Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Data (2020-03-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 428
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
69/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych składających się z dwóch etapów: etap II – budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych B i C wraz z garażem podziemnym oraz etap III – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego D wraz z garażem podziemnym przy ul. Targowej 6, 8, 10 w Toruniu (działki nr 185/2, 186, 187/2, 188/5, 189/1 z obrębu 56), oba zespoły z niezbędną infrastrukturą techniczną 27.03.2020
957.6740.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "rozbudowa istniejącego masztu stacji bazowej nr BT43898 wraz z remontem masztu polegającym na wymianie mocowań odciągów prętowych oraz wymianie śrub przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu (dz. nr 61/2 - obręb 52) 26.03.2020
67/2020Obwieszczenie - w dniu 25 marca 2020 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.32.1081.15.2019.WS odmawiająca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa lokalu mieszkalnego nr 44 – wykucie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3-Maja 11B w Toruniu (dz. nr 35/35 obręb 58) 26.03.2020
50.6220.3.2016/2020Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i budowa nabrzeża pionowego brzegu północnego Portu Zimowego na odcinku ok. 450mb przy ul. Popiełuszki w Toruniu" 25.03.2020
1.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci trakcyjnej z konstrukcjami wsporczymi wraz z usunięciem kolizji na terenie położonym przy ul. Chopina w Toruniu (działka nr 314/1 i części działek nr 261, 290, 293/2, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 307/1, 310/1, 312/3, 312/4, 314/2, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 332, 333 z obrębu 13 oraz część działki nr 265 z obrębu 12) 24.03.2020
28.6220.3.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „wdrożenie prac B+R celem uruchomienia produkcji książek zapachowych, drukowanych w nowej technologii mieszania mikrokapsułek zapachowych z farbą offsetową UV LED przy ul. Sowińskiego 2/4 w Toruniu (dz. 49, 50 – obręb 19)” 23.03.2020
26.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Teatru Baj Pomorski oraz budowie obudowy miejsca do gromadzenia odpadów stałych na terenie położonym przy ul. Piernikarskiej 5-7, 9, Wola Zamkowa 5, 7, 9 w Toruniu (dz. nr 45, 46, 47, 48, 49 oraz części dz. nr 50, 51 i 53 obręb 17) 23.03.2020
13.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewaloryzacji części Zespołu dworsko-parkowego Biały Dwór na terenie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 50, Św. Józefa 53-59 (działka nr 53/5 oraz część działki nr 52/7, obręb 34) 23.03.2020
21.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (część działki nr 92/9 obr. 59) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Witosa 3, 5 i 7 w Toruniu 20.03.2020
19.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działce nr 28, obręb 19 w Toruniu 19.03.2020
2.6220.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa osiedla mieszkaniowego VEGA – zespół 8 domów mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w parterze, infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, zjazdami z ulicy i elementami małej architektury przy ul. Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 132/3 – obręb 30)” 18.03.2020
28.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Barwnej w Toruniu (część działki nr 326/2 obręb 46) na potrzeby posesji położonych przy ul. Barwnej 20 i ul. Barwnej 31 16.03.2020
14.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej planowanej w pasie drogowym ulicy Konopackich w Toruniu (dz. nr 346 obręb 55) 16.03.2020
32.6220.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu nakładającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "toruńska kolej gondolowa "ORBITA" w Toruniu - ul. św. Jakuba - ul. Kujawska" 13.03.2020
9.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "nadbudowa garażu wielopoziomowego dla Centrum Handlowego Copernicus przy ul. Żółkiewskiego 15 w Toruniu (dz. 469/11, 469/12, 478 - obr. 49)" 13.03.2020
3.6220.21.3.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji zmieniającej ostateczną decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. 75/10 obręb 54)” w zakresie: zmniejszenia powierzchni zabudowy hali magazynowej i z tym związanej zmiany zagospodarowania terenu, likwidacji ekranu akustycznego wynikającą z nowej analizy hałasu, projektowanych nowych obiektów – 2 wysokie magazyny (tzw. silosy). 13.03.2020
34.6220.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z urządzeniami sportowymi na osiedlu JAR w Toruniu (dz. nr 165 - obręb 30)" 12.03.2020
12.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej do nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 8 w Toruniu (części działek nr 261 i 272, obręb 13) 11.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A