Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115160
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 523/2020

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na realizację zadania pn.: „Przegląd dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Torunia w zakresie organizacji ruchu” w celu zbadania rynku potencjalnych wykonawców z branży obejmującej przedmiot zamówienia Wydział Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o cenie, za którą bylibyście Państwo gotowi wykonać przedmiotową usługę.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
31.10.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wykaz dróg
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 19-10-2020
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 19-10-2020 10:31:38
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 23-10-2020 12:05:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A