Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115269
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 525/2020

Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, na sukcesywne wykonywanie materiałów takich jak: teczki, papier korespondencyjny – listowniki, koperty, papier okolicznościowy – dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją w Urzędzie Miasta Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz oferty
- :Teczka UMT
- :Teczka PMT
- :Teczka PMT 2
- :Papier Z-ca PMT
- :Wizytówka
- :Wzór dyplomu
- :Wzór dyplomu 2
- :Wzór koperty
- :Wzór koperty 2
- :Wzór listownika 2
- :Wzór listownika
- :Wzór wizytówki
- :Wzór wizytówki 2
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Alicja Roszkowska
Data wytworzenia: 19-10-2020
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 19-10-2020 12:33:30
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 29-10-2020 12:00:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A