Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115261
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 65.1.6733/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie położonym przy ul. Słowiczej, Wrzosowej, Lisiej, Niedźwiedziej w Toruniu (części działek nr 419, 422, 424, 207/1, 207/12, 389/2, 389/6 obręb 31)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
20.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
04.11.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zawiadomienie o wszczęciu postępowania - słowicza, wrzosowa, lisia, niedźwiedzia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 21-10-2020
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 21-10-2020 10:00:53
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 21-10-2020 10:01:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A