Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017

Liczba wejść na stronę: 6771490
Data (2017-04-24)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Apele RMT

Ilość dokumentów: 28
1-20 21-28 

Dokument Tytuł Data
Apel RMT 3/2016 w sprawie zachowania autonomii i integralności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 12.05.2016
Apel RMT 2/2016 w sprawie realizacji budowy drogi ekspresowej S 10 między Toruniem i Bydgoszczą. 25.02.2016
Apel RMT 1/2015 dotyczy wpisania drogi ekspresowej S10 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz połączenia Torunia w węźle Toruń Południe (Czerniewice) autostrady A1 z drogą krajową nr 91. 22.01.2015
Apel RMT 8/2014 w sprawie wprowadzenia bezpłatnego przejazdu autostradą A1 na odcinku między węzłami Turzno-Czerniewice oraz przywrócenia bezpośredniego połączenia Torunia z węzłem Czerniewice. 04.09.2014
Apel RMT 7/2014 o zmianę ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 10.04.2014
Apel RMT 6/2014 ws. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 20.03.2014
Apel RMT 5/2013 w sprawie dofinansowania inwestycji pn. „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. 05.09.2013
Apel RMT 4/2012 o uczczenie i zachowanie w pamięci tragicznych wydarzeń sprzed 31 lat związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. 13.12.2012
Apel RMT 3/2011 w sprawie bezpłatnego przejazdu Autostradową Obwodnicą Torunia na odcinku Czerniewice-Lubicz. 02.06.2011
Apel RMT 2/2011 w sprawie finansów jednostek samorządu terytorialnego. 12.05.2011
Apel RMT 1/2011 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w zakresie pozyskania środków na dofinansowanie przebudowy ul. Nieszawskiej. 24.02.2011
Apel RMT 9/2010 w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 18.03.2010
Apel RMT 8/2009 w sprawie pozostawienia w Toruniu Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń. 12.11.2009
Apel RMT 7/2009 w sprawie uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. 21.05.2009
Apel RMT 6/2008 w sprawie określenia zasad funkcjonowania reklam w przestrzeni publicznej. 02.10.2008
Apel RMT 5/2008 w sprawie budowy mostu przez rzekę Wisłę w Toruniu. 26.06.2008
Apel RMT 4/2008 w sprawie aglomeracji bydgosko-toruńskiej. 03.04.2008
Apel RMT 3/2007 w sprawie mistrzostw Europy w piłce nożnej, które mają się odbyć w 2012 r. w Polsce i na Ukrainie. 26.04.2007
Apel RMT 2/2007 w sprawie zaniechania zmiany ustawy o izbach lekarskich dotyczących obszaru działania okręgowych izb lekarskich. 26.04.2007
Apel RMT 1/2007 do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 29.03.2007

1-20 21-28 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A