Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 28.02.2021

Liczba wejść na stronę: 14739039
Data (2021-02-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 218
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 7/2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko 17.02.2021
Inne dokumenty 6/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021r. o wydaniu decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11841 pn. "Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu" 10.02.2021
Inne dokumenty 5/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021r. o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11840 pn. "Dostosowanie budynku nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu" 10.02.2021
Inne dokumenty 4/2021Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 08.02.2021
Inne dokumenty 2/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2020r. zawiadamiające o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11841 pn. "Dostosowanie budynku nr 10 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w CSAiU w Toruniu" 05.01.2021
Inne dokumenty 1/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2020r. zawiadamiające o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 11840 pn. "Dostosowanie budynku nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w CSAiU w Toruniu" 05.01.2021
Inne dokumenty 3/2021Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji ruchomości BMW M 550D XDRIVE 28.01.2020
Inne dokumenty 55/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00005135/0 30.12.2020
Inne dokumenty 54/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00082041/7 16.12.2020
Inne dokumenty 53/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00055170/2 15.12.2020
Inne dokumenty 52/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00023906/8 26.11.2020
Inne dokumenty 51/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00094099/5. 12.11.2020
Inne dokumenty 50/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00076454/0. 12.11.2020
Inne dokumenty 49/2020Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. 30.10.2020
Inne dokumenty 48/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- III kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 27.10.2020
Inne dokumenty 47/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00013572/4. 20.10.2020
Inne dokumenty 46/2020Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa Kujawsko-Pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 06.10.2020
Inne dokumenty 45/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji nr 29/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji. 30.09.2020
Inne dokumenty 44/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o II licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00030527/9. 30.09.2020
Inne dokumenty 43/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o I licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00018392/3. 30.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A