Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991128




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 21/2021

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.01.2021
Data wejścia w życie:
27.01.2021
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :pobierz treść zarządzenia (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Anna Łukaszewska
Data wytworzenia: 27-01-2021
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 29-01-2021 09:40:52
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 29-01-2021 09:42:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A