127/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6/Rybaki 7, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 23.05.2019
Uchwała RMT 126/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Rypińskiej 8, Podgórskiej 25-29 i Podgórskiej 40, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 23.05.2019
Uchwała RMT 125/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Jasia i Małgosi 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 23.05.2019
Uchwała RMT 124/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 123/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 122/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Okólnej w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 121/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 120/2019w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 23.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A