Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15963110
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 281/2003

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.12.2003
Data wejścia w życie:
27.12.2003
Utrata mocy:
01.10.2017
Tekst dokumentu: w formacie html
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. nr 161 poz. 2156
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 740/2005
Uchwała RMT 71/2007
Uchwała RMT 79/2007
Uchwała RMT 391/2008
Uchwała RMT 419/2008
Uchwała RMT 601/2009
Uchwała RMT 222/2011
Uchwała RMT 557/2013
Uchwała RMT 825/2014
Uchwała RMT 371/2016
Uchwała RMT 525/2017
Uchwała RMT 640/2017
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 23-02-2011
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 15-09-2017 11:05:29
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A