Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020
Data (2020-10-29)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 683
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
46.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Nieszawskiej, Zagrodowej w Toruniu (działki nr 279, 301, 278/1, 431/1, 439/1, 379/1, 399/1, 398/1, 397/1, 380/1 oraz części działek nr 275, 299 obręb 63) 29.10.2020
19.6740.15.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Łącznej w Toruniu na odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza na działkach oznaczonych numerami: Rozbudowa ulicy Łącznej: Obręb 74 działki: 999, 996, 931/1 (z podziału działki 931), 935/1 (z podziału działki 935), 923, 922, 881, 871, 870, 997, 864, 998, 1103, 1102, 1101, 1044, 1043, 1041, 1042, 1040, 1065/1 (z podziału działki 1065), 1002, 1035/1 (z podziału działki 1035), 1001, 1200/6, 1020/3, 1034/1 (z podziału działki 1034), 1000, 1126. Obręb 72 działki: 304, 302, 293/1 (z podziału działki 293), 312, 313, 324, 325, 326, 354/1 (z podziału działki 354), 353/1 (z podziału działki 353), 352/1 (z podziału działki 352), 351/1 (z podziału działki 351), 350/1 (z podziału działki 350), 335, 323, 921 Rozbudowa ulicy Okólnej: Obręb 72 działki: 271, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 349/1, 339, 346/1, 337, 331/1 (z podziału działki 331), 334, 338, 332/1 (z podziału działki 332), 333/1 (z podziału działki 333), 330/1 (z podziału działki 330), 329/1 (z podziału 329) W ramach inwestycji planowana jest przebudowa innych dróg publicznych: Obręb 74 działki: 1135 (ul. Bekasa), 1075 (ul. Bekasa), 1051 (ul. Sitowia), 1050 (ul. Sitowia), 933 (ul. Sitowia), 880 (ul. Czapli), 859 (ul. Tataraków), 847 (ul bez nazwy) Obręb 72 działka: 292 (ul. Lilii Wodnych) Obręb 71 działka: 758 (ul. gen. Karola Kniaziewicza), 690 (ul. gen. Karola Kniaziewicza), Działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: Obręb 74 działki: 923, 870, 1103, 1102, 1044, 1034/1 (z podziału działki 1034), Obręb 72 działki: 316, 317, 319, 320, 354/1 (z podziału działki 354), 353/1 (z podziału działki 353), 352/1 (z podziału działki 352), 351/1 (z podziału działki 351), 350/1 (z podziału działki 350), 346/1 349/1, 331/1 (z podziału działki 331), 333/1 (z podziału działki 333), 330/1 (z podziału działki 330), 329/1 (z podziału działki 329) Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: Obręb 74 działki: 1126, 864 Obręb 72 działki: 302, 333/2 (z podziału działki 333), 330/2 (z podziału działki 330) 29.10.2020
60.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych na terenie położonym przy ul. Twardej w Toruniu (dz. nr 20; obręb 46) 28.10.2020
59.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie złącza kablowego ZK-SN, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i linii kablowej SN”, planowanej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Toruniu (części działek nr 188 i 1124/2 obręb 43). 28.10.2020
54.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia, planowanej w Toruniu pomiędzy ulicami Leśny Trakt i Szosa Lubicka, na częściach działek nr 21, 2010/12, 2010/11, 2006/3, 2006/2, 2006/1 obręb 59. 28.10.2020
40.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjnej – utworzenie zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na terenie działek 149/4 i 149/5 z obrębu 45 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 75GA w Toruniu”i 28.10.2020
49.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na terenie położonym przy pl. św. Katarzyny 1, ul. Gregorkiewicza, ul. Dąbrowskiego 2a w Toruniu (części działek nr 118/1, 131, 85/5 obręb 18) 26.10.2020
32.6220.2019.5/2020obwieszczenie PMT o wystąpieniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie przedsięwzięcia pn.: "Toruńska Kolej Gondolowa "ORBITA" w Toruniu - ul. św. Jakuba - Kujawska" w związku z przebiegiem części inwestycji przez teren rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa 26.10.2020
