Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115219
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 176740.15.1/2020

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Dwernickiego w Toruniu”– dz. nr 567/1 Tp, 600, 601, 611/1 Tp w obrębie 66 oraz dz. nr 877, 881/3 Tp, 882/1 Tp, 883, 884/1 Tp, 886, 887, 893, 896, 909/1 Tp w obrębie 67 (Tp numer działki po projektowanym podziale). Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 612 w obr. 66 oraz dz. nr 926, 874 w obr. 67 (ulica Lipnowska).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
09.11.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 23-10-2020
Kto opublikował: Magdalena Brończyk
Data publikacji: 23-10-2020 09:20:27
Kto zmodyfikował: Magdalena Brończyk
Data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 09:23:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A