Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115226




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 526/2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi w branży obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasta Toruń (GMT) w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110 t.j.) wraz z usługą kompleksowej obsługi procedury od ustalenia właściciela pojazdu, przez wydawanie pojazdów właścicielom po postępowanie z pojazdem w przypadku jego nieodebrania przez właściciela oraz windykacji należności na rzecz GMT.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
29.10.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 21-10-2020
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 21-10-2020 14:19:13
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 21-10-2020 14:20:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A