Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991070
Data (2021-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 965
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
25.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części Torunia – Grębocin Nad Strugą w ulicach: Gminna i Ostra” (dz. nr 49/9, 50/6, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 55/1, 56/4, 57/4, 73/1, 73/2, 75/10, 91/2, 91/3, 92/1, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 132/9, 132/10 – obręb 54) 17.09.2021
20.6220.5/2021obwieszczenie PMT o wystąpieniu o uzgodnienie raportu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo – logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” 17.09.2021
124.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 22 na lokal usługowy (biuro z częścią socjalną) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na terenie położonym przy ul. Kościuszki 54 w Toruniu (część działki nr 77, obręb 11) 15.09.2021
152.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego znajdującego się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 14.09.2021
31,6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji parku kieszonkowego przy ul. Rydygiera 4-8 w Toruniu (części działek nr 46/18 i 49/5, obręb 51). 13.09.2021
30.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji parku kieszonkowego przy ul. Zagonowej 28K / Narcyzowej 103 w Toruniu (działki nr 863/18, 865/4, 864/4 oraz część działki nr 863/15, obręb 29). 13.09.2021
27.6733.1/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Relaksowej (część działki nr 94/49, obręb 78), w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Relaksowej 38 w Toruniu. 13.09.2021
26.6733.1/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Idzikowskiego (część działki nr 255/1, obręb 71), w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Idzikowskiego 25A w Toruniu. 13.09.2021
16.6220/2021informacja PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „adaptacja istniejącej infrastruktury pod działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Płaskiej 36 w Toruniu” (dz. nr 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8, 148/14 – obręb 45) 08.09.2021
20.2.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsca przeróbki osadu na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu (części działek nr 139/1, 139/4, 139/6, 128/11, obręb 23) 03.09.2021
6740230/2021Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Strobanda 6 / ul. Grasera 1A w Toruniu (dz. nr 171/3, 171/4 z obrębu 30). 02.09.2021
11.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na lokal usługowy, zmianie sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu, nadbudowie zejścia do piwnicy na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 i część działki nr 171 obręb 17) 02.09.2021
152.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 01.09.2021
19.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110 PE0 w ul. gen. J. Hallera (części dz. nr 98, 99, 147 obręb 71) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Hallera 40, 44, 4 31.08.2021
18.6733.3/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku zespołu poradni specjalistycznych na terenie położonym przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu (części działek nr 47/3, 47/1 i 48/2, obręb 34). 31.08.2021
20.6220.4/2021Obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo – logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” 30.08.2021
8.6220.3/2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „realizacja punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne wraz z zakładem demontażu zużytego sprzętu elektrycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73J w Toruniu (dz. nr 115/65 – obręb 45)” 30.08.2021
24.6220.2/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynków wielorodzinnych w ramach inwestycji pn.: „GVD CT Wieżowiec Toruń” przy ul. Winnica, Rzeczna i Szosa Lubicka w Toruniu (dz. nr 191/2, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/19, 191/22, 191/22 – obręb 57, dz. nr 13/1, 6/2 – obręb 58)” 26.08.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A