Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 120/1995

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i nadania Statutu, oraz upoważnienie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.03.1995
Data wejścia w życie:
01.04.1995
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 299/1996
Uchwała RMT 274/1999
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A