Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14114985
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 63.6733/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Podmurnej w Toruniu (część działki nr 191 obręb 15)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
15.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.10.2020
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Podmurna
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 15-10-2020
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 15-10-2020 12:40:38
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 15-10-2020 12:41:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A