Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115048
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 524/2020

Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla pracowników Urzędu Miasta Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BKP
Kto wytworzył: Małgorzata Rojek
Data wytworzenia: 19-10-2020
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 19-10-2020 11:01:27
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 19-10-2020 11:02:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A