Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 12.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8975244
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Deklaracja RMT 2/2005

w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy w Toruniu nowego stadionu żużlowego.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.02.2005
Data wejścia w życie:
17.02.2005
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A