Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8959829
Data (2018-12-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Wykazy nieruchomości do rozdysponowania

Ilość dokumentów: 29
1-20 21-29 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 966/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.6840.3.5.2015.MS z dnia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany 06.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 28/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.182.2018.EB 06.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 27/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonej do wydzierżawienia WGN.6850.26.2017 05.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 26/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonej do użyczenia WGN.6850.7.2018.ANP 05.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 25/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonej do użyczenia WGN.6850.35.2018.ANP 05.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 24/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.97.2018.EB 29.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 23/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia 26.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 22/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.258.2018.EB 07.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 21/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do oddania w użyczenie. WGN.6850.34.2018.EB 07.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 20/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.169.2018.EB, WGN.6845.255.2018.EB,WGN>6845.325.2018.EB 07.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 19/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (znak WGN.7125.1.140.2017, WGN.7125.1.172.2017, WGN.7125.1.26.2017.KŁ) 06.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 16/2018Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.44.2017.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.10.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży (dot. Łódzkiej) 30.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 18/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (znak WGN.7125.50.2018.KŁ) 29.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 17/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu (znak WGN.7125.1.152.2017.KŁ) 29.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 15/2018Obwieszczenie Nr WGN.6840.3.50.2018.KK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.10.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. Chabrowej 22) 26.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 14/2018Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.34.2017.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.10.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. Częstochowskiej) 23.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 13/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.10.2018r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.35.2017.KŁ, WGN.7125.1.120.2017.KŁ, WGN>7125.1.138.2018.KŁ, WGN>7125.1.12.2018.KŁ, WGN.7125.1.193.2017.KŁ, WGN.7125.1.131.2017.KŁ, WGN.7125.1.136.2017.KŁ, WGN.7125.1.61.2018.KŁ< WGN.7125.1.132.2017.KŁ, WGN.7125.1.149.2017.KŁ, WGN.7125.1.142.2017.KŁ,WGN.7125.1.145.2017.KŁ, WGN.7125.1.127.2018.KŁ, WGN.7125.49.2018.KŁ 23.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 12/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.10.2018r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.7.2018.KŁ 23.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 11/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 października 2018r. znak WGN.6840.21.2016.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży. 22.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 10/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.187.2018EB, WGN.6845.316.2018EB, WGN.6845.315.2018EB 18.10.2018

1-20 21-29 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A