Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.10.2018

Liczba wejść na stronę: 8704331
Data (2018-10-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Wykazy nieruchomości do rozdysponowania

Ilość dokumentów: 10

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 10/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.187.2018EB, WGN.6845.316.2018EB, WGN.6845.315.2018EB 18.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 9/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.23.2017.KŁ i WGN.7125.1.106.2017.KŁ 16.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 8/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia WGN.6845.304.2018.EB, WGN.6845.203.2018.EB 12.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 7/2018Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.23.2017.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.10.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (dot. Koguciej 23A) 10.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 6/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia znak:WGN.6845.257.2018EB, WGN.6845.243.2018.EB 08.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 3/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany (znak: WGN.6840.3.2.2015.JF) 02.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 2/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (znak WGN.6840.2.3.2018) 02.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (znak WGN.6840.2.50.2017) 02.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 5/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (WGN.7125.1.67,69,78,154,165.2017.KŁ) 01.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 4/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu (WGN.7125.1.91,100,141,160.2017.KŁ) 01.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A