Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115232
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 211/2020

Informuję, iż organ, po uzupełnieniu wniosku wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Meller, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Szynala, dot. wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Poznańskiej 172 w Toruniu (działki nr 929/2 z obrębu 63) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
19.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 20-10-2020
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 20-10-2020 13:20:34
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 20-10-2020 13:21:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A