Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9705446
Data (2019-04-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Petycje

Ilość dokumentów: 39
1-20 21-39 

Dokument Tytuł Data
Petycje 4/2019Petycja w sprawie udziału w konkursie "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019. 01.04.2019
Petycje 3/2019Petycja SP4 ws.przeniesienia przystanku autobusowego MZK w okolice dawnego zakładu Torpo w Toruniu. 25.03.2019
Petycje 2/2019Petycja w sprawie zmiany uchwał dotyczących jednostek pomocniczych gminy. 06.03.2019
Petycje 1/2019Petycja ws. fluoryzacji wody za pomocą neurotoksyn. 01.03.2019
Petycje 13/2018Petycja w sprawie przywrócenia poprzedniej lokalizacji przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury przed ul. Szosa Chełmińska. 12.12.2018
Petycje 12/2018Petycja w sprawie realizacji placu zabaw przy ul. Chrobrego 13-15-17. 26.11.2018
Petycje 11/2018Petycja w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Torunia nr 776/17 z 28.12.2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych w zakresie bezpłatnych przejazdów dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. 07.09.2018
Petycje 10/2018Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych. 21.08.2018
Petycje 7/2018Petycja w sprawie kontynuowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów. 30.07.2018
Petycje 9/2018Petycja w sprawie dokonania analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie. 19.07.2018
Petycje 8/2018Petycja w sprawie uruchomienia oświetlenia drogowego w trakcie prowadzonej modernizacji ul. Św. Antoniego 17.05.2018
Petycje 6/2018Petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej od ul. Przelot 26.04.2018
Petycje 5/2018Petycja w sprawie udostępnienia danych dotyczących zużywanego paliwa przez podmioty gospodarcze na terenie Miasta Torunia 23.04.2018
Petycje 4/2018Petycja w sprawie podpisania przez Toruń Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (CEMR). 13.03.2018
Petycje 3/2018Petycja w sprawie zaktualizowania i usprawnienia funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza w Toruniu 06.03.2018
Petycje 2/2018Petycja w sprawie przebudowy nawierzchni ulicy Podmurnej 19.01.2018
Petycje 1/2018Petycja w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 18. 16.01.2018
Petycje 10/2017o nadanie nazwy rondu na zbiegu ulic Turystycznej, Ligi Polskiej i Księżycowej w Toruniu. 22.12.2017
Petycje 9/2017Petycja w sprawie kompleksowej modernizacji ul. Stokrotkowej. 25.10.2017
Petycje 8/2017w sprawie przyznania prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych. 27.06.2017

1-20 21-39 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A