Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 05.12.2021

Liczba wejść na stronę: 17983231
Data (2021-12-05)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 1018
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
36.6733.2/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i nadbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni na pomieszczenia lecznicze, w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie bazy lokalowej (zmiana lokalizacji) dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni” na terenie położonym przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11). 03.12.2021
226733.4/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska / Myśliwska w Toruniu (część dz. nr 757/11, obręb 31). 02.12.2021
28.6220.3/2021obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynków magazynowych etap I i etap II przy ul. Równinnej 25A w Toruniu” (dz. nr 118/10, 134/3, 134/18 – obręb 40) 01.12.2021
2.6220.21.2/2021obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 grudnia 2020 r. znak: WAiB.6220.11.27.33.2020 AG dla przedsięwzięcia pn.:„budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 obręb 54)” 01.12.2021
32.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na terenie położonym przy ul. Polnej, Inżynierskiej, Rolniczej, Technicznej, Maszynowej w Toruniu (działki nr 174, 202/7, 202/8, 218/1, części działek nr 160/44, 206/5, 219/2, obręb 33) 29.11.2021
33.6733.2/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV, na terenie położonym przy ul. Chrobrego w Toruniu (części działek nr 617/1, 789, 188 i 127, obręb 43). 22.11.2021
5.6740.2/2021Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16 listopada 2021 r., znak: WAiB.6740.15.5.10.2021 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Sobieskiego w Toruniu w zakresie budowy drogi rowerowej” na działkach oznaczonych numerami: obr. 18 działki numer: 111, 113, 228 obr. 19 działki numer: 1/61, 4/1, 6/3, 5/1, 7/3, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 60, 61, 26/2 obr. 49 działki numer: 384, 385, 386, 387 obr. 55 działki numer: 1, 2, 3, 13/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/3 (z podziału działki 23/1), 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37/5, 37/6, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 43/1, 43/2, 45/1, 47, 49/1, 49/2, 50, 51, 52/2, 53/1, 53/2, 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78/1, 79, 80, 81, 82, 83, 102, 474 obr 56 działki numer: 52/2, 42/1, 54. Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: obr. 19 działka numer: 10 obr. 55 działki numer: 14/2, 23/3 (z podziału działki 23/1), 40/2, 43/2, 47, 49/2, 53/2, 55, 57/2, 67, 68, 79, 80, 82, 83. Przebudowa innych dróg publicznych: obr. 18 działki numer 111, 113, 228, obr. 19 działki numer: 60, 61, 1/61, 4/1, 6/3, 7/3, obr. 49 działka nr 384. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: obr. 19 działki numer: 5/1, 26/2 obr. 49 działki numer: 386, 387 obr. 55 działki numer: 13/1, 28, 31, 37/5, 37/6, 39, 42/1, 50, 52/2 obr. 56 działki numer: 52/2, 42/1, 54. 22.11.2021
540.6740.1./2021Obwieszczenie PMT o zawieszeniu na wniosek inwestora postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN250 pomiędzy komorą E21 a komorą H14 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Moniuszki, Derdowskiego, Bydgoskiej, Matejki, Kujota, Rybaki, Konopnickiej, Słowackiego, Fredry, Chopina w Toruniu” – Etap II (dz. nr 187, 190, 197/1, 198, 199/2, 196, 195, 356, 100, 146, 151, 195, 261, 298/1, 330, 350, 352, 53/3, 67/2, 306, 322, 323, 315, 70, 71, 72, 69, 66, 145, 266/2, 268, 270/1, 149/2, 148, 267/2, 140/1, 270/2, 282/1, 301, 298/2, 227/2, 227/6, 234, 235, 283, 92, 53/1, 68, 284, 193, 227/4 obr. 13 oraz dz. nr 264, 265, 160/1, 244, 328, 160/2, 162/1, 164/1, 165, 172/1, 174/1, 175, 176, 177/1, 177/2, 180, 249/1, 253/2, 255, 256, 257, 251/1, 251/2, 250, 252, obr. 12), 18.11.2021
18.6220.2/2021obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa parku handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Fortecznej 10 w Toruniu (dz. nr 217/8 – obręb30)” 18.11.2021
