Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14114288
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 102/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.241.2020EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.10.2020
Data wejścia w życie:
14.10.2020
Utrata mocy:
04.11.2020
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 16-10-2020
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 16-10-2020 10:32:56
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 16-10-2020 10:34:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A