Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 08.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11239946
Data (2019-12-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Uchwały RMT

Ilość dokumentów: 6798
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 291/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 września 2019 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 21.11.2019
Uchwała RMT 290/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 października 2019 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. 21.11.2019
Uchwała RMT 289/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 października 2019 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 21.11.2019
Uchwała RMT 288/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 września 2019 r. na Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. 21.11.2019
Uchwała RMT 287/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 września 2019r. w sprawie możliwości głosowania na członków rad okręgów w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową. 21.11.2019
Uchwała RMT 286/2019w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów. 21.11.2019
Uchwała RMT 285/2019w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. 21.11.2019
Uchwała RMT 284/2019w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2020 r. 21.11.2019
Uchwała RMT 283/2019w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Toruń do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. 21.11.2019
Uchwała RMT 282/2019w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023”. 21.11.2019
Uchwała RMT 281/2019zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 21.11.2019
Uchwała RMT 280/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 21.11.2019
Uchwała RMT 279/2019w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń. 21.11.2019
Uchwała RMT 278/2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 21.11.2019
Uchwała RMT 277/2019w sprawie przyjęcia „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2023. Aktualizacja”. 21.11.2019
Uchwała RMT 276/2019w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2020. 21.11.2019
Uchwała RMT 275/2019w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Działowskiego. 21.11.2019
Uchwała RMT 274/2019w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonej w Toruniu przy ulicy Batorego 16, 14, 12, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 21.11.2019
Uchwała RMT 273/2019w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 7 przy ul. Hurynowicz 2, nr 2 przy ul. Hurynowicz 18, nr 2 przy ul. Hurynowicz 14, nr 22 przy ul. Krasińskiego 114 w Toruniu. 21.11.2019
Uchwała RMT 272/2019w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miasta Toruń nieruchomości położonej w Toruniu, stanowiącej dojazd do ul. Batorego, będącej własnością osoby prawnej. 21.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A