Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019

Liczba wejść na stronę: 10718794
Data (2019-09-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22439
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 394/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn."Remont kojców dla psów" w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Toruniu 19.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 393/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców oraz dla analizy cen rynkowych zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania dokumentacji pn.:"Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Toruń" 19.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 392/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącego przebudowy traktów światłowodowych, budowy łącznika kanalizacji teletechnicznej i usunięcia światłowodów z kanalizacji sanitarnej kolektora ściekowego. 19.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 143/2019Data zgromadzenia: 21.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Odrodzenia (za apteką Puls, między ul. Uniwersytecką a al. Solidarności).
19.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 142/2019Data zgromadzenia: 21.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Czerwona Droga na placu przy pomniku Kargula i Pawlaka.
19.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 49.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obr. 11). 19.09.2019
Inne dokumenty 33/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do dłużnika o powierzchni 39,80m2 położonej:87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 19/25 19.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 391/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac instalacyjnych dla 6 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 18.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 390/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac przy budowie przyłączy światłowodowo-energetycznych dla 6 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 18.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 389/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Program modernizacji przystanków autobusowych w Toruniu na lata 2020 – 2021” 18.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 388/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania i dostawy następujących skrzynek lęgowych: - 39 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu A - 30 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków typu J. - 2 skrzynki lęgowe dla ptaków typu E - 2 szt. potrójnych półek lęgowych 18.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 387/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: przygotowanie infrastruktury sieciowej pod instalację sieci Wi-Fi zgodnie z projektami wykonawczymi, w ramach zadania pn. „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu” oraz mostów radiowych 18.09.2019
Patronaty 166/2019II Toruński Edukacyjny Piknik Osób Niepełnosprawnych 18.09.2019
Patronaty 165/2019VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne 18.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 141/2019Data zgromadzenia:21.09.2019
Godzina zgromadzenia:8.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Centrum Handlowe Kometa
18.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 140/2019Data zgromadzenia:20.09.2019
Godzina zgromadzenia:8.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Centrum Handlowe Kometa
18.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 121/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 września 2019 r. Nr WGN.6840.1.19.2018.EK w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Mazurska 2-2A/Dworcowa 25A). 18.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A