Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115158
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 214/2020

Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Zbożowej 41-45 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Trawińskiego DIVITA Zarządzanie Nieruchomościami dokonała zgłoszenia wykonania remontu kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zbożowej 41 - 45 w Toruniu (działka nr 92/7 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 22-10-2020
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 22-10-2020 06:11:10
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 22-10-2020 06:12:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A