Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14114308
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 207/2020

Informuję, że w dniu 16.10.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor” S.A. dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie zakładu „Towimor” S.A. w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska (obręb 22, działki nr 112/29, 112/25, 112/22, 112/31, 112/4, 112/32, 112/8, 112/28, 112/21, 112/20, 112/9, 112/24, 112/33, 112/34, 112/23, 96/43, 96/34, 96/33, 96/23), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Mista Torunia
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 19-10-2020
Kto opublikował: Magdalena Sowińska
Data publikacji: 19-10-2020 07:55:04
Kto zmodyfikował: Magdalena Sowińska
Data ostatniej modyfikacji: 19-10-2020 08:03:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A