48.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na terenie położonym przy ul. Poniatowskiego w Toruniu (części działek nr 188/1, 220 obręb 18) 23.10.2020
27.6220.4/2020Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 - obręb 54)" 23.10.2020
176740.15.1/2020obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Dwernickiego w Toruniu”– dz. nr 567/1 Tp, 600, 601, 611/1 Tp w obrębie 66 oraz dz. nr 877, 881/3 Tp, 882/1 Tp, 883, 884/1 Tp, 886, 887, 893, 896, 909/1 Tp w obrębie 67 (Tp numer działki po projektowanym podziale). Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 612 w obr. 66 oraz dz. nr 926, 874 w obr. 67 (ulica Lipnowska). 23.10.2020
65.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie położonym przy ul. Słowiczej, Wrzosowej, Lisiej, Niedźwiedziej w Toruniu (części działek nr 419, 422, 424, 207/1, 207/12, 389/2, 389/6 obręb 31) 20.10.2020
6740604/2020obwieszczenie o piśmie Strony Postępowania wnoszącej sprzeciw do planowanej inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz rozbiórką istniejących budynków przy ul. Kołłątaja 3 w Toruniu (działki nr 280/5, 280/4, 279/1, 320/1 z obrębu 3) 15.10.2020
63.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Podmurnej w Toruniu (część działki nr 191 obręb 15) 15.10.2020
39.6220.1/2020obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa istniejących hal o powierzchni łącznej około 894m2 o dodatkowe segmenty hali produkcyjnej o powierzchni ok. 500m2, segment hali pokrywającej zbiornik wraz z magazynkiem o powierzchni ok. 400m2, nadbudowę pomieszczeń biurowych nad istniejącą częścią socjalną, segment boksów na składowanie półproduktów oraz odpadów o powierzchni 1900m2, segment hal magazynowych dla odpadów o powierzchni 2000m2 wraz z rozbudową i uruchomieniem instalacji do regranulacji półproduktów z tworzyw termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego detalu oraz zakup i uruchomienie infrastruktury badawczo – rozwojowej w postaci urządzeń laboratoryjnych i produkcyjnych w halach o powierzchni ok. 5500m2 oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich hal przy ul. Na Uboczu 4, 10, 16 w Toruniu (dz. nr 69/35, 69/36, 69/42, 69/44, 76/3, 88/4, 94/1, 207/1, 75, 76/2, 76/3, 77/6 – obręb 42)” 15.10.2020
12.6740.15.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Łącznej w Toruniu – Etap III” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 71 działki: 631, 630, 628, 627/1 (z podziału dz. nr 627), 627/2 (z podziału dz. nr 627), 703, 704, 698, 699, 718/2, 710, 700, 701, 702, 692, 730, 693/1 (z podziału dz. nr 693), 694/1 (z podziału dz. nr 694), 695/1 (z podziału dz. nr 695), 697/1 (z podziału działki nr 697), 689/1, 733/1 (z podziału dz. nr 733) Obręb 72 działki: 199/11, 199/12, 200/9, 305, 306, 201/5, 308, 226, 310, 311/1 (z podziału dz. nr 311), 335 W ramach inwestycji planowana jest przebudowa innych dróg publicznych: ul. Sinorackiej (działka nr 655 obr. 71), ul. Czachowskiego (działki nr 677, 729 obr. 71), ul. Kniaziewicza (działka nr 690 obr. 71), ul. Sędziaka (działki nr 201/4, 200/4 obr. 72) oraz ul. Bołtucia (działka nr 228 obr. 72) Działki przeznaczone do czasowego zajęcia: 717, 627/3 (z podziału działki 627), 621, 676, 691, 693, 694, 733, 731/3, 722, 721, 718/9, 719, 718/3, 708, 706, 705, 603, 690 obręb 71 oraz działki nr 201/18, 307, 328/2, 327/2, 311/2 (z podziału działki 311) w obrębie 72 13.10.2020
200/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o dokonanym zawiadomieniu stron postępowania o wszczęciu postępowania, o zawiadomieniu stron o zebraniu materiału dowodowego oraz o przekazaniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ponaglenia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu” (dz. nr 131/2 z obrębu 38). 12.10.2020
18.6220.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa samoobsługowej stacji sprzedaży paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej przy ul. Polnej / Legionów w Toruniu" 12.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A