Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 368/2004

w sprawie zasad prowadzenia postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia tych postępowań w Urzędzie Miasta Torunia

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.10.2004
Data wejścia w życie:
06.10.2004
Utrata mocy:
11.07.2007
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Zarządzenie PMT 187/2007 (tekst jednolity)
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Zarządzenie PMT 26/2002


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A