Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12676015
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Stanowisko RMT 2/2007

w sprawie projektu „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013” oraz „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 – 2013”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.12.2007
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A