Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14114672
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 213/2020

Informuję, że Pan Piotr Marczak dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Jęczmiennej 8 (dz. nr 182 obr. 17)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Michał Kajacz
Data wytworzenia: 05-10-2020
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 21-10-2020 13:55:46
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 21-10-2020 13:59:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A