Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480480
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 183/2007

w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.10.2007
Data wejścia w życie:
05.12.2007
Utrata mocy:
01.01.2021
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :załącznik nr 1
- :załącznik nr 2
- :załącznik nr 3
- :załącznik nr 4
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r., nr 126, poz. 1899
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 534/2013
Uchwała RMT 370/2016
Uchwała RMT 558/2017
Uchwała RMT 763/2017
Uchwała RMT 328/2020
Uchwała RMT 496/2020
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 390/2004


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 17-01-2012
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 28-10-2020 14:29:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A