Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019
Data (2019-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 118
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-118 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 17/2019Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 10.06.2019
Inne dokumenty 16/2019Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków 06.06.2019
Inne dokumenty 15/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 28.05.2019
Inne dokumenty 14/2019Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.05.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15" 27.05.2019
Inne dokumenty 13/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.05.2019r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na tymczasowe obniżenie poziomu wód gruntowych na czas budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Rozbudowa ul. Mazowieckiej w Toruniu" 27.05.2019
Inne dokumenty 12/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.05.2019r. dot. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Toruń S.A. 22.05.2019
Inne dokumenty 11/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 13.05.2019r. 22.05.2019
Inne dokumenty 10/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 14.05.2019
Inne dokumenty 9/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości stanowiącej działki o nr 415/13 oraz 415/14 26.04.2019
Inne dokumenty 8/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 25.04.2019
Inne dokumenty 7/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, znak: GD.ZUZ.5.421.49.2019.WK 25.04.2019
Inne dokumenty 6/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.04.2019r. 23.04.2019
Inne dokumenty 5/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy istniejącego rowu R-9 zlokalizowanego na działce 300/1 obręb 53 Bielawy w Toruniu. 03.04.2019
Inne dokumenty 4/2019Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek NOMET Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. 27.03.2019
Inne dokumenty 3/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 20 06.03.2019
Inne dokumenty 2/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 25.02.2019
Inne dokumenty 1/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Waryńskiego 7. 07.02.2019
Inne dokumenty 16/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkich nr 273". 31.12.2018
Inne dokumenty 15/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczące decyzji nr 23/2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu". 28.12.2018
Inne dokumenty 14/2018Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2018r. wydał decyzję pozwolenie wodnoprawne Prezydentowi Miasta Torunia na likwidację urządzenia wodnego - zamiana rowu na drenokolektor; lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działek o numerach ewidencyjnych 133, 134, 324/5, 324/4, 314/1, 147, 144, 152, 142, 320/2 oraz 145/2 obręb 12 w Toruniu, tj. drogi - ul. Popiełuszki, kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej, kanału technologicznego. 12.12.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A