640/2021Informacja Prezydenta miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – administracyjnym wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną przy ul. Projektowanej CLXXXIII 15 w Toruniu” (dz. nr 1/108 z obrębu 75). 17.11.2021
36.6733.1/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i nadbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni na pomieszczenia lecznicze, w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie bazy lokalowej (zmiana lokalizacji) dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni”, na terenie położonym przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11). 17.11.2021
15.6220.3/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ul. Batorego 34-36 w Toruniu" (dz. nr 174, 178/3, 178/4, 179, 180; cz. dz. 183/1 i powstałych po podziale dz. 183/3, 183/4 i 183/5 – obr. 48; cz. dz. 318/2, 322 – obr. 4) 16.11.2021
22.6220.3/2021obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch źródeł cieplnych „pod klucz” opalanych gazem ziemnym typu E na terenie Parku Przemysłowego Elana przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Toruniu (dz. nr 207/28, 211/41, 211/42, 211/44, 207/30, 149/5, 149/7, 149/8, 149/9, 149/2, 207/9, 211/2, 211/14, 129/72, 216/4 – obręb 45)” 12.11.2021
4.6740.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: obr. 73 działki numer: 140, 136, 141, 138, 139 obr. 66 działki numer: 219, 223, 218, 222, 225/5, 225/8, 224, 226/3, 227, 230, 231, 254, 256, 264/1 (z podziału działki nr 264), 232, 202, 201, 229, 228, 236/4 (z podziału działki nr 236/3), 253, 307, 233, 186/1, 186/11 (z podziału działki nr 186/5), 186/7 (z podziału działki nr 186/2), 187, 290/9, 290/11, 142, 163/1 (z podziału działki 163), 164, 165, 136, 138, 186/9 (z podziału działki nr 186/4), 290/5 (z podziału działki 290/2), 290/7 (z podziału działki 290/4), 291/2, 166, 236/1, 217, 236/5 (z podziału działki 236/3), 292/6 (z podziału działki 292/2), 225/3 obr 67 działki numer 687, 694, 688/1 (z podziału działki 688), 693. Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: obr. 66 działki numer: 186/1, 230, 231 (działki prywatne w całości zajmowane pod projektowaną budowę drogi) oraz działki 236/4 (z podziału działki 236/3), 186/11 (z podziału działki 186/5), 186/7 (z podziału działki 186/2), 290/7 (z podziału działki 290/4), 290/5 (z podziału działki 290/2), 186/9 (z podziału działki 186/4), 292/6 (z podziału działki 292/2). Przebudowa innych dróg publicznych: obr. 73 działki numer: 136, 140, 141 (ul. Łódzka) obr. 66 działki numer: 253, 307, 254, 201, 202 (ul. Artyleryjska), 290/11, 290/9 (bez nazwy), 142, 136, 138 (ul. Strzałowa), 166, 187 (ul. Okólna) obr. 67 działki numer: 694 (ul. Strzałowa), 687 (ul. Okólna). Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: obr. 66 działki numer: 236/1, 217, 236/5 (z podziału działki 236/3), 225/3 obr. 67 działka numer: 693. 12.11.2021
41.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie płyty posadowniczej wraz z agregatem prądotwórczym celem przyłączenia do istniejącej instalacji (stacja elektroenergetycznej SE 220/110 kV Toruń Elana) na terenie położonym przy ul. Płaskiej 31 w Toruniu (działka nr 17/4 obręb 45) 10.11.2021
28.6220.2/2021obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynków magazynowych etap I i etap II przy ul. Równinnej 25A w Toruniu” (dz. nr 118/10, 134/3, 134/18 – obręb 40) 09.11.2021
23.6733.3/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie położonym przy ul. Kościuszki / Wojska Polskiego w Toruniu (działka nr 116 oraz części działek nr 85, 86/15, 197, 158/9, 113, 112, 158/8, 114/1, 114/3, 111, 110 obręb 11). 09.11.2021
30.6733.2/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji parku kieszonkowego przy ul. Zagonowej 28K / Narcyzowej 103 w Toruniu (działki nr 863/18, 865/4, 864/4 oraz część działki nr 863/15, obręb 29). 03.11.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A