Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16379039
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.6220.1/2020

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa istniejących hal o powierzchni łącznej około 894m2 o dodatkowe segmenty hali produkcyjnej o powierzchni ok. 500m2, segment hali pokrywającej zbiornik wraz z magazynkiem o powierzchni ok. 400m2, nadbudowę pomieszczeń biurowych nad istniejącą częścią socjalną, segment boksów na składowanie półproduktów oraz odpadów o powierzchni 1900m2, segment hal magazynowych dla odpadów o powierzchni 2000m2 wraz z rozbudową i uruchomieniem instalacji do regranulacji półproduktów z tworzyw termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego detalu oraz zakup i uruchomienie infrastruktury badawczo – rozwojowej w postaci urządzeń laboratoryjnych i produkcyjnych w halach o powierzchni ok. 5500m2 oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich hal przy ul. Na Uboczu 4, 10, 16 w Toruniu (dz. nr 69/35, 69/36, 69/42, 69/44, 76/3, 88/4, 94/1, 207/1, 75, 76/2, 76/3, 77/6 – obręb 42)”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
15.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.10.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 15-10-2020
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 15-10-2020 12:22:18
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 15-10-2020 12:23:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A