Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962890
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 181/2011

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla realizacji zadania oraz wdrożenie systemu informacji pasażerskiej - projekt pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.12.2011
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :ZAL8_28_12
- :ZAL9_28_12
- :ZAL1_28_12
- :ZAL2_28_12
- :ZAL3_28_12
- :ZAL4_28_12
- :ZAL5_28_12
- :ZAL6_28_12
- :ZAL7_28_12
- :SIWZ_28_12
- :ODP_NA_PYT_20_01
- :SIWZ_ZMIANY_23_01
- :UMOWA_ZMIANY_23_01
- :ODP_NA_PYT1_30_01
- :Ogłoszenie_dodatkowe_informacje
- :Ogłoszenie_dodatkowe_informacje_dotyczy_terminu rozpoczęcia zamówienia
- :UWAGA_ZMIANA_TERMINU_Ogłoszenie_dotatkowe_15_02
- :UMOWA_AKTUAL_16_02
- :SIWZ_ZMIANY_15_02
- :ZAL1_15_02
- :INFORMACJA _O_WYBORZE_17_04
- :INFORMACJA _O_WYBORZE-2_27_04
- :INFORMACJA
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 28-12-2011
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 28-12-2011 14:32:57
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 30-04-2014 13:31:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A