Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115224
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 208
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 52/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00023906/8 26.11.2020
Inne dokumenty 51/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00094099/5. 12.11.2020
Inne dokumenty 50/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00076454/0. 12.11.2020
Inne dokumenty 49/2020Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. 30.10.2020
Inne dokumenty 48/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- III kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 27.10.2020
Inne dokumenty 47/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00013572/4. 20.10.2020
Inne dokumenty 46/2020Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa Kujawsko-Pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 06.10.2020
Inne dokumenty 45/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji nr 29/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji. 30.09.2020
Inne dokumenty 44/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o II licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00030527/9. 30.09.2020
Inne dokumenty 43/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o I licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00018392/3. 30.09.2020
Inne dokumenty 42/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego. 25.09.2020
Inne dokumenty 41/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt:Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia odcinka linii kolejowej LK207. 02.09.2020
Inne dokumenty 40/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, postanowieniem (znak: WIR.II.746.1.43.2019.EP) podjął na wniosek Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn. "Budowa garażu typu lekkiego dla 155 mm sh "KRAB" - zadanie 11832", na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, przy ulicy Okólnej 36 w Toruniu, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1/67, obręb 0075 Toruń. 20.08.2020
Inne dokumenty 37/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00044242/8. 13.08.2020
Inne dokumenty 39/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- II kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 11.08.2020
Inne dokumenty 38/2020Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. o przyjęciu dokumentów, będącymi aktami prawa miejscowego dot. Programów ochrony powietrza. 07.08.2020
Inne dokumenty 36/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00011879/2. 16.07.2020
Inne dokumenty 35/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00047038/6. 16.07.2020
Inne dokumenty 34/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00070911/0. 16.07.2020
Inne dokumenty 33/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2020r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. 24.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A