Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115008
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 215/2020

Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Marii Smyk z dnia 24 września 2020 r. (wpływ do organu 25 września 2020 r.), dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wyrzyska 16 w Toruniu (działka nr 368 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania dz. 368 – obręb 70

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
23.11.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 23-10-2020
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 23-10-2020 06:56:13
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 06:57:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A