Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115204
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 519/2020

Biuro Projektów Informatycznych zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: wdrożenie i utrzymanie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w ramach umowy, systemu informatycznego BIP w Urzędzie Miasta Torunia zgodnie z załączoną specyfikacją

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.10.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.10.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 13-10-2020
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 13-10-2020 14:10:03
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2020 08:24:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A