Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115162
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 210/2020

Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Barwnej 31 w Toruniu (dz. nr 326/2 – obr. 46) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Obszar oddziaływania: 326/2, 376 obr. 46

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 19-10-2020
Kto opublikował: Kamil Jeżewski
Data publikacji: 19-10-2020 13:30:19
Kto zmodyfikował: Kamil Jeżewski
Data ostatniej modyfikacji: 19-10-2020 13:32:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A