Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956008




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 299/1996

zmieniająca uchwałę Nr 120/95 Rady Miejskiej Torunia z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i nadania Statutu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.03.1996
Data wejścia w życie:
28.03.1996
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 120/1995


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A