Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9705444
Data (2019-04-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6616
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 109/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 marca 2019r. na Prezydenta Miasta Torunia. 11.04.2019
Uchwała RMT 108/2019w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 11.04.2019
Uchwała RMT 107/2019w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. 11.04.2019
Uchwała RMT 106/2019w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 105/2019w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”. 11.04.2019
Uchwała RMT 104/2019w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej. 11.04.2019
Uchwała RMT 103/2019w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2019 - 2023. 11.04.2019
Uchwała RMT 102/2019w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 101/2019w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 100/2019w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 99/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy Przedzamcze 20 / Wielkie Garbary 23. 11.04.2019
Uchwała RMT 98/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Akacjowej 19. 11.04.2019
Uchwała RMT 97/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 A, wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Mostowej 22 / ul. Podmurnej 21 w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 96/2019w sprawie sprzedaży albo oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 74-80C oraz udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 95/2019w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 23 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Krasińskiego 114 w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 94/2019w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 5 przy ul. Hurynowicz 14, nr 6 przy ul. Hurynowicz 18, nr 4 przy ul. Hurynowicz 10, nr 13 przy ul. Hurynowicz 20 oraz nr 10 przy ul. Hurynowicz 2 w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 93/2019zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Toruniu przy ul. Przysieckiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 92/2019zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 91/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 90/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu. 11.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A