Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480130
Data (2021-01-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 7075
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 568/2021w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 21.01.2021
Uchwała RMT 567/2021w sprawie upoważnienia Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 21.01.2021
Uchwała RMT 566/2021zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 21.01.2021
Uchwała RMT 565/2021zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu. 21.01.2021
Uchwała RMT 564/2021w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. 21.01.2021
Uchwała RMT 563/2021w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 21.01.2021
Uchwała RMT 562/2021w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Toruń. 21.01.2021
Uchwała RMT 561/2021zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców. 21.01.2021
Uchwała RMT 560/2021w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Sieradzkiej 21, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 21.01.2021
Uchwała RMT 559/2021w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Fantazyjnej w Toruniu. 21.01.2021
Uchwała RMT 558/2021w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2021. 21.01.2021
Uchwała RMT 557/2021w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Toruń olśniewa uśmiechem” na lata 2021 – 2025”. 21.01.2021
Uchwała RMT 556/2021w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Postawa to podstawa” na lata 2021 – 2025”. 21.01.2021
Uchwała RMT 555/2021w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia aktualizacja na lata 2021 – 2025”. 21.01.2021
Uchwała RMT 554/2021w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2021 r. 21.01.2021
Uchwała RMT 553/2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu 21.01.2021
Uchwała RMT 552/2021w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2020 rok. 21.01.2021
Uchwała RMT 551/2020w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 października 2020r. w sprawie zmian zasad powoływania jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń - rad okręgów. 17.12.2020
Uchwała RMT 550/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 października 2020 r. na Prezydenta Miasta Toruniu. 17.12.2020
Uchwała RMT 549/2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 17.12.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A