Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9705466
Data (2019-04-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21263
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 185/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi naprawy fragmentu ażurowej osłony urządzeń znajdujących się na dachu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (część 1) oraz naprawy szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku D kompleksu Młynów Toruńskich - Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (część 2) przy ul. Łokietka 5 w Toruniu. 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 58/2019Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.64.2017.EK z dnia 18.04.2019 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (dot. ul. Szosa Okrężna 74-80C). 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 57/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019r. WGN.6840.1.11.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Mostowa 22/ Podmurna 21 m.10A). 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 56/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019r. WGN.6840.1.57.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Akacjowa 19 m. 1) 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 55/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019r.WGN.6840.1.58.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Przedzamcze 20 / Wielkie Garbary 23). 18.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 48/2019Data zgromadzenia: 10.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, ul. Broniewskiego 90 przy „Plazie”
Przejazd: ul. Broniewskiego 90 przy „Plazie”, Sz. Okrężna, ul. Gagarina, ul. Sienkiewicza, ul. Fałata, ul. Bema, ul. Podgórna, ul. Legionów, ul. Grudziądzka, ul. Chełmińska, Al. Solidarności, ul. Wały gen. Sikorskiego, ul. Krasińskiego, ul. Reja, ul. Mickiewicza, Sz. Bydgoska, Sz. Okrężna, Toruń „Plaza”.
Zakończenie: Toruń „Plaza”.
18.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 47/2019Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją Kupującemu oraz uruchomienie Systemu Kolejkowego we wskazanych budynkach Urzędu Miasta Torunia. 18.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6740.15.2/2019Obwieszczenie PMT informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17 kwietnia 2019 r., znak: WAiB.6740.15.2.5.2019 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ulicy Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – Bit-City II: ul. F. Chopina, ul. Wały gen. Sikorskiego” – dz. nr 312/3, 312/5, 314/1, 335/1, 337/1, 339/1 (numery działek po projektowanym podziale), 324, 330, 340/1, 340/2, 344, 345 – obr. 13; dz. nr 2/3, 9/3, 21/1 (numery działek po projektowanym podziale), 8, 17 – obr. 14; dz. nr 61/3, 61/4, 62/1 (numery działek po projektowanym podziale), 61/1, 88 – obr. 15 oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 313, 314/2, 335/2, 338, 342, 340/3, 340/5, 346 w obrębie 13; dz. nr 24, 25, 26, 50, 23, 22, 27, 10, 9/4, 2/4, 15, 19 w obrębie 14 oraz dz. nr 62/2, 83/2, 85 w obrębie 15 – (numery działek po projektowanych podziałach). 18.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6740.15.1/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 1 działki: 1/1, 3/4 (z podziału działki 3/1), 161/1, 3/2, 3/6 (z podziału działki 3/3), 2, 5, 6, 159, 4/20 (z podziału działki 4/19). Obręb 21 działki: 73/1, 73/2, 73/5 (z podziału działki 73/3) 104/3, 105/3, 106/1 (z podziału działki 106), 108/1 (z podziału działki 108), 109, 110, 111/1 (z podziału działki 111), 114/1 (z podziału działki 114), 115, 116, 117/1 (z podziału działki 117), 120/1 (z podziału działki 120), 121, 145/1 (z podziału działki 145), 146, 147, 148/1 (z podziału działki 148), 155/1 (z podziału działki 155), 156, 157, 158/1 (z podziału działki 158), 167/1, 167/3 (z podziału działki 167/2), 168, 169, 170/1, 178/1, 179, 180/1, 180/2, 181/5, 182, 72/3 (z podziału działki 72/1), 103/3 (z podziału działki 103/1), 72/2, 103/2, 104/2, 105/2, 128, 130, 183, 129/1 (z podziału działki 129), 178/3 (z podziału działki 178/2), 170/3 (z podziału działki 170/2), 181/10, 107/1 (z podziału działki 107). Obręb 23 działki: 61/3, 61/5, 81/5, 85. Obręb 5 działki: 1/2, 17/4, 19/2, 24/2, 149, 4/3 (z podziału działki 4/1), 9/5 (z podziału działki 9/2), 17/3, 4/5 (z podziału działki 4/2), 9/3 (z podziału działki 9/1), 15/5 (z podziału działki 15/4), 18/10 (z podziału działki 18/8), 25/4, 151/7, 154/7, 156/15, 231/1, 231/3 (z podziału działki 231/2). oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: Obręb 1 działka 3/5 (z podziału działki dz. 3/1) Obręb 21 działka 73/4 (z podziału działki 73/3), 106/2 (z podziału działki 106), 158/2 (z podziału działki 158), 167/4 (z podziału działki 167/2) 18.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 184/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 183/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia , w związku z rozeznaniem rynku o potencjalnych wykonawcach, prosi o podanie ceny brutto na przeprowadzenie audytu projektu pn. ,, Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap I" 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 182/2019Wydział Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 17.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 54/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.115.2019.EB, WGN.6845.118.2019.EB 17.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 45/2019Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wraz z instalacją Kupującemu kompletnego modułowego systemu serwerowego wraz z przełącznikiem do macierzy dyskowej z niezbędnym wyposażeniem. 17.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV celem skablowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Południe-Letnia 3 w pasie drogowym ul. Nieszawskiej i Kluczyki w Toruniu (działki nr 325, 326, 327, 328, 364/1, obręb 63, działki nr 189/1, 196, 197, 198, 199, 200, obręb 64 oraz części działek nr 248, 249, 324, obręb 63 oraz części działek nr 163/2, 164/2, 178/2, 189/2, 190/2, obręb 64) 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek stalowych z oparciem i siedziskiem drewnianym oraz koszy stalowych na śmieci. 16.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 53/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak WGN.6840.5.1.2018.MS w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany. 16.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 46/2019Przetarg nieograniczony na:część 1- zakup i dostarczenie wraz z instalacją Kupującemu kompletnego Archiwizatora poczty elektronicznej . część 2- dostarczenie licencji dla BAR-SF-1056674 Instant Replacement – na okres 2 lat i świadczenie usługi wsparcia technicznego dla BAR-SF-1056674 Energize Updates – na okres 2 lat 16.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A