Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115231
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 209/2020

Informuję, że Pan Bartosz Gołębiewski, dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 4 w Toruniu (działka nr 114 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 19-10-2020
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 19-10-2020 10:50:51
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 19-10-2020 10:52:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A