Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 17.12.2018
Data (2018-12-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Stanowiska RMT

Ilość dokumentów: 34
1-20 21-34 

Dokument Tytuł Data
Stanowisko RMT 5/2018w sprawie treści budżetu miasta na rok 2019. 06.09.2018
Stanowisko RMT 4/2018w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Marca 1968 roku. 22.03.2018
Stanowisko RMT 3/2017w sprawie treści budżetu miasta na rok 2018. 07.09.2017
Stanowisko RMT 2/2016w sprawie treści budżetu miasta na rok 2017. 07.09.2016
Stanowisko RMT 1/2015w sprawie treści budżetu miasta na rok 2016. 24.09.2015
Stanowisko RMT 8/2014w sprawie treści budżetu miasta na rok 2015. 25.09.2014
Stanowisko RMT 7/2014w sprawie budowy Trasy Staromostowej. 26.06.2014
Stanowisko RMT 6/2014w sprawie współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 16.01.2014
Stanowisko RMT 5/2013w sprawie treści budżetu miasta na rok 2014. 26.09.2013
Stanowisko RMT 4/2013dotyczące projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020. 25.07.2013
Stanowisko RMT 3/2012w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Inowrocławia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. 04.10.2012
Stanowisko RMT 2/2012w sprawie treści budżetu miasta na rok 2013. 06.09.2012
Stanowisko RMT 1/2011w sprawie treści budżetu miasta na rok 2012. 29.09.2011
Stanowisko RMT 8/2010w sprawie treści budżetu miasta na rok 2011. 30.09.2010
Stanowisko RMT 7/2009w sprawie treści budżetu miasta na rok 2010. 17.09.2009
Stanowisko RMT 6/2008w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia zakładu budżetowego „Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu”. 11.12.2008
Stanowisko RMT 5/2008w sprawie treści budżetu miasta na rok 2009. 11.09.2008
Stanowisko RMT 4/2008w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy wydarzeń Marca 1968. 13.03.2008
Stanowisko RMT 3/2008w sprawie ogłoszonego przez ONZ roku 2009 Międzynarodowym Rokiem Astronomii. 17.01.2008
Stanowisko RMT 2/2007w sprawie projektu „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013” oraz „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 – 2013”. 13.12.2007

1-20 21-34 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A