Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 23.02.2017

Liczba wejść na stronę: 6585113
Data (2017-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6079
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 533/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 grudnia 2016r. na Prezydenta Miasta Torunia. 26.01.2017
Uchwała RMT 532/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatkowania pieniędzy przekazanych schronisku dla zwierząt z Urzędu Miasta Torunia. 26.01.2017
Uchwała RMT 531/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji. 26.01.2017
Uchwała RMT 530/2017 w sprawie stwierdzenia prawidłowości przebiegu głosowania. 26.01.2017
Uchwała RMT 529/2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Konrada Grasera 5, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 26.01.2017
Uchwała RMT 528/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej Przy Strudze Toruńskiej w Toruniu, będącej własnością Gminy Miasta Toruń. 26.01.2017
Uchwała RMT 527/2017 w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Wielkie Garbary 2 w Toruniu. 26.01.2017
Uchwała RMT 526/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2016 rok. 26.01.2017
Uchwała RMT 525/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 26.01.2017
Uchwała RMT 524/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej. 26.01.2017
Uchwała RMT 523/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 listopada 2016r. na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 34 w Toruniu. 29.12.2016
Uchwała RMT 522/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów. 29.12.2016
Uchwała RMT 521/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Miasta Toruń. 29.12.2016
Uchwała RMT 520/2016 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. 29.12.2016
Uchwała RMT 519/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 29.12.2016
Uchwała RMT 518/2016 w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Łódzkiej 4a i ul. Podgórskiej 12 w Toruniu. 29.12.2016
Uchwała RMT 517/2016 w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2017-2019. 29.12.2016
Uchwała RMT 516/2016 w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji społecznych na 2017 r. 29.12.2016
Uchwała RMT 515/2016 w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu. 29.12.2016
Uchwała RMT 514/2016 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2017. 29.12.2016


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A