Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14114904
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 103/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 października 2020 r. znak WGN.6840.2.13.2017.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
20.10.2020
Data wejścia w życie:
21.10.2020
Utrata mocy:
12.11.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 20-10-2020
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 20-10-2020 09:52:41
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 20-10-2020 12:39:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A