Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 476/2003

zmieniające zarządzenie nr 26/2002 PMT w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz regulamin pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Torunia i zarządzenie nr 145/2003 PMT w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 3000 euro

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.11.2003
Data wejścia w życie:
20.10.2003
Utrata mocy:
02.09.2004
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Zarządzenie PMT 338/2004
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Zarządzenie PMT 26/2002


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A