Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115104
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 520/2020

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP, będących własnością Zamawiającego, do publicznej sieci internetowej,

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
15.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
23.10.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 15-10-2020
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 15-10-2020 13:31:50
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 15-10-2020 13:32:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A